Šírenie úcty k svätým a donovi Titusovi

od | júl 13, 2023 | Časopis 4/2023, Titus Zeman

 

Autor: Jozef Luscoň SDB / Foto: autor

Veriaci vo farnosti Bošany požiadali o relikviu blahoslaveného Titusa Zemana. Na tom by nebolo nič také čudné, ale len čo prišla požiadavka, pán farár sa ozval opäť: „Aj filiálky v Práznovciach a Krnči by chceli relikviu.“

Dostali ich. Ale zároveň nastolili otázku: „Aký zmysel má, keď má farnosť relikviu?“ A posuňme otázku ešte ďalej: „Aký zmysel má šírenie úcty k svätým? Konkrétne k donovi Titusovi Zemanovi?“

Čo je relikvia?

Slovo relikvia pochádza z latinského slova a znamená zvyšok. V prípade relikvie svätcov ide o ich telesné pozostatky. Relikvia môže byť aj cenná pamiatka po niekom.

V kresťanskom význame relikvia svätca s určitosťou znamená, že v tom človekovi pôsobil, bol prítomný Boh. Máme teda „niečo“, v čom bol Boh. V ňom sa zrkadlí Božia sláva.

Samozrejme, treba to vidieť duchom – duchovne! A preto relikvia svätca má obrovskú cenu. V stredoveku sa dokonca veľkosť a sláva mesta hodnotila podľa toho, či a aké vlastnili relikvie.

Úcta k relikviám

Treba zvýrazniť, že náš Boh je Bohom živých. A teda svätci sú i teraz živí, ale povedzme, sú v inej dimenzii… No prepájajú svet neviditeľný s tým naším viditeľným. Relikvie sú podľa Kataríny Emmerichovej plné života.

Svätých nemožno obmedziť v konaní dobra a túžia ho robiť aj dnes. A vďaka relikvii sa s týmto svätým dá prísť do láskavého a priateľského vzťahu. Pozývame ho konať dobro tu a teraz. A keď ho prosíme o orodovanie, o príhovor, tak láskavý Boh sa pozrie na jeho zásluhy a aj kvôli nemu nám pomôže. Samozrejme, ak je tá vec či záležitosť pre nás dobrá.

Nuž a dodajme, že tomu-ktorému svätcovi išla dobre konkrétna aktivita, mal dary na rozvinutie špeciálnych potrieb ľudu. A tak v tejto logike môžeme povedať, že „v tom“ pomáha aj teraz, keď je vo večnosti a keď má ešte väčšie schopnosti. Je teda patrónom pre niečo.

Príhovor dona Titusa

Každý svätec upozorňuje na niektoré dôležité hodnoty. Blahoslavený don Titus upozorňuje najmä na hodnotu kňazského povolania. Tak silno pochopil cenu kňazstva, že bol ochotný obetovať zaň aj život. Don Titus tiež poukazuje na lásku k Cirkvi, pretože práve svätí kňazi majú veľkú úlohu pri jej budovaní.

Ale zo života dona Titusa vidno, že mladým pomáhal aj nájsť si svoje povolanie. Nenatláča im svoj pohľad, ale upozorňuje na to najdôležitejšie – na zistenie, kde človeka volá Pán. Aký životný projekt mu pripravil.

Don Zeman je aj vzorom odvahy – vyzýva prekročiť hranicu. Nielen štátnu, ale aj osobnú, svoje obmedzenia. Ukazuje, ako si vážiť slobodu a striasť zo seba totalitu – tú komunistickú, ale aj rôzne osobné totality – zlé návyky. Ukazuje, ako sa mladý človek môže oslobodiť spod nadvlády zlých návykov.

Pomocník pri výchove

Ak to všetko pospájame, blahoslavený Titus Zeman je ako „stvorený“ byť vzorom pre mládež, vychovávateľov, katechétov i rodičov, ktorí v ňom nájdu skvelého pomocníka pri výchove im zverených ratolestí.

Don Titus inšpiruje, provokuje, vyzýva niečo robiť so sebou, so svojím povolaním i s mládežou. Preto je dobré mať ho u vás na škole či v kostole…

Keď ho tam v relikvii vítajú, často je to slovami: „Máme nového farníka, nového žiaka… Volá sa Titus a je náš veľký priateľ.“ Ak chcete, môže byť aj u vás. Viac na: sekretariat@saleziani.sk.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Je dobré cítiť podporu od blahoslaveného

Kostol Sedembolestnej vo Vajnoroch, kde sú uložené relikvie blahoslaveného Titusa Zemana, je miestom, kam prichádzajú mnohí pútnici. Chcú nadviazať kontakt s mučeníkom a cítiť za sebou niekoho, kto ich pochopí i podporí.

TITUSDAY tentokrát bude v Novej Dubnici

Ôsmy deň v mesiaci si pripomíname blahoslaveného Titusa Zemana, mučeníka za povolania. S dôverou sa k nemu obraciame a prosíme na jeho príhovor o dar nových povolaní.

Titus Zeman – náš brat (druhá časť)

Keď sa Titus po 13 rokoch väzenia vracia k svojej pokrvnej rodine, svojmu mladému neodbytne zvedavému synovcovi, ktorý sa ho pýtal na podrobnosti o jeho mučení odpovie: Chcem na to zabudnúť, preto o tom odmietam hovoriť … Chcem na to zabudnúť a odpustiť.

Titus Zeman – náš brat

Don Titus v dejinných okolnostiach, v ktorých sa nachádzal, pri nástupe totalitného komunizmu, pocítil podnet Ducha a začal organizovať i uskutočňovať úteky mladých rehoľných spolubratov do Talianska.