Svätý Otec vymenoval dona Ángela Fernándeza Artimeho za kardinála Cirkvi

od | júl 9, 2023 | Svet, Saleziáni

 

Text a Foto: ANS

Pápež František v nedeľu 9. júla po mariánskej modlitbe Anjel Pána a rozjímaní nad evanjeliom oznámil zvolanie konzistória na 30. septembra tohto roku na vymenovanie 21 nových kardinálov. Medzi menami nových kardinálov je aj páter don Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený saleziánov.

Vymenovanie pátra Ángela Fernándeza Artimeho je znakom dôvery a nádeje, ktorú Svätý Otec František vkladá do pátra Ángela a saleziánov dona Bosca.

Zaradenie nových kardinálov do Rímskej diecézy je tiež prejavom neoddeliteľného spojenia medzi Petrovým stolcom a partikulárnymi cirkvami roztrúsenými po celom svete. Ich pôvod vyjadruje univerzálnosť Cirkvi, ktorá naďalej ohlasuje milosrdnú Božiu lásku všetkým ľuďom na zemi.

Svätý Otec na záver audiencie vyzval všetkých k modlitbe za nových kardinálov: „Modlime sa za nových kardinálov, aby mi potvrdením svojej príslušnosti ku Kristovi, milosrdnému a vernému veľkňazovi (porov. Hebr 2, 17), pomáhali v mojej službe rímskeho biskupa pre dobro celého veriaceho Božieho ľudu.“

Don Artime 07 2023 02

Páter Ángel sa narodil 21. augusta 1960 v Gozón-Luanco v Astúrii v Španielsku. 3. septembra 1978 zložil svoju prvú profesiu, 17. júna 1984 zložil večné sľuby v Santiagu de Compostela a 4. júla 1987 bol vysvätený za kňaza v Leóne.

Pochádza z provincie León, vyštudoval pastorálnu teológiu a získal licenciát z filozofie a pedagogiky. Bol delegátom pre pastoráciu mládeže, riaditeľom školy v Ourense, členom provinciálnej rady a vikárom a v rokoch 2000 až 2006 provinciálom.

Po pôsobení v technickej komisii, ktorá pripravila 26. generálnu kapitulu, bol v roku 2009 vymenovaný za predstaveného provincie Južná Argentína so sídlom v Buenos Aires. V tejto funkcii mal možnosť osobne sa stretnúť a spolupracovať s vtedajším arcibiskupom Buenos Aires, kard. Jorgem Mariom Bergogliom, dnes pápežom Františkom.

Dňa 23. decembra 2013 bol vymenovaný za predstaveného novej provincie Stredozemného Španielska, zasvätenej „Márii Pomocnici kresťanov“, ale skôr, ako sa mohol ujať tejto novej funkcie, bol 25. marca 2014 na 27. generálnej kapitule zvolený za nového hlavného predstaveného Saleziánskej kongregácie a 10. nástupcu dona Bosca. Dňa 11. marca 2020 ho  28. generálna kapitula potvrdila vo funkcii hlavného predstaveného saleziánov na druhé šesťročné obdobie od roku 2020 do roku 2026.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Bardejov

Je tu pomerne silná a zapálená saleziánska rodina, ktorá stále hľadá spôsoby, ako upevňovať rodinnosť, rozširovať saleziánsku charizmu a odpovedať na potreby nášho okolia.

Želania pápeža Františka

Mojim želaním, pre Vás mladých je, „aby prostredníctvom bratského prijatia a úcty, počúvania a zdieľania ste boli proroctvom lásky na chválu a slávu Pána a semienkom jednoty pre dobro všetkých kresťanov vo svete i samotného sveta.“

Zomrel salezián don Ján Tocký

S tichou bázňou pred Pánom a s nádejou na slávne vzkriesenie vám oznamujeme, že náš spolubrat salezián kňaz don Ján Tocký zosnul v Pánovi 21. februára 2024 vo veku 93 rokov.