Téma 29. Generálnej kapituly saleziánov bola zverejnená

od | sep 27, 2023 | Saleziáni, Svet

 

Text a Foto: ANS

Pri príležitosti vyslania saleziánov misionárov v nedeľu 24. septembra 2023 v Turíne-Valdoccu vyhlásil hlavný predstavený saleziánov páter Ángel Fernández Artime tému 29. Generálnej kapituly (29. GK): „Nadšení pre Ježiša Krista, zameraní na mladých ľudí. Za verné a prorocké prežívanie nášho saleziánskeho povolania“.

„V deň, keď oslavujeme 154. misijnú výpravu z Valdocca, ako to urobil náš otec don Bosco 11. novembra 1875, pociťujem aj ja radosť z toho, že sa s vami môžem podeliť o reflexiu a rozhodnutie, ktoré sme v týchto dňoch po širokej konzultácii s provinciami prijali o našej nadchádzajúcej XXIX. Generálnej kapitule,“ vyjadril sa hlavný predstavený pri oznamovaní témy 29. GK.

GK 09 2023 02

Predstavujúc hlavné body listu o zvolaní 29. GK, ktorý bude vydaný v súlade s článkom 150 saleziánskych stanov a bude zverejnený v najbližších dňoch, hlavný predstavený ilustroval hlboké dôvody výberu témy a potvrdil, že je to „ovocie bohatej a hlbokej reflexie, ktorú sme uskutočnili v generálnej rade na základe odpovedí, ktoré sme dostali od provincií, a vízie, ktorú máme o Kongregácii v tomto čase“.

Ako „hlavný znak jednoty Kongregácie v jej rozmanitosti“ (Stanovy, čl. 146) sa 29. Generálna kapitula začne v Turíne-Valdoccu 16. februára 2025 a skončí sa 12. apríla 2025, v predvečer Veľkého týždňa, v ten istý deň, keď Don Bosco prišiel do Valdocca so svojimi chlapcami v roku 1846 a upravil priestory pre kaplnku.

GK 09 2023 03

Okrem toho 10. nástupca dona Bosca oznámil aj to, kto bude regulátorom kapituly: páter Alphonse Owoudou, regionálny radca pre Afriku a Madagaskar.

Výber, ktorý hlavný predstavený vysvetlil, padol „po preskúmaní histórie posledných generálnych kapitúl a ich regulátorov a s prihliadnutím na realitu našej Kongregácie a kultúrnu a etnickú rozmanitosť, ako aj na rast Kongregácie, najmä v regióne Afriky a Madagaskaru, ale aj južnej Ázie a niektorých reálií východnej Ázie a Oceánie“.

Vychádzajúc z vlastného cieľa Generálnej kapituly, ktorým je „ponúknuť moment plánovania, v ktorom sa dôkladne preskúmajú hlavné výzvy, ktorým Kongregácia čelí, a vyberú sa prioritné smery činnosti pre jej budúcnosť“ (porov. Predpisy), hlavný predstavený zdôrazňuje, že „je tu túžba a očakávanie odvážnej Generálnej kapituly, na ktorej sa veci riešia; nechceme sa stratiť vo frázach, ktoré možno znejú dobre, ale nedotýkajú sa života. Vo všeobecnosti si bratia želajú vidieť saleziánsku kongregáciu vždy vernú Pánovi a spolu s ním vernú donovi Boscovi. Chceli by, aby sme všetci boli tými, ktorí žijú s týmto nadšením pre Boha a pre misiu“.

„Dôležité je,“ dodal hlavný predstavený, keď hovoril o 29. GK, „aby sme rástli v pocite zasvätenia sa Bohu a zároveň boli zmysluplní, prorockí. Preto sa chceme uberať cestou konkrétnosti a veľmi praktického zdieľania dobrých postupov“.

GK 09 2023 04

Téma Generálnej kapituly, vysvetlil páter Á. F. Artime, je jedinečná a je rozdelená do troch jadier:
– Jadro 1: Animácia a starostlivosť o skutočný život každého saleziána.
– Jadro 2: Spoločne saleziáni, saleziánska rodina a laici ‘s‘ a ‘pre‘ mladých.
– Jadro 3: Odvážne overovanie a nové plánovanie riadenia kongregácie na všetkých úrovniach.

S veľkou nádejou a dôverou uzatvára hlavný predstavený svoj list prosbou o požehnanie Panny Márie a zveruje jej prípravu a slávenie 29. GK: „Nech nás naša Matka Pomocnica kresťanov, Matka Cirkvi sprevádza tak, ako sprevádzala dona Bosca počas celého jeho života, až do chvíle, keď si uvedomil, že ‘ona urobila všetko‘“.

Originálny text je k dispozícii TU.

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Carlo Braga

Carlo sa narodil v roku 1889. Detstvo a ranú pubertu prežil v Tirane, malom talianskom mestečku v Lombardskom kraji. Druhý syn z druhého manželstva stratil svojich blízkych, keď bol ešte dieťa.

Nové podnety od pápeža

„Deti: budúce generácie“. Takýto bol názov stretnutia pápeža s deťmi vo Vatikáne. Bola to akási príprava na Svetové stretnutie detí 25. a 26. mája 2024. Pápež František prišiel za deťmi a tie sa na neho „doslova vrhli“, podávali mu ruky.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín