Stredná škola? A čo remeslo?

Škola má v živote človeka mimoriadny význam. Dokáže ovplyvniť či nasmerovať jeho celoživotné snaženie, dať podnety rozvíjať sa, ale aj korigovať svoje predstavy o tom, čo v živote chce a čo nie...

 

Autor: Beáta Jarošová / Foto: archív SOŠ sv. Jozefa Robotníka

Škola je živý organizmus, plný neopakovateľnej atmosféry a jedinečných vzťahov. Ani naša škola – Stredná odborná škola (SOŠ) sv. Jozefa Robotníka v Žiline – nie je výnimkou, no vecí, ktorými výnimočná je, vôbec nie je málo…

V prvom rade je naša SOŠ zameraná na robotnícke profesie. Aj napriek tomu, že v poslednom čase spoločnosť eviduje útlm záujmu o tento typ vzdelávania, nie je to náš prípad – naplnenosť kapacít sa pohybuje od 95 až do 100 percent. Profesie ako automechanik, autoelektrikár, autolakovník, stolár, murár či grafik digitálnych médií lákajú mladých ľudí a otvárame ich aj v nadchádzajúcom školskom roku.

Stredna skola 01 2023 02

Odbornosť

SOŠ sv. Jozefa Robotníka ponúka výborné zázemie, vysokokvalifikovaných majstrov odborného výcviku, učiteľov odborných i všeobecnovzdelávacích predmetov, vynovené dielne s najmodernejšími technológiami, aby sa z nich stali dobrí majstri. V oblasti odbornej prípravy má škola rozbehnutú úspešnú spoluprácu s viacerými renomovanými spoločnosťami. Ako príklad možno uviesť firmu Mafell, ktorá zapožičiava škole drevoobrábajúce stroje a nástroje v hodnote vyše 20-tisíc eur, aby s nimi žiaci mohli dennodenne pracovať. Prestavbou prešli aj dielne na praktické vyučovanie automechanikov a zámočníkov. Škola dlhodobo spolupracuje s viacerými regionálnymi firmami, kde naši žiaci absolvujú praktické vyučovanie a nezriedka, ak sa osvedčia, dostanú ponuku zostať tam pracovať aj po skončení štúdia. Osobitná spolupráca je rozbehnutá s automobilkou KIA.

Priestor

Naša škola a internát prešli v ostatnom čase zásadnou rekonštrukciou. Vznikol moderný, ucelený priestor, v ktorom sa všetci môžu cítiť dobre. Na nádvorí medzi budovou školy a internátom vyrástol zároveň nový oddychový priestor. Pribudla na ňom lezecká stena, náradie na outdoorové cvičenie a lavičky. Posledné dni školského roka mali mladí možnosť tráviť prestávky aj na trávnatom koberci v tieni stromov, využívať prístrešky či záhradnú sprchu. Nádvoriu dominuje socha svätého Dominika Savia. Keď je obklopený mladými počas prestávok, je vskutku ako jeden z nich.

Stredna skola 01 2023 03

Osobnosť

Komplexný rozvoj osobnosti žiaka je hodnota, ktorú zdôrazňujeme. Popri odbornosti sa ako zásadná javí i formácia charakteru. Saleziáni uplatňujú svoj tzv. preventívny výchovný systém založený na láskavom formovaní osobnosti žiaka, systém predchádzajúci zlu a negatívnym vplyvom. Mladí sú vedení k športu, umeniu či k líderstvu. Naši pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci predstavujú zohratý tím, ktorý hodnoty školy nielen prezentuje, ale i žije. To však treba zažiť a prísť medzi nás. Dvere sú otvorené!

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár