Stretnutie slovenských a českých tirocinantov

od | okt 4, 2022 | Osobitný článok

 

Orlí Hnízdo 2. – 4. 10. 2022

V prvý októrbrový víkend sa odohralo formačné stretnutie mladých saleziánov tirocinantov – t. j. tých, ktorí v rámci svojej rehoľnej formácie absolvujú niekoľko rokov na pedagogickej a pastoračnej praxi. Vzhľadom na to, že aj toto obdobie je dôležité pre sprevádzanie mladých spolubratov, tak sa odohrávajú tieto pravidelné polročné stretnutia v spolupráci s českou saleziánskou provinciou. Stretli sa tak 4 slovenskí tirocinanti a 2 českí spolu so svojimi troma formátormi vrátane českého provinciála dona Martina Hobzu.

Tirocinanti 10 2022 02

Významnou súčasťou tohtoročného stretnutia na chate Orlí Hnízdo bola prehliadka kvalitného sakrálneho priestoru – ostravského kostola sv. Ducha od českého architekta Mareka Jána Štepána. Okrem prehliadky a výkladu od miestneho farára spoločenstvo saleziánov slávilo aj eucharistiu v tomto priestore. Na túto skúsenosť naväzovala večerná moderovaná debata a reflexia o charaktere liturgických a komunitných priestorov obývaných našimi rehoľnými komunitami.

Súčasťou pondelkového programu bola okrem návštevy ostravského centra mesta aj prehliadka miestneho saleziánskeho strediska zameraného primárne na prácu s rómskou mládežou. Naskytla sa možnosť vidieť a rozprávať jednak s miestnymi saleziánmi, tak aj s riaditeľom saleziánskeho centra, ktorým je pedagóg – „laik“ nesalezián. Naskytla sa tak príležitosť počúvať skúsenosti o spolupráci saleziánov rehoľníkov a laikov.

Tirocinanti 10 2022 03

Za organizáciu formačného stretnutia patrí veľká vďaka donovi Petrovi Boštíkovi – českému delegátovi za formáciu v spolupráci s českými tirocinantmi, ktorí všetko pekne premysleli a animovali.

Za tirocinantov informoval

Michal Žák SDB

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Rok vďačnosti 5. etapa – Ihrisko

Od 1. júla 2024 už prebieha posledná etapa prípravy na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. Osobnosť, ktorá nás môže v tejto etape sprevádzať, je sestra saleziánka blahoslavená Mária Troncatti FMA.

Arcidiecézna púť v Gaboltove 2024

Gaboltov je najvýznamnejším pútnickým miestom Košickej arcidiecézy a je známy veriacim katolíkom na celom Slovensku. 20. – 21. júla 2024 sa tu bude konať hlavná výročná púť.

Prímestský tábor v Novej Dubnici

Uskutočnil sa v dňoch 1. – 5. júla 2024. O 127 detí sa staralo 55 animátorov, z toho traja saleziáni. Celý tábor zastrešoval direktor domu don František Kubovič.

Blahoslavený Titus medzi nami

Mnohých ctiteľov blahoslaveného Titusa Zemana, ktorí ho túžia bližšie spoznať a stretnúť sa s ním, privedú kroky do jeho rodiska, do Bratislavy-Vajnôr, kde je vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie uložený jeho hlavný relikviár.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín