Stretnutie saleziánov koadjútorov

od | máj 21, 2023 | Saleziáni

 

Text a Foto: Daniel Imriška SDB

Saleziánska charizma je veľmi bohatá a pestrá. Jej jadro tvoria saleziáni, ktorí svoje povolanie prežívajú v dvoch navzájom sa dopĺňajúcich formách – ako saleziáni kňazi a ako saleziáni koadjútori, tiež nazývaní saleziáni laici.

V slovenskej saleziánskej provincii je ich presne devätnásť. Dva krát v roku sa stretajú, aby spolu prežili víkend, modlili sa, formovali a zdieľali. Mnohým z nich prischla v komunite úloha ekonóma, viacerých možno stretnúť aj na školách ako učiteľov odborných predmetov, náboženstva, prípadne vychovávateľov.

Druhý májový víkend (12. – 14. 5. 2023) sa stretli na chate neďaleko Popradu. Prišli doslova zo všetkých kútov Slovenska. Juhozápadná skupina si cestou na stretnutie spravila ešte zastávku v Žiline na Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka. Tam práve vyprevadili maturantov a na víkend privítali školu pre animátorov a mediálnu školu, ktoré v ich priestoroch našli vhodné prostredie pre svoje víkendové školenia.

Stretnutie koadjutorov 05 2023 05

Bratia koadjútori svoje stretnutie začali piatok spoločnou večerou. Pozvanie prijal aj hosť z Nemecka, salezián koadjútor Michael Goldsmith, riaditeľ mládežníckeho centra. Počas sobotného doobedia predstavil bratom cestu svojho povolania a podelil sa aj o svoj pohľad na aktuálnu situáciu a prácu saleziánov v Nemecku. Tlmočníka mu robil koadjútor Michal Žák, aktuálne si vykonávajúci pedagogickú prax ako vychovávateľ na internáte v Žiline.

Stretnutie koadjutorov 05 2023 02

Sobotňajšiu svätú omšu slávili v saleziánskom noviciáte v Poprade – Veľkej spolu s direktorom miestnej komunity, donom Ľubošom Stebnickým. Po nej sa im prihovoril magister novicov don Martin Kačmáry, ktorý im vysvetlil symboliku obrazov v noviciátskej kaplnke. „Keď naznačíme, že Boh je Otec, tak je to niečo, čo nás automaticky dáva do vzťahu, že keď On je Otec, tak ja som asi syn, preto sme sa rozhodli, že zásadná postava tejto kaplnky bude Otec a jeho gestá,“ začal svoje vysvetlenie don Martin.

Stretnutie koadjutorov 05 2023 03

Po spoločnej fotke nasledoval obed v meste a krátka prechádzka vo Vysokých Tatrách, ktorá bola skôr príležitosťou na rozhovory, ako pokusom o turistiku. V podvečer začalo už tradičné podelenie sa zo svojho každodenného života, či už osobného, pracovného, alebo života v komunite a o zverenom poslaní. Nechýbalo ani sledovanie Majstrovstiev sveta v hokeji.

Stretnutie koadjutorov 05 2023 04

Nedeľnej svätej omši predsedal provinciál saleziánov na Slovensku, don Peter Timko, ktorý prišiel spolu s donom Pavlom Drškom, zodpovedným za formáciu saleziánov, na toto stretnutie koadjútorov priamo od hlavného predstaveného z Talianska. Poobede sa všetci, povzbudení vzájomným stretnutím i slovami provinciála, rozišli do svojich komunít.

Zdroj: SDB Nová Dubnica

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.