Stretnutie provincie

od | máj 30, 2022 | Saleziáni

 

Text a Foto: Jozef Kupka SDB

V pondelok 30. mája sa v Žiline uskutočnilo stretnutie spolubratov slovenskej saleziánskej provincie.

Pred pandémiou koronavírusu sa takéto stretnutie uskutočňovalo každý rok. A teraz po zmiernení pandémie sa mohlo opäť zorganizovať v rovnakej podobe ako po minulé roky.

Spolubratia sa na začiatku zišli v priestoroch domu, kde otec provinciál predniesol krátku správu o stave provincie. Jednotliví provinciálni radcovia a provinciálni delegáti potom v krátkosti informovali o svojich sektoroch práce.

Spolubratia, ktorí oslavujú v tomto roku okruhlé výročia (narodeniny, večné sľuby, kňazská vysviacka) dostali pekné darčeky, ale najprv museli správne odpovedať na rôzne kontrolné otázky😊.

Sp 2022 02

Sp 2022 03

Potom nasledovala spoločná svätá omša.

Sp 2022 05

Počas svätej omše otec provinciál odovzdal nové poslušnosti všetkým spolubratom, ktorí v tomto roku menia svoje pôsobisko alebo svoje pracovné zadelenie.

Sp 2022 06

 

Sp 2022 077

Po omši sa všetci účastníci presunuli na nádvorie Dominika Savia, ktoré bolo práve zrekonštruované a tu sa uskutočnilo posvätenie nového nádvoria. Prítomní boli aj žiaci a učitelia SOŠ sv. Jozefa Robotníka, pretože nádvorie sa nachádza hneď vedľa školy.

Sp 2022 08

Sp 2022 09

Po obede bol priestor na neformálne rozhovory spolubratov a celé stretnutie bolo ukončené adoráciou v kostole.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

40 rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka

V tomto roku slávime defilé sto rokov Saleziánov na Slovensku. A v rámci osláv storočnice si 2. júna 2024 v popoludňajších hodinách rodáci z obce Čaňa pri Košiciach pripomenuli 40. rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka.

Bardejov

Aj v mesiaci máj sa konalo viacero víkendoviek na našej Brezovke. 5. – 6. mája sa stretli stredoškoláčky, ktoré prežili spolu obohacujúci a požehnaný čas.

Nová Dubnica

Májovou akciou číslo jedna bol deň farnosti. Doobeda sa slávila svätá omša zo sviatku sv. Jozefa Robotníka. Spestrením, ale i veľkým lákadlom, nielen pre najmenších, boli nafukovacie hrady.