Slováci zbierkou Tehlička podporujú vzdelanie v Afrike

od | apr 27, 2022 | Misie

 

Text a Foto: SAVIO

V polovici marca vyhlásilo občianske združenie SAVIO pôstnu zbierku Tehlička pre Kakumu, ktorej cieľom je pomôcť Saleziánom dona Bosca v Keni s vybudovaním bezpečného ubytovacieho zariadenia pre učiteľov v africkej Kakume. Vďaka spoločnej snahe sa tak počas uplynulých dvoch mesiacov podarilo vyzbierať sumu 42 081 EUR. 

V období od 3. marca 2022 do 27. apríla 2022 sa slovenská verejnosť mohla do zbierky zapojiť nielen cez finančnú pomoc, ale aj vďaka výzvam a aktivitám, ktoré organizácia ponúkla na svojej stránke www.tehlicka.sk a v sprievodnej brožúrke. Zbierka na podporu výstavby ubytovne pre učiteľov trvá až do konca októbra. Viac o formách pomoci nájdete na stránke organizácie alebo samotnej zbierky.

Slovaci zbierkou 02

K zbierke sa pripojili aj slovenské školy ich žiaci

Do aktivít a výziev v rámci sprievodného programu sa tento rok zapojilo až 40 materských, základných aj stredných škôl. „Sme veľmi radi, že sme mohli školám opäť ponúknuť kvalitné materiály, ktoré deťom a mladým lepšie priblížili život ich rovesníkov v tomto africkom regióne a v utečeneckom tábore Kakuma,” uviedol predseda SAVIO o. z. Štefan Kormančík SDB. „Srdečná vďaka patrí všetkým darcom, ktorí finančne prispeli na zbierku Tehlička pre Kakumu, všetkým zapojeným školám a žiakom, rodinám aj všetkým, ktorí o možnosti tejto pomoci informovali,” uzavrel predseda SAVIO o. z. Vďaka intenzívnej spolupráci s miestnymi, ponúkol vyhlasovateľ zbierky na svojich sociálnych sieťach online výstavu fotografií zo života v utečeneckom tábore, ktoré získali počas návštevy Kakumy. Na stránke zbierky sa zas návštevníci mohli zahrať online hry, zamerané na spoznávanie afrického regiónu Turkana, výučbu remesiel, ktoré sa učia deti a mladí v Kakume či svahilských slovíčok.

Slovaci zbierkou 03

Poskytnuté prostriedky využijú Saleziáni don Bosca v Keni na financovanie nákupu potrebných materiálov na výstavbu, na platy pre robotníkov a na ďalšie nevyhnutné výdavky spojené s projektom. Vďaka tejto pomoci budú mať deti a mladí z Kakumy možnosť získať kvalitné vzdelanie. Pretože bez dobrých učiteľov nie je dobrá ani škola. 

SAVIO o.z. od roku 2005 saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhame ľuďom v neľahkej životnej situácii. SAVIO vytvára priestor pre aktívne šírenie dobra a podáva pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné. Vďaka každoročnej zbierke Tehlička organizácia pomáha chudobnej a opustenej mládeži žiť lepší a dôstojnejší život v rozvojových krajinách a regiónoch sveta, ale tiež na miestach, ktoré sužujú humanitárne katastrofy.

Zbierku Tehlička 2022 pre africkú Kakumu finančne podporila aj Nadácia SPP. Vďaka ich podpore sa nám podarilo repasovať tlačené materiály a ponúknuť ich ako kvalitnú vzdelávaciu príručku školám, ktoré sa rozhodli zapojiť do tohtoročnej Tehličky.

Viac informácií Vám poskytne Štefan Kormančík, SDB, predseda SAVIO o. z., tehlicka@savio.sk, mobil: 0911 063 886.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Jakutsk – marec

Koncom januára sme oslávili 50-tku Paľa Piatrova aj vo farnosti, aj v komunite. Teraz máme po jednom zástupcovi v každej dekáde od 30 do 70 rokov.