Trnava-Kopánka

od | apr 12, 2024 | Saleziáni

 

Pozdravujeme všetkých a prichádzame za naše stredisko v Trnave na Kopánke so správami za posledné dva mesiace.

Pôstne obdobie bolo tohto roku charakteristické mnohými rôznorodými duchovnými cvičeniami. Najprv to boli chlapci začiatočníci, prípravkári. Tí sa v malej komornej skupinke odobrali do Beckova spolu s Tomášom Dankom. Ten ich sprevádzal témami o Božej láske. Neskôr sa odohral druhý turnus duchovných cvičení pre starších chlapcov v Plaveckom Mikuláši. Kazateľom bol náš asistent Štefan Timko a duchovnú aj kuchársku službu im poskytol Jožko Špalek. Vo februári si v Jedľových Kostoľanoch svoje duchovné cvičenia vykonalo aj pätnásť mladých manželských párov. Na tému formácie srdca ich sprevádzal Juraj Kovaľ.

Začiatkom marca sa tiež do Beckova odobrali dievčatá spolu so sestrou Zuzkou. My sme za nimi pravidelne vycestovali a poskytovali im duchovnú službu. A napokon sa v marci odohrali ešte dva turnusy duchovných cvičení pre mužov (v Plaveckom Mikuláši a v Banskej Belej) tiež pod vedením Juraja Kovaľa a štyridsať žien sa odobralo do ústrania v Badíne. Sprevádzala ich sestra Evka Rušinová.

Trnava 04 2024 03

Táto modlitbová atmosféra sa prežívala v Pôstnom období taktiež už tradičnou aktivitou mladých –„Pôstna výzva“. Každý deň im chodili nové výzvy a naši mladí sa do toho zapájali s veľkým nasadením. No a, samozrejme, nechýbali ani krížové cesty. V kostole sa modlievali vždy v piatky a v nedele. Ostali sme verní aj krížovým cestám v prírode, na ktoré sme pozývali predovšetkým rodiny a mladých. Chodievali sme do okolitých obcí, v ktorých pôsobili niektoré známe saleziánske osobnosti, a v rámci storočnice sme sa rozhodli pripomenúť si ich aj touto cestou. A tak sme počas jednotlivých pôstnych nedieľ navštívili Šúrovce, Šelpice, Trstín, Špačince a Hrnčiarovce. A Palmovú nedeľu naša farnosť animovala krížovú cestu pre všetky trnavské farnosti na Kalvárii v meste.

V súvislosti s krížovými cestami bolo pre nás veľkým potešením, že sa nám podarilo vydať vlastnú krížovú cestu v knižnej podobe. Použité obrazy sú z našej krížovej cesty v kostole a texty zamyslení napísal náš farník Marek Domes. Kúpou knižočky „Spoločnou cestou“ mohli naši farníci zároveň prispieť na dokončenie vnútorných umeleckých prvkov, ktoré majú byť vo vikieroch okien kostola.

 

Trnava 04 2024 02

V týchto posledných mesiacoch neubrzdili zo svojich ponúk ani naši animátori spolu so sestrami a bratmi naplno ponorenými v mládežníckej pastorácii. Sestry z Krížovej pozvali do svojho oratka všetky deti, chlapcov aj dievčatá od 1. ročníka ZŠ na tradičné jarné oratko. Konalo sa od utorka do piatka počas jarných prázdnin. Deti mali možnosť zahrať sa, niečo pekné si vyrobiť a každý deň zakončili svätou omšou. Tomáš Danko spolu s niekoľkými akčnými animátormi zas nachystali veľmi dobrodružný jarný tábor pre chlapcov na tému Armagedon. Ten sa odohral v dňoch 1. – 5. marca v Banskej Belej a pojal tridsať chlapcov.

A pre mladých tu bola tiež zaujímavá ponuka v rámci jedného z piatkových večerných oratiek. Je to už tiež veľmi osvedčený „Gauč Tolk“, určený len pre mladých vo veku 13 – 26 rokov. Ten sa koná vždy po mládežke v sále pod kostolom. Téma pôstneho gaučtolku bola „pornografia“. A vzácnou hostkou bola riaditeľka organizácie Tlakový hrniec Lívia Halmkan.

Neodmysliteľnou súčasťou mládežníckeho života v tomto období býva aj tzv. Tajomstvo animátorstva. Aj tentoraz sa naši animátori v termíne 15. – 17. marca odobrali na chaty pod Gýmešom a boli sprevádzaní témou vnútornej rovnováhy. Bolo ich až šesťdesiat. Veľmi podnetnou témou boli aj inšpiratívne podelenia z radu ľudí pracujúcich v IPéčku.

Novinkou v pestrej palete ponúk pre mladých bola celonočná adorácia. V piatok pred Svätým týždňom si naši animátori v spolupráci so spoločenstvom Kolónia sami nachystali peknú adoráciu sprevádzanú modlitbou chvál a zamysleniami z Božieho slova. Poklona trvala až do rána 6.00 hod.

Mužských aktivít bolo v Pôstnom období tiež dosť. Okrem spomínaných dvoch turnusov duchovných cvičení mnohých mužov na Kopánke aj tohto roku chytila za srdce výzva vykonať si 90-dňové „duchovné cvičenie“ formou programu Exodus. Do dvoch partií pri našom stredisku sa zapojili aj naši bratia Juraj a Štefan Kormančík. 8. marca zorganizovali aj ďakovnú púť do Šaštína.

23. marca, deň pred Palmovou nedeľou, sa uskutočnil zase tradičný Deň mužov. Podobne ako minulý rok, aj teraz sme zorganizovali veľkú brigádu a stihli porobiť veľa vecí okolo domu aj na prístavbe za kostolom. Tá je v tomto čase asi najväčšou prioritou. Prístavba má v sebe zahŕňať šatne pre futbalistov, miestnosti na stretávanie, ubytovanie a servisné miestnosti pre kostol. Ešte pred Vianocami sa nám podarilo vybudovať prvé nadzemné podlažie a deku. A len čo sa oteplilo, vyrástlo druhé podlažie. Teraz sa aj brigádnickými prácami v tomto smere veľmi pomôže, aby sa to stíhalo do konca tohto kalendárneho roka. V neposlednom rade sa náš spolubrat Tomáš Danko rozhodol, že využije ich prítomnosť a spustil vymaľovanie naraz piatich miestností v našom dome. Dali to s „odretými ušami“, no výsledku sa teraz veľmi tešíme. Celý tento deň sa zakončil večernou omšou a chlapským posedením pri pivku a klobáskach v sále pod kostolom.

Po tomto prišla na rad znova aj duchovná strava vo forme predveľkonočnej duchovnej obnovy, ktorú si pre chlapov prichystal don Štefan Kormančík hneď v pondelok Svätého týždňa. Ženy mali takúto ponuku ešte deň predtým a kazateľkou bola pani Andrea Ábelová. Mladí sa duchovne obnovili v stredu Svätého týždňa a s témou svätej omše sa im tentoraz prihovoril direktor Juraj Kovaľ.

Trnava 04 2024 04

A tak sme sa vnorili do prežívania Veľkonočného trojdnia. Tohto roku sme vnímali výrazný nárast spovedajúcich sa ľudí. Rady sa tvorili od kostola až po obchod. Vďační za tento záujem sme sa v spovedaní postriedali a zvládli sme to s pokojom. Počas trojdnia sme chodili zastupovať aj do farnosti Vlčkovce. O liturgiu tu u nás sa staral hlavne don Slávko Švihra a mala veľmi pekný a dôstojný priebeh. Spevákov si zobral pod palec asistent Števko a malo to slávnostný ráz. Všetky liturgické oslavy sme napokon zavŕšili aj pekným agapé po sobotnej vigílii. Tam sme si všetci zablahoželali a oslávili Veľkú noc aj s vedomím, že sú to sté sviatky v prítomnosti saleziánov na Slovensku.

Trnava 04 2024 05

Popri všetkých týchto udalostiach nám v tomto období pribudli aj dve novinky. Začiatkom februára sme farníkom ponúkli novú službu E-ZVONČEK. Je určená najmä pre tých prispievateľov, ktorí nenosia so sebou hotovosť a chcú prispievať online platbou – priamo zo svojho bankového účtu.

Druhou novinkou je inštalácia automatického externého defibrilátora. Pri dlhodobom sledovaní veľkého počtu ľudí v našom stredisku a pri práci s deťmi sme sa preventívne rozhodli zakúpiť ho.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.