Stretnutie slovenskej saleziánskej provincie

od | máj 29, 2023 | Saleziáni

 

Text a Foto: Jozef Kupka SDB / Video: Daniel Imriška SDB

Slovenskí saleziáni organizujú raz za rok stretnutie všetkých spolubratov provincie. Tohto roku sa uskutočnilo v pondelok 29. mája v Žiline.

 

 

Prišlo 142 saleziánov z celého Slovenska. Saleziáni v Jakutsku a Turíne stretnutie sledovali pomocou online prenosu. Po uvítaní a raňajkách začal o 9:30 program v priestoroch domu. Provinciálni radcovia predniesli informácie o činnosti a aktivitách v jednotlivých oblastiach počas uplynulého roka. Spolubratia mohli radcom klásť otázky a pýtať sa na všetko, čo ich zaujímalo. Napokon predniesol svoju správu o stave provincie aj provinciál don Peter Timko a taktiež poďakoval direktorom a provinciálnym radcom, ktorí končia svoje pôsobenie na týchto miestach.

Stretnutie provincie 05 2023 02

Stretnutie provincie 05 2023 03

Stretnutie provincie 05 2023 04

Stretnutie provincie 05 2023 05

Stretnutie provincie 05 2023 06

Stretnutie provincie 05 2023 07

Stretnutie provincie 05 2023 08

O 12:15 nasledovala svätá omša. Počas nej dostali spolubratia, ktorí tohto roku menia svoje pôsobisko, listy poslušnosti.

Stretnutie provincie 05 2023 09

Stretnutie provincie 05 2023 10

Saleziáni v Žiline pripravili pre všetkých slávnostný obed. Podával sa vo veľmi príjemnom vonkajšom prostredí na nádvorí sv. Dominika Savia.

Po obede pokračovali spontánne rozhovory na nádvorí a otec provinciál tiež poblahoželal všetkým spolubratom, ktorí v uplynulom roku dosiahli svoje okrúhle životné jubileá.

Stretnutie provincie 05 2023 11

Celé stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnej a rodinnej atmosfére, za čo patrí vďaka saleziánom v Žiline, ktorí poskytli priestory svojho domu a všetko veľmi pekne pripravili.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

40 rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka

V tomto roku slávime defilé sto rokov Saleziánov na Slovensku. A v rámci osláv storočnice si 2. júna 2024 v popoludňajších hodinách rodáci z obce Čaňa pri Košiciach pripomenuli 40. rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka.

Bardejov

Aj v mesiaci máj sa konalo viacero víkendoviek na našej Brezovke. 5. – 6. mája sa stretli stredoškoláčky, ktoré prežili spolu obohacujúci a požehnaný čas.

Nová Dubnica

Májovou akciou číslo jedna bol deň farnosti. Doobeda sa slávila svätá omša zo sviatku sv. Jozefa Robotníka. Spestrením, ale i veľkým lákadlom, nielen pre najmenších, boli nafukovacie hrady.