Učíme prácou

od | jan 5, 2022 | Výchova

 

Autor: Beáta Jarošová / Foto: Archív SOŠ sv. Jozefa Robotníka

 Ak zvažujete, kam sa vybrať po skončení základnej školy a lákajú vás autá, práca s drevom, túžba stavať domy či počítačová grafika, tento článok je práve pre vás. A taktiež pre všetkých, ktorí chcú poradiť mladým vo svojom okolí, ktorí sa rozhodujú pre budúce povolanie.

Ucime pracou 01

Prváci sa majú možnosť spoznať ešte pred nástupom do školy počas akčného víkendu, ktorý pre nich pripravujú saleziáni spolu so staršími žiakmi

SOŠ sv. Jozefa Robotníka predstavuje jedinečný projekt, zameraný na výchovu a vzdelávanie mladých remeselníkov. Škola zriadená rehoľou saleziánov si v uplynulom roku pripomenula tridsiate výročie svojho vzniku. Za ten čas jej lavicami a dielňami prešlo vyše 1500 mladých ľudí, ktorým sa venovalo viac ako 350 zamestnancov. Aj napriek tomu, že záujem o remeslá  klesá a mnohé odborné školy zápasia o prežitie, SOŠ sv. Jozefa Robotníka vyhľadávajú žiaci aj rodičia.

Vedomosti aj zručnosti

Čím je naša škola taká atraktívna? Predovšetkým ponukou učebných odborov, v ktorých majú absolventi široké možnosti uplatnenia. Autoopravárske profesie (automechanik, autoelektrikár či autolakovník) zamerané na zvládnutie najmodernejších technológií poskytujú žiakom možnosť realizovať sa v oblasti automobilového priemyslu. Budúci stolári taktiež pracujú v moderne vybavených dielňach pod vedením fundovaných majstrov odborného výcviku.

Ucime pracou 03

Tím našich filmárov, naposledy zvíťazili v diváckom hlasovaní SAFi, súťaže amatérskych filmárov TV LUX, s krátkym filmom na tému Moji starkí

V ponuke sú tiež murárske odbory, ale i maturitný odbor grafik digitálnych médií. Žiaci pritom získajú nielen odborné znalosti a zručnosti, ale aj základné informácie, týkajúce sa napríklad finančnej gramotnosti a podnikania. Snažíme sa o rovnováhu teoretického a praktického vyučovania tak, aby sme zabezpečili u žiakov rozvoj vedomostí aj zručností.

Profesia aj osobnosť

Odbornosť vnímame ako jeden z kľúčových momentov vzdelávania v našej škole. Pre mladých ľudí a ich rodičov je však príťažlivý aj preventívny výchovný systém dona Bosca, ktorý saleziáni uplatňujú už vyše dvesto rokov. Spočíva v tom, že sa snaží predchádzať zlu a rozvíjať v mladom človeku to dobré prostredníctvom aktívnej asistencie pedagógov a medzi žiakmi.

Ucime pracou 06

Naši žiaci poznajú tie najnovšie technológie

Škola sa snaží vychovávať nielen dobrých odborníkov, ale i charakterných ľudí. Aj to je súčasťou spätnej väzby od majiteľov firiem, ktorí prosia – pripravte nám dobrého človeka, pretože odbornosť možno doplniť, s charakterovou vlastnosťou je to ťažšie.

Aj priestor vychováva

Naša škola prešla za ostatný čas zásadnou rekonštrukciou tak, aby spĺňala nároky na moderný kultúrny priestor plný zaujímavých podnetov. Žiaci majú zároveň k dispozícii zrekonštruovaný internát, v ktorom býva 95 chlapcov. Už sme spomínali dielne pre autoopravárov, autoelektrikársku, autolakovnícku a automechanickú dielňu. Slušne vybudovaná je aj stolárska dielňa a grafický ateliér. Je dôležité pripomenúť, že veľký podiel na tom majú samotní majstri odborného výcviku a žiaci. Sami si stvárňujú priestor, kde trávia svoje učňovské roky. Nielen, že tak žiaci zanechávajú v škole svoju nezmazateľnú stopu, ale predovšetkým sa učia prácou.

Ucime pracou 02

Mladí majú k dispozícii aj vynovené ihriská a priestranstvá v areáli školy

Mladí môžu využívať auly, spoločenské miestnosti, ihriská či nádvoria. I tie prechádzajú zásadnou obnovou tak, aby aj exteriér areálu školy slúžil výchovnému poslaniu, ale poskytoval i priestor na relax, stretnutia či zábavu. Žiaci sú vedení k športu, umeniu, učia sa napríklad animovať skupinu. Obľúbené sú kurzy spoločenského správania a tanca, organizované v spolupráci s družobnou školou – SOŠ pedagogickou sv. Márie Goretti v Čadci. Vzdelávanie a výchova tak majú rovnako vysokú prioritu.

Celoživotné sprevádzanie

Záujem o našu školu má ešte jeden dôležitý rozmer. Výchovný systém dona Bosca zahŕňa totiž celoživotné sprevádzanie. Škola zostáva naďalej v kontakte so svojimi absolventmi – exallievmi. Sú pozývaní a zapojení do rôznych aktivít. Je často až dojímavé počúvať spomienky dnes už otcov rodín, keď sa vracajú do učňovských čias. Zhodujú sa na jednom: nikdy nebol čas na nudu a ničnerobenie. Školu tak navštevujú príslušníci druhej generácie: vyučil sa u nás otec a v súčasnosti k nám chodí aj jeho syn, starší, mladší, prípadne ďalší príbuzní.

Ucime pracou 04

Priestory SOŠ sv. Jozefa Robotníka prešli rozsiahlou rekonštrukciou

Medzi majstrami a učiteľmi je taktiež množstvo bývalých absolventov. Výnimočnou devízou sú zároveň duchovné povolania, ktoré sa zrodili uprostred všetkého tohto snaženia.

Dielo dona Bosca v Žiline

Dielo dona Bosca v Žiline siaha do 30. rokov minulého storočia. Pozval ich sem spolu so školskými sestrami sv. Františka pápežský prelát Tomáš Ružička. V 50. rokoch bola činnosť saleziánov násilne prerušená a v 90. rokoch sa ju podarilo obnoviť.

Ucime pracou 05

Nadšencov kultúry isto osloví aj náš spevokol

Stredné odborné učilište sv. Jozefa Robotníka zriadili v máji 1991 a v septembri už nastúpilo do školských lavíc prvých 48 chlapcov. Dnes má SOŠ sv. Jozefa Robotníka 374 žiakov. Od roku 2010 SOŠ navštevujú aj dievčatá, najmä v súvislosti s otvorením maturitného študijného odboru grafik digitálnych médií, hoci čas od času sa zaujímajú aj o remeselnícke odbory.

„… žiaci zanechávajú v škole svoju nezmazateľnú stopu, ale predovšetkým sa učia prácou.“

Ako sa hovorí, radšej raz vidieť, ako stokrát počuť. Pre všetkých záujemcov sú dvere otvorené! Tie virtuálne celkom určite – www.sjoroza.sk, v prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

SAFI 2024 vyhrala škola z Poštárky

Saleziánska škola bl. Zefyrína v Bardejove na Poštárke sa zapojila do súťaže SAFI 2024 (Súťaž Amatérskych Filmov), ktorú vyhlásila  TV LUX. Tohto roku to už bol 10. ročník a jeho témou bola MOJA MODLITBA.

Podcast Uveriteľní

Nový podcast pre mladých ale aj starších. Každé dva týždne so saleziánom Stanom Hurbaničom a Klaudiou Kosnáčovou.