Slováci zbierkou Tehlička podporujú vzdelanie v Afrike

od | apr 27, 2022 | Misie

 

Text a Foto: SAVIO

V polovici marca vyhlásilo občianske združenie SAVIO pôstnu zbierku Tehlička pre Kakumu, ktorej cieľom je pomôcť Saleziánom dona Bosca v Keni s vybudovaním bezpečného ubytovacieho zariadenia pre učiteľov v africkej Kakume. Vďaka spoločnej snahe sa tak počas uplynulých dvoch mesiacov podarilo vyzbierať sumu 42 081 EUR. 

V období od 3. marca 2022 do 27. apríla 2022 sa slovenská verejnosť mohla do zbierky zapojiť nielen cez finančnú pomoc, ale aj vďaka výzvam a aktivitám, ktoré organizácia ponúkla na svojej stránke www.tehlicka.sk a v sprievodnej brožúrke. Zbierka na podporu výstavby ubytovne pre učiteľov trvá až do konca októbra. Viac o formách pomoci nájdete na stránke organizácie alebo samotnej zbierky.

Slovaci zbierkou 02

K zbierke sa pripojili aj slovenské školy ich žiaci

Do aktivít a výziev v rámci sprievodného programu sa tento rok zapojilo až 40 materských, základných aj stredných škôl. „Sme veľmi radi, že sme mohli školám opäť ponúknuť kvalitné materiály, ktoré deťom a mladým lepšie priblížili život ich rovesníkov v tomto africkom regióne a v utečeneckom tábore Kakuma,” uviedol predseda SAVIO o. z. Štefan Kormančík SDB. „Srdečná vďaka patrí všetkým darcom, ktorí finančne prispeli na zbierku Tehlička pre Kakumu, všetkým zapojeným školám a žiakom, rodinám aj všetkým, ktorí o možnosti tejto pomoci informovali,” uzavrel predseda SAVIO o. z. Vďaka intenzívnej spolupráci s miestnymi, ponúkol vyhlasovateľ zbierky na svojich sociálnych sieťach online výstavu fotografií zo života v utečeneckom tábore, ktoré získali počas návštevy Kakumy. Na stránke zbierky sa zas návštevníci mohli zahrať online hry, zamerané na spoznávanie afrického regiónu Turkana, výučbu remesiel, ktoré sa učia deti a mladí v Kakume či svahilských slovíčok.

Slovaci zbierkou 03

Poskytnuté prostriedky využijú Saleziáni don Bosca v Keni na financovanie nákupu potrebných materiálov na výstavbu, na platy pre robotníkov a na ďalšie nevyhnutné výdavky spojené s projektom. Vďaka tejto pomoci budú mať deti a mladí z Kakumy možnosť získať kvalitné vzdelanie. Pretože bez dobrých učiteľov nie je dobrá ani škola. 

SAVIO o.z. od roku 2005 saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhame ľuďom v neľahkej životnej situácii. SAVIO vytvára priestor pre aktívne šírenie dobra a podáva pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné. Vďaka každoročnej zbierke Tehlička organizácia pomáha chudobnej a opustenej mládeži žiť lepší a dôstojnejší život v rozvojových krajinách a regiónoch sveta, ale tiež na miestach, ktoré sužujú humanitárne katastrofy.

Zbierku Tehlička 2022 pre africkú Kakumu finančne podporila aj Nadácia SPP. Vďaka ich podpore sa nám podarilo repasovať tlačené materiály a ponúknuť ich ako kvalitnú vzdelávaciu príručku školám, ktoré sa rozhodli zapojiť do tohtoročnej Tehličky.

Viac informácií Vám poskytne Štefan Kormančík, SDB, predseda SAVIO o. z., tehlicka@savio.sk, mobil: 0911 063 886.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Adventná zbierka Štyri dary

SAVIO o. z. prináša už druhý ročník adventnej zbierky ŠTYRI DARY, ktorá začína 1. adventnou nedeľou 3. decembra 2023.

Jakutsk

Tunajšia filharmónia začala Medzinárodný arktický hudobný festival „Polárna žiara“. Päť z trinástich koncertov bolo u nás v kostole.

Aldan a Jakutsk

Misijné poslanie Kristovej Cirkvi je veľkým darom a obsahuje v sebe tajomstvo pôsobenia Božej lásky pre spásu človeka.

Saleziánsky misijný kalendár

Malé Slovensko dalo Cirkvi už mnoho misionárov. V jubilejnom roku 2024 si chceme pripomenúť a Pánu Bohu ďakovať zvlášť za tých saleziánskych.