Ticho duchovných cvičení – priestor pre Pána

od | mar 21, 2024 | Saleziánska rodina

 

Počas jarných prázdnin na východnom ako aj na západnom Slovensku sa konali dva turnusy duchovných cvičení sestier saleziánok. Na východnom Slovensku to bolo v Košiciach na Lorinčíku u bratov karmelitánov v dňoch 24. 2. – 2. 3. 2024, a na západnom Slovensku prebehli  duchovné cvičenia na Skalke neďaleko Trenčína v dňoch 2. – 9. 3. 2024. V Lorinčíku bol kazateľom duchovných cvičení karmelitán Andrej Valent s témou „Vnútorná modlitba.“ Na Skalke kázal duchovné cvičenia dominikán Reginald Slavkovský a téma bola o “Emauzských učeníkoch.“

Spravy 03 2024 01

Lorinčík pri Košiciach

Na obidvoch turnusoch duchovných cvičení bola prítomná aj provinciálna predstavená sr. Monika Skalová, ktorá bola k dispozícii sestrám na rozhovory. Sestry mali možnosť sa stíšiť a prežiť chvíle pred božou tvárou i v tichu prírody. Ocenili dobrých kazateľov i podnetné témy, ktorým sa venovali. Božie dotyky, na ktoré bol Pán štedrý, nech prinesú ovocie v živote sesterských komunít, medzi deťmi, mladými  a ľuďmi, ktorých Pán posiela do cesty v každodennom živote.

Spravy 03 2024 02

Skalka neďaleko Trenčína

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Do roka a do dňa

Takto začal svoju homíliu provinciál don Peter Timko SDB.  Áno v ten istý deň, ako pred rokom v sobotu, a tiež s jeho prítomnosťou sa začala naša Konferencia Saleziánov spolupracovníkov strediska Prešov-Sever.