Túžba stretnúť sa

od | jún 2, 2023 | Saleziánska rodina

 

Autor: Štefan Orkuty

Keď sme na sviatok Zoslania Ducha Svätého 28. mája naplnili našu túžbu stretnúť sa ako rodina ASC na západnom Slovensku po dlhom čase (lebo COVID a iné zábrany), začalo sa napĺňať naše srdce vďačnosťou.

Veľkou vďačnosťou a radosťou. Predstavte si, že aj keď sme nemohli prísť všetci na pútnické miesto Skalka pri Trenčíne, sme taká veľká rodina, ktorá dokáže obsadiť celý priestor pri kostole a ešte aj viac, dokáže sa tešiť z tejto milosti, z tohto stretnutia. Za to všetko sme ďakovali Bohu počas svätej omše, ktorú celebroval don Pavol Grach spolu s miestnym pánom farárom a delegátmi, ktorí tam boli s nami. Ako skonštatoval jeden z účastníkov, je úžasné keď dokáže vzniknúť pred omšou nové hudobné teleso, ktoré podá skvelý výkon počas liturgie a potom sa rozíde do celého sveta 😊.

Spolupracovnici 06 2023 02

Posilnení duchovne sme sa posilnili aj telesne skvelým gulášom, ktorý nám pripravili miestni veriaci v pútnickom dome. Po obede sme v krátkosti predstavili jednotlivé strediská a potom veľké stretnutie pokračovalo malými stretnutiami, kde sa posilňovali a vznikali nové priateľstvá. Radosť so stretnutia s ľuďmi, ktorých nosíme v srdci aj keď ich vidíme zriedkavo osobne je veľká a snáď sa bude dať znova zopakovať o rok alebo o dva.

Spolupracovnici 06 2023 03

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a uskutočnení tohto milého stretnutia. Nech im Pán na príhovor našich saleziánskych patrónov odmení všetku námahu, ťažkosti a trpezlivosť, ktoré vynaložili, aby sme sa my ostatní cítili tak skvelo.

Stretnutia rodiny sú skvelé. V akejkoľvek podobe, frekvencii a obsadení.

Spolupracovnici 06 2023 04

Zdroj: ASC Slovensko

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Večné sľuby sestier saleziánok

V piatok 1. septembra 2023 v saleziánskej farnosti Banská Bystrica-Sásová zložili svoje doživotné rehoľné sľuby sestry saleziánky Lamiya Jalilova a Mária Gregová.

30 rokov Laury, združenia mladých

V decembri tohto roka Laura, združenie mladých, oslávi svoje 30. narodeniny. Poďme sa pozrieť na toto združenie mladých, ktoré má dnes viac ako 1 500 členov, trochu zbližša.

Saleziánsky Plenér 2023

Na chate pri Banskej Belej prebieha už 18. ročník tábora pre mladých maliarov. Plenér sa uskutočňuje v dňoch 13. – 20. augusta a zúčastňuje sa na ňom 34 mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o maľovanie.