Svätý Valentín, patrón zaľúbených

od | feb 9, 2023 | Slovensko

 

Foto: Pexels

Láska je vzácny dar, ktorý si zaslúži pozornosť po celý rok. A deň svätého Valentína je pekná príležitosť všimnúť si a obdarovať človeka, na ktorom nám záleží.

Svätý Valentín pochádzal z mesta Terni na juhu dnešného talianskeho regiónu Umbria. Dátum narodenia nie je známy. V roku 197 sa v rodnom meste stal biskupom. Neskôr pôsobil v Ríme, kde sa počas jeho života vystriedalo na tróne viacero cisárov. Skutky, vďaka ktorým si naňho všetci zamilovaní na začiatku februára spomínajú, sa spájajú s vládou cisára Claudia II.

Cisár v snahe vytvoriť mocnú armádu, vydal poľutovaniahodné nariadenie. Keďže si všimol, že slobodní regrúti bojujú statočnejšie a s väčším nasadením ako vojaci, ktorých doma čakajú manželky a deti, zakázal sobáše mladých vojakov a mužov. Vstúpiť do manželského stavu mohli len tí, ktorí neboli vhodní pre vojenské remeslo, alebo tí, ktorí si svoje roky v armáde už odslúžili.

Valentin 02 2023 02

Biskup Valentín však nerešpektoval nariadenie cisára. Napriek upozorneniam zo strany úradov naďalej v tajnosti sobášil mladých ľudí, ktorí si chceli vyslúžiť túto sviatosť. Jeho činnosť však bola čoskoro odhalená a uväznili ho. Napriek mučeniu odmietol ponuku zachrániť si život zrieknutím sa Krista. Odsúdili ho na mučenie palicovaním, a keď sa ani po ňom nevzdal svojej viery, sťali ho 14. februára roku 269.

Valentínovo telo previezli do rodného mesta kde ho aj pochovali a nad jeho hrobom postavili jemu zasvätenú baziliku. Tu jeho telesné pozostatky odpočívajú dodnes. Na podnet pápeža Pavla V. sa v roku 1605 uskutočnil archeologický prieskum, pri ktorom boli pozostatky svätého Valentína objavené. Lebka bola oddelená od trupu čo dosvedčovalo usmrtenie sťatím.

Sviatok svätého Valentína sa začal v katolíckej cirkvi oficiálne sláviť 14. februára roku 496. Vo svojej podstate vlastne nahradil pohanské sviatky nazývané Lupercalie, ktoré sa od nepamäti v Ríme slávili 15. februára. Tieto pohanské oslavy pápež Gelasius I. v roku 494 zakázal. Aby však cirkev obyvateľom „nahradila“ ich obľúbený sviatok, presunula ho o jeden deň skôr a zasvätila ho svätému Valentínovi, ktorému zverila do opatery snúbencov a zamilovaných.

Valentin 02 2023 03

Deň zaľúbených sa dnes už slávi takmer na celom svete. Zvyčajne vo forme darov pre milovanú osobu, kvety, čokoláda, valentínske karty. Niektoré krajiny majú svoju vlastnú tradíciu a zvyky, ktorými si páry pripomenú svoju lásku a utužia tak svoj vzťah.

Deň svätého Valentína je príležitosť obdarovať človeka, na ktorom vám záleží. Niektoré páry si zvyknú medzi sebou vymeniť vecné dary, ako napríklad rôzne valentínske predmety (šálky, vankúšiky, fotografie). V súčasnosti darujúci prihliadajú aj na praktickú a funkčnú stránku darčeka.

Valentin 02 2023 04

Tento deň je príležitosť, spomenúť si na milovaného človeka. Nájsť si čas a stráviť so svojím partnerom nezabudnuteľný večer.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Modlíme sa za Slovensko

30. septembra budeme rozhodovať o ďalšom smerovaní našej krajiny a o tom, či hodnoty, ktoré si ctíme, budú rešpektované a uznávané.

Miništrantská bodka za prázdninami 2023

Drahý don Titus, vyše 100 miništrantov, veľa kňazov, rodičov i priateľov miništrantov ti prišlo vzdať úctu a poprosiť o orodovanie, aby zvládli nový školský rok a tiež aby našli svoje povolanie.

Manželské stretnutia

V Banskej Bystrici prebieha letný kurz Manželských stretnutí. Je to druhý turnus tohto leta, uskutočňuje sa v dňoch 22. – 29. júl.