Tak ako Panna Mária…

od | júl 16, 2023 | Časopis 4/2023, Saleziánska rodina

 

Autor: Jana Schwarzová / Foto: František Vaterka

Združenie Márie Pomocnice (ADMA – Associazione Di Maria Ausiliatrice) je združenie laikov, ktorí sa vedení charizmou dona Bosca zaväzujú prežívať svoj každodenný život napodobňovaním Márie a ako deti sa skrývajú pod jej plášť.

Cesty kresťanskej formácie, modlitby, apoštolátu a služby, ktoré ponúka združenie, sú jednoduché, charakterizované rodinným štýlom, otvoreným pre všetkých. Začleniť sa do ADMY znamená patriť k veľkému stromu saleziánskej rodiny, ktorý má v donovi Boscovi svoj pôvod a svojho zakladateľa.

Kto vstupuje do ADMY, prijíma výzvu prežívať kresťanský život podľa saleziánskej spirituality ukotvenej v Ježišovi v Eucharistii a Panne Márii Pomocnici, v službe mladým. Touto voľbou sa zaväzujeme viesť nový štýl života a vnášať ho do rodiny, do práce, do cirkevných, spoločenských a priateľských vzťahov. Jeho cieľom je zjednotenie bežného života a apoštolátu, pričom prvým záväzkom každého je osobná účasť na liturgickom živote, modlitbe a sviatostiach. Naše každodenné „áno“ nech je slobodnou voľbou, ovocím skúsenosti lásky, ktorá premohla našu vôľu a stáva sa tak viditeľným znamením pre svet hľadajúci Pánovo svetlo.

Adma bb 05 2023 03

ADMA si kladie za úlohu žiť a šíriť ľudový rozmer úcty k Márii Pomocnici kresťanov, vytvárať ducha spoločenstva a vyprosovať milosti pre všetkých ľudí, ktorí sa zverujú našim modlitbám.

Snažíme sa

  • tak ako ona, Panna Počúvajúca – počúvať Božie slovo a svedectvom života ho ohlasovať;
  • tak ako Panna Mária, ktorá sa modlí – vytrvať v snahe, aby sa celý náš život živil jednoduchou a úprimnou modlitbou, v postoji vďačnosti a prosby pred Pánom;
  • tak ako ona, Panna a Matka – v jednote so Svätým Otcom a pastiermi Cirkvi neúnavne pracovať pre dobro Božieho ľudu;
  • tak ako Panna Obetujúca sa – urobiť z nášho života obetu Bohu v radostnom plnení Otcovej vôle ako spôsob nášho posväcovania.

Adma bb 05 2023 04

Dňa 24. mája 2023 prijali pozvanie do ADMY a zložili prísľuby do rúk dona Pavla Gracha, delegáta pre saleziánsku rodinu, dve nové členky ADMY v Banskej Bystrici: Judita Nosková a Vlasta Kubišová. Tak ako naše nové členky, aj my ostatní členovia ADMY sme popri zdolávaní nástrah každodenného života pocítili pozvanie Panny Márie k niečomu hlbšiemu. Ak také pozvanie pocítite aj vy, môžeme po ceste Panny Márie k Ježišovi kráčať spoločne.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie