Storočnica odchodu zo Slovenska

od | jan 23, 2023 | Saleziánska rodina

 

Autor: Iveta Sojková FMA

27. 12. 2022 uplynula storočnica odchodu prvých dvoch slovenských dievčat do Talianska, ktoré odišli za svojím snom stať sa rehoľnými sestrami saleziánkami. Boli to 21-ročná Jozefína Sobotová z Kátloviec a takmer 18-ročná Helena Ščepková z Plaveckého Petra. Do Turína ich 27. 12. 1922 sprevádzal slovenský salezián don Ladislav Stano. Po počiatočnej formácii zložili prvé rehoľné sľuby 5. 8. 1925. Po približne 20. rokoch v Taliansku sa sr. Jozefína vrátila na Slovensko v r. 1940 a sr. Helena v r. 1944, obe sa vrátili do Trnavy. V Trnave na Kopánke sa venovali chudobným a zanedbaným dievčatám. Vykonali tam pre ne veľa dobra.

Od r. 1950 z rozhodnutia komunistickej vlády boli rehoľné sestry internované do rôznych sústreďovacích kláštorov a táborov nútených prác. Obidve tieto sestry  zomreli v sústreďovacom kláštore v Sládečkovciach, sr. Helena v r. 1980 a sr. Jozefína v r. 1984. Hoci sa nedožili vyslobodenia z komunistického režimu, sestry saleziánky im vďačia za ich veľký prínos.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Túžba stretnúť sa

Keď sme na sviatok Zoslania Ducha Svätého naplnili našu túžbu stretnúť sa ako rodina ASC na západnom Slovensku po dlhom čase, začalo sa napĺňať naše srdce vďačnosťou.

Nové členky ADMY v Banskej Bystrici

Dňa 24. mája 2023 prijali pozvanie do ADMY a zložili prísľuby do rúk dona Pavla Gracha, delegáta pre Saleziánsku rodinu, dve nové členky ADMA Banská Bystrica – Judita Nosková a Vlasta Kubišová.

Valné zhromaždenie Laury, združenia mladých

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Úzko spolupracuje  s Inštitútom Dcér Márie Pomocnice (FMA – sestrami saleziánkami) a s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny.

Celoslovenské stretnutie saleziánok

V dňoch 14. – 16. 4. 2023 sa v Badíne stretli sestry saleziánky z celého Slovenska. Radosť z videnia sa po dlhšej dobe, vzdelávanie, diskusie v skupinách a spoločná oslava všetkých výročí.

20. narodeniny VIDES-u na Slovensku

V tomto roku nás sprevádza Heslo hlavného predstaveného saleziánov dona Artimeho „Byť kvasom v dnešnej v ľudskej rodine“. Z jednoduchého činu na začiatku ako zo skromného kvásku môže v budúcnosti vzniknúť niečo, čo dáva život druhým.