Stretnutie saleziánov koadjútorov CZ a SK

od | máj 9, 2022 | Saleziáni

 

Text a Foto: Daniel Imriška SDB

6. mája, v deň sviatku svätého Dominika Savia, sa v českých Beskydách, na Orlím hnízdě, stretli saleziáni koadjútori z Čiech a Slovenska. Hostitelia pripravili večeru naozaj hodnú tejto slávnostnej chvíle. Po večerných modlitbách strávili zvyšok večera v bratských rozhovoroch sprevádzaných dobrým pohostením.

Koadjutori 05 2022 03

Sobotné doobedie patrilo najmä práci s drevom a brigáde okolo domu. Poobede si účastníci stretnutia pozreli výrobu tradičných českých výrobkov spojenú s ich ochutnávkou.

Koadjutori 05 2022 05

Večer nasledovalo už pravidelné podelenie, kto kde je, čím žije, čo robí. Bolo to veľkým obohatením najmä pre mladších spolubratov v tzv. základnej formácii, vidieť tú pestrú paletu možností apoštolskej práce a realizácie sa v rámci saleziánskeho povolania.

Spestrením bolo predstavenie českej misijnej prítomnosti v Bulharsku a slovenskej v Jakutsku. Z bulharskej Starej Zagory prišiel aj misionár z Argentíny a tak okrem slovenčiny a češtiny bolo možné počuť aj taliančinu, španielčinu či bulharčinu.

Koadjutori 05 2022 06

Stretnutie zakončili v Nedeľu Dobrého Pastiera spoločnou svätou omšou, počas ktorej sa modlili aj za nové duchovné povolenia, zvlášť koadjútorské. Po spoločnej fotke a sladkej bodke za dobrým obedom sa už naši saleziáni koadjútori, povzbudení spoločne strávenými chvíľami, rozišli do svojich komunít.

Koadjutori 05 2022 02

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Slávnosť Márie Pomocnice kresťanov

V stredu 24. mája oslávili veriaci zo saleziánskej farnosti v Bratislave-Miletičovej titul svojho chrámu – Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov.

Stretnutie saleziánov koadjútorov

Saleziánska charizma je veľmi bohatá a pestrá. Jej jadro tvoria saleziáni, ktorí svoje povolanie prežívajú v dvoch navzájom sa dopĺňajúcich formách – ako saleziáni kňazi a ako saleziáni koadjútori, tiež nazývaní saleziáni laici.