Trnava

od | jan 10, 2022 | Saleziáni

 

Autor: Juraj Kovaľ SDB / Foto: SDB Trnava

V tomto príspevku by sme chceli zhrnúť náš život v Trnave na Kopánke za celú jeseň.

Život oratka nám s prichádzajúcimi zimnými mesiacmi priniesol veľké otázniky, ako ďalej. 31. októbra sme už definitívne uzavreli večerné oratká. V našich podmienkach to znamená jednoducho otvorená brána na dvor, vonkajší bar, hry na ihrisku… všetko len exteriér. Stavba stále dominuje, a preto sa väčšia činnosť vnútri stále nedá robiť. No vonkajšie oratko, sväté omše vonku za veľkého počtu ľudí… to pekne fungovalo stále aj počas chladných jesenných večerov. Malá časť stretiek sa dala presunúť do niekoľkých klubovní, ktoré máme stále k dispozícii, no na náš počet sú nedostačujúce. Preto nám aj sestry stále vychádzajú v ústrety so svojimi priestormi, za čo sme im veľmi vďační.

Trnava 2022 02

Fungujeme naďalej podľa aktuálnych opatrení a individuálnych usmernení vlastných animátorov. Deti a mladí zareagovali veľmi flexibilne a ochotne sa pripájajú aj na online stretká každý týždeň. Iná činnosť je v týchto podmienkach pozastavená, no nestrácame nádej. Len čo to bude možné, chceme našich mladých a detí volať na výlety, do prírody a pod. V októbri sa nám podarilo rozbehnúť aj pastoráciu vysokoškolákov a v obmedzenom režime sa podarila aj víkendovka pre začínajúcich animátorov na chate u sestier v Plaveckom Štvrtku. Počas celého októbra sme večerné oratko končili spoločným októbrovým ružencom, ktorý sme aj streamovali, aby sa mohli pripojiť i rodiny doma. A ružencom sa žije u nás aj po skončení októbra. Z radu našich animátorov sa zrodila veľmi pekná modlitbová iniciatíva „živá ruža“. Už teraz nás je vyše 30 členov, ktorí sa zaviazali každý deň sa modliť jeden desiatok ruženca. Spojením všetkých modlitieb sa takto pomodlíme na dané úmysly dokopy 6 ružencov každý deň.

Trnava 2022 03

Čo sa týka nášho futbalového klubu SFC Kopánka, úspešne sa ukončila jesenná časť sezóny – dorastenci, starší a mladší žiaci a prípravka. Mladší žiaci si zahrali rodinný zápas proti svojim mamám a otcom. Momentálne je zimná prestávka – chceli by sme trénovať v telocvičniach a na umelých trávach, ak to bude možné.

Život vo farnosti sa rozbehol hlavne so sviatostnou prípravou. Začali sme dvojročný cyklus prípravy birmovancov. Z jedného-dvoch stretiek sme aj tu museli rýchlo prejsť na online formu. Podobne sa nám krásne rozbehol IMOS – t. z. príprava na prvé sväté prijímanie s deťmi zážitkovým formačným programom na našom ihrisku a katechézou pre rodičov. Nateraz náhrada prezenčných stretnutí sa realizuje tiež cez online katechézu pre rodičov a streamované nedeľné detské sväté omše z našej kaplnky. Tie sú tematické a prepojené aj so súťažou, aby boli deti naďalej motivované snažiť sa rásť v čnostiach.

Trnava 2022 04

Významnou udalosťou pre Trnavu je každý rok tradičná Trnavská novéna. V bazilike sme v týchto dňoch stretávali veľa našich farníkov a jeden deň sme pokryli ako saleziáni aj službu spovedania a svätých omší.

Jednou z najkrajších jesenných akcií bol krásne pripravený deň misijnej nedele pod vedením nášho aktívneho misijnému tímu. Za celý deň sa podarilo vyzbierať príspevok na misie vo výške 3 000 eur a mnohí zúčastnení si odniesli pekné zážitky či už vo forme dobrého koláčika, alebo zážitku spoločenstva.

Trnava 2022 05

Tešíme sa, že do rodiny saleziánov spolupracovníkov v Trnave pribudli traja noví členovia. Teraz má už naše stredisko 106 saleziánov spolupracovníkov a je teda najväčšie na Slovensku. Aktuálne sa do prípravy prihlásili šiesti noví predašpiranti. Bohu vďaka za toto požehnanie!

Vďaka Bohu, podarilo sa nám rozbehnúť aj mediálny tím, s ktorým chceme uvažovať nad tým, ako lepšie informovať ľudí, vynoviť webovú stránku a pod. Nejaký čas už pracujeme na vytváraní nového loga saleziánskeho diela na Kopánke. A pred Sviatkom Nepoškvrnenej sa nám podarilo vydať aj ďalšie, v poradí už 4. číslo Saleziánskych noviniek, ktoré sa venujú histórii spred 80-tich rokov. 8. decembra, na 150. výročie stretnutia dona Bosca s Garellim, sme si my v Trnave totiž pripomenuli 80. výročie začiatku činnosti saleziánov na Kopánke. Pri tejto príležitosti sme mali celodennú streamovanú adoráciu z našej kaplnky a večer svätú omšu v priamom prenose, ktorej predsedal provinciálny vikár don Peter Jacko, bývalý direktor. Pozvali sme ho aj preto, lebo ho stále berieme ako súčasť našej komunity a hlavne ako „otca“ celej tejto rekonštrukcie.

Trnava 2022 07

No a, samozrejme, stále najviac žijeme našou stavbou. Jeseň bola asi najrušnejším obdobím, keď sa výrazne pohlo s rôznymi druhmi práce. Podarilo sa zrealizovať veľké brigády na nosenie skríň, zariaďovanie interiéru, nosenie lavíc a v posledných dňoch už aj na definitívne upratovanie.

Trnava 2022 06

Najväčšou radosťou pre nás je, že už máme hotový interiér kostola. Je osadený kamenný oltár, ambóna, kamenné prvky, nové krásne a pohodlné lavice… Dokončuje sa príprava zvuku. A tak máme kostol pripravený na to, že na Štedrý deň v jeho novom priestore bude prvá svätá omša po takmer dvojročnej prestávke. To napĺňa veľkým optimizmom všetkých našich mladých a farníkov, celú Kopančársku rodinu. Keďže v terajších podmienkach sa môže na svätej omši zúčastniť iba 30 ľudí, na prvú svätú omšu 24. 12. ráno pozývame len naše sestry z Kopánky, kostolníkov a skautov, ktorí donesú aj betlehemské svetlo.

Trnava 2022 08

Vďaka Bohu sa koncom novembra podarili aj terénne úpravy, osadili sa obrubníky, žľaby, položila sa dlažba. Dokončuje sa aj nový plot okolo pozemku. Nahodená je aj sanita a novými farbami žiaria vymaľované chodby, schodisko… Všetko je prichystané tak, aby na Vianoce mohli už ľudia vstupovať na pozemok a do kostola. No zatiaľ len cez vchod z dvora.

Tento týždeň sa finalizujú práce na veži a po novom roku nás ešte čaká dokončiť hlavný vstup – prestrešenie, dlažba, osadenie zábradlia a ploty.

Trnava 2022 09

Chceme sa srdečne poďakovať za akúkoľvek formu podpory a pomoci, ktorú pociťujeme aj z mnohých komunít provincie. Do pozornosti dávame aj našu aktualizovanú sekciu rekonštrukcie na www.rekonstrukcia.kopanka.sk. Na stránke nájdete aj podrobnejší finančný rozpočet a 3D prehliadku priestorov – tá je ešte z konca novembra, ale čoskoro bude aktualizovaná.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.

Pozývame vás na konferenciu KOMPAKT

​Srdečne vás pozývame do Košíc, kde sa už onedlho – vo štvrtok 16. mája 2024 – uskutoční ďalšie pekné podujatie pri príležitosti 100-ročnice saleziánov na Slovensku: konferencia o výchove a vzdelávaní s názvom KOMPAKT.