Správy zo saleziánskej misie v Jakutsku

od | okt 4, 2021 | Misie

Text a Foto: komunita saleziánov v Jakutsku

Letné prázdniny sa skončili a aj tu v Jakutsku sme začali nový školský a pastoračný rok. Na konci augusta odletel na Slovensko náš direktor otec Pavol Michalka na dovolenku po troch rokoch. Tak sme s otcom Lacom Babačom spomínali, že pred mesiacom sme tu v Jakutsku boli ešte šiesti spolubratia a teraz sme tu dvaja: otec Ladislav a otec Jožko Tóth. Ešte šťastie, že do našej duchovnej rodiny patria aj miestni dobrovoľníci: Tóňa, Nikolaj a Vladik a zo Slovenska Margitka.

Na začiatku septembra sme požehnali žiakov a ich učebné pomôcky.

V jednom detskom domove v Jakutsku, kde sme najmä pred pandémiou mali pravidelné stretnutia s deťmi, organizovali banket pre tých, čo skončili jedenásťročenku. Za naše stredisko sme ich tiež pozdravili.

V septembri vyvrcholil projekt „Kartoška 2021“ („zemiaky“). Do tejto iniciatívy bolo zapojených sedem mnohodetných rodín. Projekt obsahoval teoretickú i praktickú časť. Jeho podstatou bolo učiť deti pestovať zemiaky. Realizovali sme ho vo vzdialenej dedine, na pozemku, ktorý nám prepožičala jedna rodina, ktorá sa stará o viaceré deti z detského domova. V projekte sa angažovali spolubratia z komunity ako hlavní organizátori, potom mamy, miestni dobrovoľníci a, samozrejme, deti ako hlavní adresáti projektu. Dopestované zemiaky sme podelili mnohodetným rodinám.

Aldan a Jakutsk 02

Pomerne veľké sily boli nasadené do prác na našej chate za mestom. Pod vedením otca Laca sa tu zapojili do rôznych údržbárskych a skrášľovacích prác staršie deti, rodičia, ale aj zástupcovia rôznych skupín, čo sa stretajú v našom dome, napríklad protestanti a anonymní alkoholici. Podarilo sa im urobiť veľký kus práce (rozobrali starú dreváreň a postavili novú, opravili rozpadajúci sa plot, začali stavať besiedku na letné pastoračné aktivity, očistili celý pozemok).

Aldan a Jakutsk 03

V strede septembra otec Laco organizoval pre deti šarkaniádu. V dome mládeže sa tiež pri stretnutiach s deťmi robili rôzne aktivity, napríklad pečenie koláčov, robenie palaciniek.

Aldan a Jakutsk 04 - don Bosco dnes

Otec Laco aj tohto roku rozbehol skupiny pre výuku anglického jazyka pre deti i dospelých.

Na záver z Jakutska úsmevná správa. Pri jednej rannej meditácii v kostole sme počuli buchot a o chvíľu sme mali na našom pozemku šesť koníkov, ktoré raňajkovali čerstvú trávu, kvety a málo chýbalo, že sa pustia aj do našej záhrady. Boli by rýchlo upratali našu úrodu ešte pred zimou. 🙂

Aldan a Jakutsk 05 - don Bosco dnes

Milí priatelia, aj naďalej vás prosíme o modlitby za našu misiu i za spolubratov v Aldane, ktorí sa statočne držia v náročných snehových podmienkach pri rekonštrukcii strechy.

Nakoľko to bolo možné, boli sme duchovne vzájomne spojení s vami i so Svätým Otcom, pápežom Františkom, pri jeho pastoračnej návšteve na Slovensku.

Pozdravuje vás malá komunita z Jakutska.

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Adventná zbierka Štyri dary

SAVIO o. z. prináša už druhý ročník adventnej zbierky ŠTYRI DARY, ktorá začína 1. adventnou nedeľou 3. decembra 2023.

Jakutsk

Tunajšia filharmónia začala Medzinárodný arktický hudobný festival „Polárna žiara“. Päť z trinástich koncertov bolo u nás v kostole.

Aldan a Jakutsk

Misijné poslanie Kristovej Cirkvi je veľkým darom a obsahuje v sebe tajomstvo pôsobenia Božej lásky pre spásu človeka.

Saleziánsky misijný kalendár

Malé Slovensko dalo Cirkvi už mnoho misionárov. V jubilejnom roku 2024 si chceme pripomenúť a Pánu Bohu ďakovať zvlášť za tých saleziánskych.