Slová

Jozef Skala SDB

 

Ťažké je slovo premena.
Hoci má ľahké písmená,
predsa to všetko, čo znamená
je prijať s láskou bremená.

Ťažké sloveso milovať.
Pre každého vôkol lásku mať.
Koľko mám toho darovať?
Všetko? – dokonca seba dať?

Ťažké je slovo samota.
A ešte ťažšie prázdnota,
keď druhým chýba ochota
prijať dar Ducha života.

Slová dávame do vety.
V rukách kľúč zmyslu zovretý.
Vytvárame nové svety,
múdrosti postoj dozretý.

Vety sú deti myšlienok.
nie vždy balené do plienok.
No ako jemný pramienok
nájdu si cestu navonok.

 

(Foto: Barbora Kullačová)

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár