Slovenská saleziánska provincia bude mať dvoch nových diakonov

od | jún 4, 2024 | Saleziáni

 

Emmanuel Niyoyitungira bude vysvätený v sobotu 8. júna 2024 v Turíne na Valdoccu v Bazilike Panny Márie Pomocnice.

Raymond Joseph bude vysvätený v nedeľu 9. júna 2024 v Jeruzaleme v Bazilike agónie v Getsemanskej záhrade.

Vysviacka 06 2024 02

Emmanuel Niyoyitungira

Vysviacka 06 2024 03

Raymond Joseph

Obidvaja mladí saleziáni nepochádzajú zo Slovenska, ale prišli do našej provincie ako misionári. Teraz študujú teológiu v Taliansku a v Izraeli. Po kňazskej vysviacke budú ďalej pôsobiť v našej provincii ako misionári v Azerbajdžane a v Jakutsku.

Vysviacka 06 2024 04

 

Vysviacka 06 2024 05

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

40 rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka

V tomto roku slávime defilé sto rokov Saleziánov na Slovensku. A v rámci osláv storočnice si 2. júna 2024 v popoludňajších hodinách rodáci z obce Čaňa pri Košiciach pripomenuli 40. rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka.

Bardejov

Aj v mesiaci máj sa konalo viacero víkendoviek na našej Brezovke. 5. – 6. mája sa stretli stredoškoláčky, ktoré prežili spolu obohacujúci a požehnaný čas.

Nová Dubnica

Májovou akciou číslo jedna bol deň farnosti. Doobeda sa slávila svätá omša zo sviatku sv. Jozefa Robotníka. Spestrením, ale i veľkým lákadlom, nielen pre najmenších, boli nafukovacie hrady.