Stretnutie provincie

od | máj 30, 2022 | Saleziáni

 

Text a Foto: Jozef Kupka SDB

V pondelok 30. mája sa v Žiline uskutočnilo stretnutie spolubratov slovenskej saleziánskej provincie.

Pred pandémiou koronavírusu sa takéto stretnutie uskutočňovalo každý rok. A teraz po zmiernení pandémie sa mohlo opäť zorganizovať v rovnakej podobe ako po minulé roky.

Spolubratia sa na začiatku zišli v priestoroch domu, kde otec provinciál predniesol krátku správu o stave provincie. Jednotliví provinciálni radcovia a provinciálni delegáti potom v krátkosti informovali o svojich sektoroch práce.

Spolubratia, ktorí oslavujú v tomto roku okruhlé výročia (narodeniny, večné sľuby, kňazská vysviacka) dostali pekné darčeky, ale najprv museli správne odpovedať na rôzne kontrolné otázky😊.

Sp 2022 02

Sp 2022 03

Potom nasledovala spoločná svätá omša.

Sp 2022 05

Počas svätej omše otec provinciál odovzdal nové poslušnosti všetkým spolubratom, ktorí v tomto roku menia svoje pôsobisko alebo svoje pracovné zadelenie.

Sp 2022 06

 

Sp 2022 077

Po omši sa všetci účastníci presunuli na nádvorie Dominika Savia, ktoré bolo práve zrekonštruované a tu sa uskutočnilo posvätenie nového nádvoria. Prítomní boli aj žiaci a učitelia SOŠ sv. Jozefa Robotníka, pretože nádvorie sa nachádza hneď vedľa školy.

Sp 2022 08

Sp 2022 09

Po obede bol priestor na neformálne rozhovory spolubratov a celé stretnutie bolo ukončené adoráciou v kostole.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Slávnosť Márie Pomocnice kresťanov

V stredu 24. mája oslávili veriaci zo saleziánskej farnosti v Bratislave-Miletičovej titul svojho chrámu – Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov.

Stretnutie saleziánov koadjútorov

Saleziánska charizma je veľmi bohatá a pestrá. Jej jadro tvoria saleziáni, ktorí svoje povolanie prežívajú v dvoch navzájom sa dopĺňajúcich formách – ako saleziáni kňazi a ako saleziáni koadjútori, tiež nazývaní saleziáni laici.