„Sme Božím snom“

od | nov 5, 2023 | Osobitný článok

 

Autor: Marián Valábek SDB / Foto: © Servizio Fotografico – Vatican Media

Pápež manželom: Vaša služba sprevádzania rodín a kňazov je vzácnym dielom. Manželia, vaša „manželská charizma“ je proroctvom pre uskutočnenie Božieho sna. A čo je to Boží sen?

Keď Ježiš pozýva učeníkov, aby zostali k nemu pripútaní ako ratolesti k viniču (porov. Jn 15, 4), a prosí Otca, aby ich zachoval v láske, sám nám tento sen zjavuje, keď nás prosí, aby sme všetci boli „jedno“ (Jn 17, 21). Boží sen pre nás je tento: zjednotiť nás vo svojej láske, vo svojom spoločenstve, aby sme objavili krásu božského synovstva a bratstva medzi nami. Za to sa Ježiš vrúcne modlil. Pápež asi 1 200 manželom na audiencii 9. septembra 2023 poďakoval, že sa snažia rozvíjať poznanie o sviatosti manželstva a kňazstva: „Manželstvo a kňazstvo sú v skutočnosti úzko prepojené, pretože obe zjavujú Božiu lásku a budujú mystické telo Cirkvi. Tieto dve sviatosti v skutočnosti rôznymi, ale vzájomne sa dopĺňajúcimi spôsobmi hovoria o manželskej láske: na jednej strane úplné, jedinečné a nerozlučné darovanie sa manželov, na druhej strane obetovanie života kňaza za Cirkev sú znameniami manželskej lásky Boha k nám. Nerobíte to mnohými slovami alebo abstraktnými teóriami, ale predovšetkým tým, že s láskou vstupujete do reality konkrétneho života ľudí. Vaša charizma nám tak pripomína, že viera je predovšetkým skúsenosťou vzťahu a stretnutia. Je to príbeh lásky s Bohom a s bratmi a sestrami. Pozorne sa pozeráte na neľahký dialóg medzi manželmi a na zložité situácie, ktorým musia čeliť kňazi, a povzbudzujete k plodnej výmene, aby sme sa spoločne učili umeniu vzťahu, umeniu spoločenstva. Takto pokračujete v plnení Božieho sna o manželskom spoločenstve, a to v dobe, ktorá niekedy radšej kráča po močaristých cestách individualizmu namiesto toho, aby sa vydala k nádherným výšinám lásky. Ste tiež znamením pre život Cirkvi, ktorá je povolaná kráčať cestou stále väčšej vzájomnosti medzi darmi, charizmami a službami. Výmena medzi manželmi a pastiermi podporuje evanjelizačnú činnosť, ktorú dnes naliehavo potrebujeme.

„Teraz je rad na vás, buďte svedkami“

„Buďte misionármi, svedkami, šíriteľmi toho, čo ste zažili“ – vyzýva pápež František mladých, ktorí sa v lete zúčastnili na SDM v Lisabone. „A ako niečo udržať pri živote? Tým, že to odovzdáme ďalej druhým. Rozprávajte o tom, čo ste zažili, čo prežívate, o tom dave viac ako jeden a pol milióna ľudí, ktorí tam boli, a predovšetkým o tom, čo ste cítili. O toto vás teraz žiadam: buďte misionármi, buďte šíriteľmi, buďte svedkami toho, čo ste zažili. A ďakujem vám za svedectvo, ktoré ste vydali. Teraz je rad na vás: buďte svedkami.“

Papez 11 2023 01

Mladí sú budúcnosť, treba vedieť, ako ich sprevádzať

Jedna poznámka z lietadla pri lete z Lisabonu, ktorú pápež adresoval všetkým cez novinárov: Mladí ľudia sú prekvapením. Mladí ľudia sú mladí, správajú sa mladícky, život je taký. Ale snažia sa pozerať dopredu. A oni sú budúcnosť. Ide o to, aby sme ich sprevádzali. Problémom je vedieť, ako ich sprevádzať. A že by sa nemali odtrhnúť od svojich koreňov. Preto tak veľmi trvám na dialógu medzi starými a mladými, medzi starými rodičmi a vnúčatami. Tento dialóg je dôležitý, dôležitejší ako dialóg rodičov s deťmi. So starými rodičmi, pretože práve tam sa nachádzajú korene. Mladí sú nábožensky založení, hľadajú vieru, ktorá nie je nepriateľská, nie je umelá, nie je legalistická, hľadajú stretnutie s Ježišom Kristom. A to nie je ľahké.

Ľudia hovoria: „Ale mladí ľudia nežijú vždy v súlade s morálkou…“ Kto z nás neurobil v živote morálnu chybu? Každý z nás ju urobil! Každý z nás má vo svojej histórii vlastné pády. Život je taký. Ale Pán na nás vždy čaká, pretože je milosrdný a je Otec a milosrdenstvo presahuje všetko.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Svätá omša za zosnulých členov

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska si dovoľuje zdvorilo Vás pozvať na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov

Don Jozef Hrdý má 101 rokov

10. apríl 2024 je v živote slovenskej saleziánskej provincie výnimočný deň. Don Jozef Hrdý sa ako prvý slovenský salezián dožíva 101. roku svojho života.

Výmenná burza

V sobotu 6. apríla 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnila v starom oratku výmenná burza, swap detského, ženského a mužského oblečenia a potrieb. Je to už tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy počas jesene a na jar.

Dvadsiata piata hodina

Nebeskí anjeli oznámili Stvoriteľovi sveta veľmi znepokojení, že ľudia na zemi sa takmer prestali modliť. Rada anjelov sa preto rozhodla poveriť skupinu serafínov, aby zleteli na zem a zistili príčinu tohto smutného javu.