Úplné odpustky pri príležitosti stého výročia príchodu saleziánov na Slovensko

od | feb 12, 2024 | Slovensko

 

Apoštolská penitenciária

Prot. č. 00123/2024-1366/23/I

DEKRÉT

Apoštolská penitenciária na prehĺbenie nábožnosti veriacich a spásu duší na základe fakúlt, ktoré jej osobitným spôsobom udelil náš Svätý Otec v Kristovi, z Božej Prozreteľnosti pápež František, s prihliadnutím na nedávnu žiadosť, ktorú predniesol kňaz Peter Timko, provinciál Spoločnosti svätého Františka Saleského na Slovensku, pri stom výročí prítomnosti tejto Kongregácie v spomínanom národe, ochotne udeľuje z nebeských pokladov Cirkvi úplné odpustky veriacim, opravdivo kajúcim a motivovaným láskou, ktoré možno získať pri splnení zvyčajných podmienok (sviatosť pokánia, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza) od 8. januára do 8. septembra 2024 a ktoré môžu aplikovať aj pre duše verných zosnulých, ktoré sú v očistci, ak navštívia formou púte farský kostol vo Vajnoroch alebo ktorýkoľvek chrám patriaci tejto Kongregácii a nábožne sa tam zúčastnia na jubilejných obradoch alebo aspoň venujú primeraný čas nábožnému rozjímaniu pri pozostatkoch blahoslaveného Titusa Zemana a ukončia ho modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a invokáciami blahoslavenej Panny Márie, svätého Jána Bosca a blahoslaveného Titusa Zemana.

Starí, chorí a všetci tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu, tiež budú môcť získať úplné odpustky, ak odmietnu akýkoľvek hriech a duchovne sa spoja s jubilejnými sláveniami s rozhodnutím splniť čo najskôr, ako to bude možné, tri zvyčajné podmienky a milosrdnému Bohu obetujú svoje modlitby, bolesti a utrpenia života.

Aby bol prístup k Božiemu odpusteniu prostredníctvom kľúčov Cirkvi uľahčený pastoračnou láskou, táto Penitenciária naliehavo žiada, aby sa kňazi Spoločnosti svätého Františka Saleského s ochotným a veľkodušným srdcom venovali vysluhovaniu sviatosti pokánia.

Tento dekrét platí pre túto príležitosť. Platí aj napriek akýmkoľvek opačným rozhodnutiam.

V Ríme, sídle Apoštolskej penitenciárie, 4. januára 2024

MAURUS KARDINÁL PIACENZA
hlavný penitenciár

CHRISTOPHORUS NYKIEL
regens

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Festival Lumen 7. – 8. júna 2024

Už o pár dní sa uskutoční v Trnave hudobný Festival Lumen. Jednotlivé podujatia sa budú konať počas dvoch dní na viacerých miestach: na námestiach, na uliciach v kostoloch aj v kine.

Konferencia KOMPAKT

Ponúkame vám fotografie z diskusnej konferencie KOMPAKT, ktorá sa uskutočnila 16. mája 2024 v Košiciach pri príležitosti 100-ročnice saleziánov na Slovensku. Konferencia sa konala v Kultúrnom centre TABAČKA.

Ohlas + svätý Mikuláš + 1 omša = Šaštín

Slovenskí biskupi na svojom zasadaní 24. januára 1924 v Žiline spolu vyjadrili jasné želanie mať saleziánov doma: celý biskupský zbor podpísal „Ohlas slovenských biskupov k ľudu katolíckemu“.

Anka inšpiruje aj po 80-tich rokoch

Vysoká nad Uhom. Malebná dedinka na juhu Dolného Zemplína. Možno niektorí ´západniari´ by povedali, že je na konci sveta. No napriek svojej polohe dokáže ponúknuť nezabudnuteľné zážitky.