Trnava-Kopánka

od | okt 2, 2023 | Saleziáni

 

Za letné obdobie (júl – september 2023)

Zdravíme z Trnavy a prichádzame so správami za celé letné obdobie. Ešte koncom júna sme sa s mužmi z našej farnosti vydali na tradičnú cyklocestu priateľstva, tzv. Ciclovia dell´amicizia. Dvadsať mužov, otcov, pod vedením direktora Juraja prešlo za šesť dní vyše 550 kilometrov s niekoľkými peknými alpskými prechodmi z nemeckého Mníchova až do Benátok. Bola to poriadna telesná aj duchovná nádielka. A kým sa oni blížili k cieľu v Taliansku, na Kopánke sa 24. júna uskutočnil koncert zboru Voci Allegre pri príležitosti ich jubilejného 10. výročia vzniku.

Od 1. júla sme spustili letné večerné oratko, ktoré je už po viac rokov otvorené každý prázdninový deň až do konca augusta. Navštevujú ho v hojnom počte mladí, deti, ale aj celé rodiny. Začína sa vždy po večernej svätej omši až do 20.30 hod., keď je spoločná večerná modlitba a slovko niektorého saleziána alebo sestry. Rodinnú atmosféru dotvára aj otvorený bar so svojou bohatou ponukou.

Trnava 10 2023 02

Začiatkom júla sa poriadna masa detí v počte dvesto spolu s ďalšou štyridsiatkou animátorov odobrali na osvedčené miesto, do Tesárov. Tu sa konal pobytový tábor so saleziánskou tematikou turínskeho Valdocca. Deťom sa hlavne o duchovný program a asistenciu postarali vedúci oratka Tomáš Danko a asistent Števo Timko spolu so sestrou Dankou Oremovou. Paralelne s pobytovým táborom sa už tradične u sestier FMA konal mini prímestský tábor pre mladšie deti prvého stupňa ZŠ. Tam sme my saleziáni prispeli hlavne kňazskou službou.

Pár dní po skončení pobytového tábora sa Jozef Špalek s dvadsiatkou tínedžerov odobral na zážitkovú chatu. Tá by sa mohla v budúcnosti preklopiť do zážitkového tábora. Tento rok sme to ponúkli ako experiment a zdá sa, že u mladých to vzbudilo veľký záujem.

Po týždňovej prestávke sme sa vrhli rovno do prímestského tábora. V tomto roku si naši animátori zvolili za nosnú tému rozprávku o Shrekovi a prepájali ju každý deň s nejakou poučnou myšlienkou. Nová generácia animátorov, ktorá sa mohla na tomto tábore prejaviť naplno, sršala nadšením a po tom, čo sa boli inšpirovať na Mamateyke, aj oni zatúžili vymyslieť táborovú hymnu. A tak bola na svete.

24. júla, keď sa začínal prímestský tábor, sa v ten istý deň odobrala skupina dvadsiatich piatich mladých spolu s Tomášom Dankom a sestrami Dankou a Elou na Svetové stretnutie mládeže so Svätým Otcom do Portugalska. Pre mnohých to bol životný a nezabudnuteľný zážitok. Dva týždne naplnené mnohými dojmami mali rozdelené na pobyt v diecéze San Felix da Marinha a potom v samotnom Lisabone, kde sa odohrávalo svetové stretnutie. Rozdelení boli po rodinách, kde v podstate len prespávali, lebo celé dni mali vyplnené bohatým sprievodným programom. Druhý týždeň sa už zúčastňovali na modlitbách a pekných chvíľach so Svätým Otcom a mladými z celého sveta. Najviac ich zaujalo záverečné stretnutie s nočnou vigíliou, prespávaním na lúke a na druhý deň záverečnou svätou omšou.

Trnava 10 2023 03

Koncom júla sa zase rozbehol rodinný tábor na Donovaloch v hoteli Zornička, tohto roku už len v jednom turnuse. Tábor si rodiny organizujú sami. Duchovnú podporu im poskytli bratia Slávko Švihra a Juraj Kovaľ.

V našom stredisku to v lete dosť žilo aj cyklistikou. Tá sa stáva stále populárnejšou aj medzi rodinami. Dalo sa dokopy desať rodín a na podnet direktora Juraja sa 10. – 12. augusta vybrali na spoločný cyklovýlet, ktorý bol aj akýmsi experimentom. Vyše 40-členná skupina detí a rodičov v podstate vytvorili mini cyklotábor a už teraz uvažujú o tom, ako v tejto tradícii pokračovať. Prešli nielen vyše sto kilometrov po pokojných cyklocestičkách popri Dunaji v Rakúsku, ale utvorili aj úžasnú partiu. V tom istom čase sa naši speváci odobrali na sústredenie mládežníckeho zboru do Bratislavy. Asistent Števo ich sprevádzal nielen hudobne, ale aj duchovne. A každý deň sme ich navštívili aj my kňazi.

Mesiac august potom pokračoval pracovne. Od 1. augusta vedenie farnosti prešlo oficiálne pod direktora Juraja Kovaľa. Peter Kvašňovský koncom júna odovzdal farnosť a v priebehu júla sa presťahoval do Žiliny, kde mu bola daná nová poslušnosť. V komunite sme sa museli v rýchlom čase zoznámiť aj s celou farskou agendou, s ktorou nám, našťastie, veľmi pomáha aj sestra Kaťa Bérešová a výrazne aj kostolník Jozef Pos. V komunite sme si mnoho zodpovedností pekne a pokojne prerozdelili.

Trnava 10 2023 04

Počas prázdnin došlo v našej širšej saleziánskej komunite aj k ďalším personálnym zmenám. Do komunity sestier na Olympijskej prišla sestra Beáta Takáčová, ktorá bude u nás v kostole vypomáhať ako kostolníčka. V komunite na Krížovej zasa privítali sestru Moniku Méryovú. A my sme sa veľmi potešili, že i do našich radov prišla nová posila. Izba Petra Kvašňovského neostala dlho prázdna, lebo ju hneď po Kvakovom odchode obsadil Štefan Kormančík, ktorý tu už pred štvrťstoročím pôsobil. Prišiel z Miletičky, kde tohto roku ukončil službu radcu pre misie. Pri komunitnom plánovaní sme mu už mohli zveriť nové služby v komunite.

Pracovne naladení z preberania farnosti, ako aj odovzdávania nových informácií sme sa 11. augusta presunuli na pastoračné plánovanie školského roka do domu Manresa v Ivanke pri Dunaji, kde nás ochotne ubytoval spolupracovník František Podolský. Komunitné záležitosti sme stihli naplánovať už na dvoch stretnutiach koncom školského roka. Teraz nás čakalo plánovanie života v stredisku. Bolo rozdelené na dve časti: najprv uvažovanie so sestrami a na druhý deň už aj s laikmi, ktorí tvoria radu VPK. Pri našom plánovaní nového školského roka sme sa snažili reflektovať SWOT – analýzu saleziánskeho diela na Kopánke, ktorá sa poctivo realizovala počas celého jarného obdobia v rozličných skupinách saleziánskeho diela.

Trnava 10 2023 05

Hoci to bolo namáhavé, predsa to bol veľmi plodný čas, ktorý priniesol aj zopár nových nápadov. Napríklad v tom, že chceme pokračovať v otvorenom večernom oratku pre všetkých v piatky a v nedele večer, tiež chceme otvoriť oratko aj každý utorok popoludní. Čerstvo dokončený bar, ktorý sa po dlhom a namáhavom procese vďaka Martinovi Peciarovi podarilo toto leto dokončiť, chceme mať otvorený okrem časov oratka aj každú nedeľu po svätých omšiach o 9.30 a 11.00. A určite chceme pokračovať v modlitbách za povolania na prvé piatky. Sviatosť Oltárna je vyložená už po rannej svätej omši na osobnú adoráciu až do večernej svätej omše. Počas mládežníckych omší sa budeme naďalej prihovárať hlavne mladým na tému povolania a deliť sa s nimi o naše príbehy povolania. V komunite sme sa tiež dohodli, že na utorkové vešpery s krátkou adoráciou budeme pozývať chlapcov, ktorí už prešli skúsenosťou niekoľkodňového pobytu v našej komunite.

Keď sa nám už po troch dňoch plánovania „parilo z hlavy“, zavreli sme všetky zápisníky a kalendáre a začali sme sa baliť na komunitnú dovolenku do Chorvátska. V dňoch 17. až 23. augusta sme na chvíľu vypli od života na Kopánke a strávili sme príjemný bratský čas pri mori a pohodových bratských večeroch na ostrove Ugljan. Niektorí v kempe, iní zase priamo v kláštore sestričiek, ktoré to tam spravujú. Bol to pre nás požehnaný bratský čas oddychu s darom krásneho počasia, parádneho súkromia, čistej vody a dlhých bratských momentov. Veľmi radi sme sa schádzali okolo spoločného stola pred stanom, pri ktorom sme si aj varili, dokonca sme si večer pozreli aj nejaké filmy. Oddýchnutí sme sa vrátili medzi našich ľudí, ktorých vo veľkých počtoch stretávame hlavne počas večerného oratka.

Trnava 10 2023 06

Niektorí sa však doma dlho neohriali. Direktor Juraj spolu s asistentom Števom Timkom začali poslednú prázdninovú akciu: hrebeňovku otcov a synov. Počas štyroch dní sme prešli krajinou Veporských vrchov a Muránskej planiny s jedným prespaním aj na našej saleziánskej chate v Drábsku.

Týždeň nato sa ešte tesne pred rozbehom školského roka animátori odobrali na animátorský výlet do Banskej Bystrice. S parádnym ubytovaním na Šachtičkách si štyridsiatka nadšených ľudí pod vedením saleziánov Tomáša, Števa a sestry Danky užili príjemný čas. Spoločenské večery, zážitky, dobré jedlo, ako aj bohatá duchovná strava mali byť odmenou za ich celoročnú angažovanosť v stredisku. Dňa 1. septembra sa zúčastnili aj na večných sľuboch sestier Lamiye a sestry Mary. Program si spestrili prechádzkou v Španej Doline či celodenným splavom Hronu. A veľmi efektívne využili čas aj pri plánovaní nového školského roka.

Ako sa rozbehol september a s ním nový školský rok, ďalšia dvadsiatka mužov sa odobrala na druhý turnus cyklovýletu. Spolu s Jurajom a Števom Timkom, ktorý na akciu pozval aj svojho otca Romana, vyskúšali tú istú cyklocestu, ktorú už absolvovala júnová partia – z Mníchova do Benátok. Taktiež prežili veľmi pekný čas športu, spoločenstva aj modlitby.

Popri všetkých týchto akciách sa hneď začiatkom septembra zrealizovalo aj niekoľko turnusov duchovných cvičení. Sestry saleziánky ponúkli duchovné cvičenia pre dievčatá v Bratislave. Ďalšie sestry sa postarali o duchovnú stravu pre vyše 30-člennú skupinu žien v Nitre. No a do tretice sa v tom istom termíne odohrali aj duchovné cvičenia starších farníkov pod vedením Slávka Švihru. Pri všetkých týchto turnusoch sme poskytli kňazskú službu pri spovedaní a svätých omšiach.

Trnava 10 2023 07

Tretiu septembrovú nedeľu sme urobili slávnostné otvorenie školského roka, tzv. Maxistretko. Zišli sme sa v sále pod kostolom, kde bolo predstavené naše dielo v celej šírke a mnohí tak mali príležitosť dozvedieť sa o všetkých ponukách a aktivitách saleziánskeho strediska na Kopánke. Toto otvorenie sa spojilo aj so slávnostným otvorením spomínaného baru. Pri tejto príležitosti sa naši mladí „hecli“ a ponúkli kaviarenské služby na vysokej úrovni. Animátori pripravili krásne rodinné popoludnie. Deti sa tak mohli rozbehnúť už v nových stretkách a rodičia sa dozvedeli aj o mnohorakých možnostiach, ako sa dá zapojiť do rôznych služieb.

S rozbehnutým novým školským rokom, ako aj so všetkými stretkami či bežným kolobehom sme sa vrátili aj k všetkým nedeľným svätým omšiam. (V prázdninovom režime sme vynechali svätú omšu o 8:00). S birmovancami sme 12. septembra odštartovali večernou svätou omšou prípravu, pri ktorej sme im aj ich rodičom odovzdali potrebné informácie. Hlavne to, že prechádzame na nový systém prípravy podľa programu Vyvolení.

Náš futbalový klub SFC odštartoval ďalšiu sezónu prvýkrát so štyrmi mužstvami. Najmladšie mužstvo prípravka U11 reprezentujú náš klub veľmi priaznivo. Mladší žiaci U13 sa momentálne stále zlepšujú a dúfame, že na konci sezóny budú spokojní s umiestnením v tabuľke nielen hráči, ale aj tréneri. Hráči nachádzajúci sa v kategórii starších žiakov U 15 sú v IV. lige so šiestimi bodmi v strede tabuľky. Naša najstaršia kategória dorastencov U19 sú tiež momentálne prekvapením súťaže. Sme veľmi radi, že nielen v najmladšej kategórii „školička“ máme dostatok hráčov, ale že prichádzajú k nám aj chlapci z iných futbalových klubov. Momentálne máme zaregistrovaných 115 hráčov.

Sme vďační rodičom, ktorí nám pomáhajú a vozia chlapcov na zápasy so svojimi autami, ale aj trénerom, ktorí sem chodievajú pracovať vo svojom voľnom čase, a mnohým ďalším dobrodincom, a to nielen pri futbale. Cez toto leto sme si uvedomili, že bez toľkých angažovaných laikov by naše dielo nebolo také bohaté na rôzne aktivity, ktoré prinášajú do sŕdc mnohých radosť a požehnanie…

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Košice-Luník IX

Na Veľký piatok sme pripravili pre sídlisko Luník IX krížovú cestu. Okrem kŕdľa detí sa k nám pridalo aj viacero dospelých, pre ktorých to bola príležitosť duchovne sa stíšiť uprostred sídliskového ruchu, v ktorom bežne žijú.

Námestovo

Naši spolupracovníci ASC sa zúčastnili na duchovných cvičeniach v krásnom prostredí Oravskej priehrady v penzióne Kormorán.

Banská Bystrica

Pozývame čitateľov pozrieť sa na nedávne udalosti v našom stredisku s pohľadom na zmŕtvychvstalého Krista.

Trnava-Kopánka

Pozdravujeme všetkých a prichádzame za naše stredisko v Trnave na Kopánke so správami za posledné dva mesiace.