Stretnutie múdrych starcov

od | apr 22, 2022 | Saleziáni

 

Autor: Pavol Drška SDB / Foto: archív

Bezprostredne po Veľkej Noci – 20. a 21. apríla, sa uskutočnilo stretnutie saleziánskych múdrych starcov, t. j. spolubratov nad 65 rokov. Akcia sa začala v stredu večer, kedy do Veľkého Bielu na spoločnú večeru spojenú s oslavou 70. narodenín Jožka Tótha dorazilo 13 spolubratov. V daný večer nechýbala ani modlitba vešpier, spontánne rozhovory, ako aj spoločné zdieľanie tým, kto čím žil za uplynulé 2 „koronové“ roky. Po oficiálnom ukončení večera požehnaním Panny Márie Pomocnice, dobrá atmosféra pokračovala pri spontánnych rozhovoroch a spevoch pri harmonike.

Mudri starci 02

Mudri starci 03

Na ďalší deň, 21. apríla, hoci už v zmenšenom počte, nakoľko niektorí  museli ísť za svojimi povinnosťami, stretnutie pokračovalo púťou do Šaštína. Tu slávili sv. omšu, ktorej predsedal provinciálny vikár – don Peter Jacko.

Mudri starci 04

Vo svojom príhovore pripomenul, že skutočná múdrosť pochádza od Pána a hoci vek a telesné obmedzenosti sa zvyšujú, srdce saleziána by malo mať naďalej mladého ducha. V závere sa všetkým spolubratom poďakoval a pozval ich, aby sa o svoju múdrosť delili s ostatnými, a aby pre mladších spolubratov boli povzbudením v horlivosti a nadšení.

Mudri starci 05

Po sv. omši boli účastníci navštíviť najstaršieho „múdreho starca“ dona Josého – Jozefa Hrdého v miestom penzióne.

Mudri starci 06

Nezabudli zájsť ani na miestny cintorín, kde sa pomodlili za predchodcov vo viere a v povolaní. Pred odchodom spoločne zaspievali pieseň „Nastokrát buď pozdravená Pomocnica kresťanov“.

Mudri starci 07

Stretnutie sa ukončilo slávnostným obedom v reštaurácii v Malackách. Spolubratia boli nadšení zo stretnutia a domov odchádzali s pokojom v duši a s nádejou, že zo stretnutia sa stane každoročná tradícia.

Mudri starci 08

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Námestovo

Naši spolupracovníci ASC sa zúčastnili na duchovných cvičeniach v krásnom prostredí Oravskej priehrady v penzióne Kormorán.

Banská Bystrica

Pozývame čitateľov pozrieť sa na nedávne udalosti v našom stredisku s pohľadom na zmŕtvychvstalého Krista.

Trnava-Kopánka

Pozdravujeme všetkých a prichádzame za naše stredisko v Trnave na Kopánke so správami za posledné dva mesiace.

Šachový turnaj

Druhý ročník šachového turnaja sa konal v priestoroch nového oratória u saleziánov v Bratislave na Miletičovej v sobotu 6. 4. 2024.