Stretnutie šéfredaktorov saleziánskych bulletinov v Turíne

od | apr 23, 2023 | Saleziáni, Svet

 

Text a Foto: Jozef Kupka SDB

V dňoch 21. – 26. apríl 2023 sa uskutočňuje celosvetové stretnutie šéfredaktorov saleziánskych bulletinov v Turíne. Na toto stretnutie pricestovali šéfredaktori z celého sveta. Spolu je tu 75 saleziánov a laikov z mnohých saleziánskych provincií, ktorí pripravujú časopisy, každý vo svojej krajine. Účastníci prišli z Ázie, Afriky, Európy, Severnej a Južnej Ameriky. Stretnutie sa uskutočňuje na Valdoccu na miestach, kde don Bosco začal celé svoje dielo.

Turin 04 2023 02

Šéfredaktori sa stretávajú pravidelne každé tri roky v Taliansku, aby mali možnosť formovať sa, vzájomne komunikovať, vymieňať si svoje skúsenosti. Prizvaní odborníci z oblasti mass-médií poskytujú účastníkom odborné prednášky, svoje skúsenosti a pomoc. Práce prebiehajú aj v menších skupinách, kde je priestor detailnejšie rozobrať a komunikovať niektoré témy.

Turin 04 2023 03

Turin 04 2023 04

Častou témou diskusií je oblasť digitálnych médií. V dnešnom modernom svete musia byť časopisy k dispozícii v tlačenej podobe, ale samozrejme aj v digitálnej podobe na internete.

Turin 04 2023 05

Počas programu je široký priestor aj na neformálne stretnutia a rozhovory, kde sa účastníci lepšie spoznávajú a diskutujú. Niektoré dni poobede alebo večer je voľný čas na spoznávanie Turína a miest zo života dona Bosca.

Turin 04 2023 08

Prvý saleziánsky bulletin založil don Bosco v Taliansku. Cez tento časopis šíril správy o svojom diele, informoval dobrodincov o potrebách a zároveň formoval všetkých čitateľov aj v náboženských oblastiach. Don Bosco posielal tento časopis každému kto ho chcel, aj každému kto ho nechcel.

Turin 04 2023 06

Účastníci z celého sveta

Turin 04 2023 07

Účastníci, ktorí pochádzajú z európskych saleziánskych provincií

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.