Tehlička či „Krabička“?

od | mar 2, 2022 | Osobitný článok

 

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: Misijné oddelenie SDB

Od roku 2008 robíme pôstnu a veľkonočnú zbierku „Tehlička“ pre potreby rôznych chudobných a núdznych. Táto iniciatíva vznikla hlavne z potreby informovať ľudí na Slovensku o potrebách vo svete a dať im možnosť prispievať na odstránenie biedy a zmiernenia utrpenia cez preverené a dobré aktivity.

Od roku 2013 získala slovenská verejnosť možnosť podporovať trpiacich vo svete aj vďaka Slovenskej katolíckej charite, ktorá začala s aktivitou „Pôstna krabička“.

Okrem toho ešte predtým, v roku 1995, hnutie eRko začalo s koledníckou zbierkou „Dobrá novina“, ktorá je najväčšou zbierkou na Slovensku a cez ktorú sa podporujú mnohé projekty. Ešte spomeniem činnosť vincentínskej rodiny, ktorá má práve 15-ty ročník verejnej celoslovenskej zbierky „Boj proti hladu“.

Niekedy sa nám stane, že mi ľudia odovzdajú príspevok na Tehličku v škatuľke od Pôstnej krabičky. Alebo mi hovoria o tom, že nás veľmi radi podporujú, ale z rozhovoru potom vysvitne, že podporujú aktivity Pôstnej krabičky a nie Tehličky, ktorú my saleziáni robíme.

2022_24_misie 01

Krst ohňom, naše dobrovoľnícky počas svojej prvej vyučovacej hodiny

Načo toľko rôznych zbierok? Nestačila by jedna? Nie sme si navzájom konkurenciou? Nie je z toho zmätok?

Môj názor je, že zbierok nie je veľa. Určite by ich malo byť viac, keď vidíme obrovské utrpenie vo svete. A mohli by byť lepšie. To je najväčšia časť našej práce na saleziánskom misijnom oddelení a v SAVIO o. z. Neprestajne zisťovať, preverovať a skvalitňovať našu činnosť. Stále kontrolovať, či vynaložené prostriedky boli skutočne a celé použité na svoj účel. A tiež veľmi dôležité, či ten „účel“ sme dobre zvolili. Či tam nie je niečo, čo je dôležitejšie, čo je viac potrebné. Či sa touto pomocou ľuďom skutočne pomáha, alebo sa nevytvárajú negatívne javy ako závislosť od pomoci, rodinkárstvo, lenivosť, spomalenie miestnej podnikavosti, atď. Preto aj vykonávame toľko návštev priamo v teréne a takto školíme aj našich dobrovoľníkov, aby vedeli veci preverovať a kriticky hodnotiť.

2022_24_misie 02

Škola sestier FMA v Gumbo, Juba, Južný Sudán

V tejto práci je pre nás veľkou pomocou a inšpiráciou, že týchto zbierok je viac. Môžeme sa poučiť z toho, čo iní robia lepšie. Skutočne si navzájom sme v určitom zmysle konkurenciou. No konkurencia je predsa dobrá a prispieva k skvalitneniu činnosti. Monopol, naopak, môže rozvoj úplne zastaviť. Zároveň každá z týchto zbierok vznikla vďaka priamym osobným kontaktom s núdznymi v daných krajinách. My saleziáni na Slovensku cez saleziánov na misiách, vincentíni cez svojich misionárov, Slovenská katolícka charita cez medzinárodný Caritas pôsobiaci priamo v daných krajinách.

Je to už potom na vás, aby ste si vedome niektorú z týchto možností zvolili a rozhodli sa pre tú, ktorá vás oslovila a zdá sa vám vierohodná. Týmto nás nútite nepretržite skvalitňovať svoju činnosť.

Od roku 2016 je napríklad na Slovensku prítomný aj „Inštitút sv. Františka Saleského“. Z listov a mailov, ktoré k nám prichádzajú vieme, že si túto organizáciu mnohí mýlia s nami, Saleziánmi dona Bosca. Aj mne samému zo začiatku ich pôsobenia prichádzali dopisy s kvalitne vytlačenými náboženskými obrázkami, aj veľkého formátu, ktoré som si neobjednal. Toto by som dal ako príklad omylu, keď mnohí bez preverenia a kontroly, podporujú niekoho iného a ani nevedia ako ich príspevok je použitý.

Ak nám Boh zveril majetok, používajme ho múdro a zodpovedne. Preverme si, ako je náš dar použitý a komu presne ide. Aj takto skutočne pomáhame k budovaniu lepšieho sveta.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

TEHLIČKA 2024

Pôstna zbierka Tehlička prináša aj v tomto roku možnosť aktívne pomáhať a zlepšiť podmienky na vzdelávanie viac ako tisícke detí a mladým v Edukačnom centre svätej Bakhity na misii v Tonj v Južnom Sudáne.

Don Ján Tocký – životopis

Životopis dona Tockého a spomienky na dramatický prechod hranice pri odchode  z komunistického Československa smerom do Talianska.