Skúste a presvedčte sa…

od | aug 31, 2023 | Časopis 5/2023, Výchova

 

Autor: Beáta Jarošová / Foto: archív sjoroza

Výber strednej školy je pre mladého človeka jedno z najvážnejších životných rozhodnutí. Vedia o tom rozprávať najmä tí, ktorí zistili, že sa vo svojom rozhodnutí mýlili, ale aj tí, ktorých očakávania sa naplnili a našli oblasť svojho záujmu, ktorej sa s vášňou venujú.

Byť na pomoci našim mladým pri tejto závažnej voľbe znamená mať predovšetkým dostatok informácií. Možno vám pomôžu aj tie o Strednej odbornej škole svätého Jozefa Robotníka v Žiline…

Najmä tým, ktorých láka remeslo a učebné odbory, ako sú autoopravár mechanik, autoopravár elektrikár či autoopravár lakovník, ale aj stolár alebo murár. Nechýbajú odbory nadstavbového štúdia poskytujúce maturitné štúdium. Nadšenci grafického dizajnu sa môžu nájsť v odbore grafik digitálnych médií.

„Mladý človek – osobnostne, odborne i duchovne pripravený na život, taká je predstava absolventa našej školy. Človeka schopného, zodpovedného, angažovaného. Človeka, ktorý si váži samého seba i ľudí okolo. Človeka, ktorý žije svoje ideály a túži pretvárať svet k lepšiemu…“ hovorí Janka Školová, riaditeľka školy.

Skola 08 2023 03

Naši lakovníci počas praktických skúšok

Autoopravári

„Autopravárske odbory sa v našej škole tešia veľkej obľube (nehovoriac o tom, že už máme medzi mechanikmi aj prvú absolventku a o štúdium prejavujú záujem aj ďalšie dievčatá). Teoretické štúdium je kvalitne prepracované, pričom sprostredkúva tie najmodernejšie poznatky. Úplne kľúčové je však vyvážiť teoretické informácie aj praktickými zručnosťami,“ vysvetľuje J. Školová a dodáva, že o kvalite vzdelávacieho prístupu svedčí aj to, že žiaci SOŠ svätého Jozefa Robotníka sa už po niekoľko rokov umiestňujú na popredných priečkach prestížnej súťaže Young Car Mechanic či medzinárodnej súťaže Autoopravár Junior. „Odborné súťaže, ale aj workshopy, exkurzie a prednášky tvoria pevnú súčasť vzdelávania našich mechanikov a mechaničiek.“

Murári a stolári

„V učebnom odbore pripravujeme kvalifikovaných pracovníkov schopných realizovať pozemné stavby, ich rekonštrukcie či obnovu pamiatok. Aj keď napríklad v čase pandémie nastal útlm súťaží a ďalších aktivít, naši murári ho využili na rekonštrukcie a opravy. Aj oni sa pravidelne umiestňujú na popredných priečkach viacerých odborných súťaží,“ konštatuje riaditeľka SOŠ svätého Jozefa Robotníka.

Majstri stolári nijako nezaostávajú za svojimi kolegami remeselníkmi a ich snaženie v škole aj „cítiť“. Svedčia o tom triedy a kabinety vybavené novým moderným nábytkom, ale aj nádvorie svätého Dominika Savia, ktoré prešlo komplexnou rekonštrukciou. Naďalej pokračuje hodnotná spolupráca so spoločnosťou Mafell. „Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú na stolárskych odborných súťažiach, ako napríklad Mladý stolár, a predstavujú pre súťažiacich vážnu konkurenciu.“

Skola 08 2023 05

Počas školy nezabúdame ani spoločensky žiť…

Grafici

Aktivity žiakov odboru grafik digitálnych médií sú taktiež veľmi pestré. „Naši grafici absolvujú praktické vyučovanie v podmienkach školy, ale aj firiem, kde získavajú potrebné odborné skúsenosti. Dôležité miesto v tomto smere majú aj exkurzie či množstvo tvorivých aktivít. Už tradične sa naši žiaci zúčastnili na viacerých fotografických súťažiach. Baví ich nakrúcanie krátkych filmov, no radi pomôžu aj s organizáciou rôznych kresťanských podujatí. Pestrosť podnetov a možnosť tvoriť v spojitosti s teoretickými a praktickými informáciami vytvárajú mladým odborníkom kvalitné zázemie,“ približuje J. Školová činnosť odboru grafik digitálnych médií.

Skola 08 2023 02

O kurzy nočného fotografovania majú študenti veľký záujem

Vskutku tvorivé zoskupenie predstavuje podľa nej aj školský tím Sjroza FilmCrew. Po víťazstve na medzinárodnom filmovom festivale FestiClip s krátkym filmom Bridge v roku 2021 prišlo pozvanie do Lyonu na slávnostné vyhlasovanie výsledkov. Za medzinárodným úspechom je však mnoho mravčej práce, kreslenia, fotografovania, animovania, ale aj experimentov, ako napríklad kurzy nočného fotografovania.

Ako začať?

„Dôležitých okolností, ktoré ovplyvňujú vzdelávanie v našej škole, je však oveľa viac. Cieľom má byť komplexný rozvoj osobnosti žiaka. Preto je vyučovanie ekonomických predmetov vnímané ako osobitne dôležité. Realizuje sa invenčnými metódami od základnej finančnej gramotnosti až po konkrétne podnikateľské projekty našich žiakov,“ upozorňuje riaditeľka SOŠ svätého Jozefa Robotníka. Ako zvlášť prínosnú vníma žiacku konferenciu s názvom Ako začať… Uskutočňuje sa v spolupráci s OZ Cesty k podnikaniu a je venovaná začiatkom podnikania. Vystupujú na nej exallievi z rôznych oblastí podnikania, no medzi prednášajúcimi nechýbajú ani súčasní študenti SOŠ svätého Jozefa Robotníka, ktorí už rozbehli vlastné podnikanie.

Skola 08 2023 04

Konferencia s názvom Ako začať prepája úspešných podnikateľov so študentmi, ktorí chcú rozbehnúť svoje podnikanie

Spiritualita

„Duchovný rozmer našej školy predstavuje výnimočnú hodnotu. Popri odbornej príprave ponúka mladým možnosť rásť i v duchovnej oblasti. Mnohí sa práve v tomto čase vyberajú vlastnou cestou. V rámci celoživotného sprevádzania sú saleziáni k dispozícii aj absolventom školy – exallievom či rodičom našich žiakov. K pôsobivým duchovným podujatiam patria nielen pravidelné sväté omše, duchovné obnovy so zaujímavými kazateľmi, putovania, ale aj biblické súťaže či akčné víkendy,“ zdôrazňuje J. Školová jeden z kľúčových pilierov pôsobenia SOŠ svätého Jozefa Robotníka.

Vo všeobecnosti sa akcie školy vyznačujú veľkou rôznorodosťou: nechýbajú vzdelávacie projekty žiakov aj učiteľov, vedomostné a umelecké súťaže, čo potvrdzuje fakt, že to v SOŠ naozaj žije. V areáli školy je niekoľko športovísk, ale aj náradie na outdoorové cvičenie, čo žiaci veľmi obľubujú. Osobitnému záujmu sa tešia aktivity s environmentálnym zameraním. Škola sa zapája aj do rôznych charitatívnych projektov organizovaných saleziánmi, ale aj inými organizáciami.

„Naša škola sa snaží o blízkosť – ľudskú aj duchovnú. Zo spätnej väzby žiakov, exallievov aj rodičov vnímame, že sa nám to v mnohých prípadoch darí. Na príhovor svätého turínskeho farára sa o to budeme zas a znovu snažiť, ako najlepšie vieme. Napokon, veď skúste a presvedčte sa,“ uzatvára riaditeľka tohto výnimočného projektu.

Skola 08 2023 06

Náš tím úspešný na stredoškolskej lige – tretie miesto

Skola 08 2023 08

Deň exallievov máva neopakovateľnú atmosféru

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Niet cesty späť

Je Cirkev v kríze? Dnes často nemáme čas uvažovať nad vecami a najradšej by sme hneď poznali odpovede na svoje otázky. Neraz sa uspokojíme s odpoveďou typu áno alebo nie. A mnohým to stačí.

Sociálne siete nie sú iba dve

Keby sme sa vás opýtali, aké sociálne siete poznáte, pravdepodobne by ste hneď vymenovali Facebook a Instagram. Možno niektorí by ste dodali aj TikTok alebo YouTube. Ale poznáte aj ostatné platformy, na ktorých dnes mladí zvyknú tráviť svoj čas?

Preventívny systém vo výchove mládeže VI.

Po láskavosti si predstavíme ďalší pilier výchovného systému dona Bosca – rozum. Nejde o aplikáciu abstraktných ideí, ale o usmerňovanie vzájomných vzťahov spoločného života.

Biblická online súťaž Bibliq

Mladí z celého Slovenska majú aj tento rok možnosť zažiť Bibliu inak. V tomto čase už prebieha prihlasovanie do 3. ročníka Bibliqu – súťaže, ktorá zábavnou formou približuje mladým Božie slovo.