Sila ruženca

od | sep 13, 2022 | Časopis 5/2022, Duchovnosť

 

Autor: Gabriela Bauerová FMA / Foto: archív

K modlitbe svätého ruženca sa dá vybudovať vzťah i v súčasnosti, nie je len prežitkom starých rodičov.

Často i medzi veriacimi vidíme trend hľadania iných duchovných ciest, túžime po pokoji, láske, zdraví, rovnováhe a pritom práve táto modlitba je nadčasovým prostriedkom, cez ktorý môžeme prijať potrebné dary a milosti. Úprimná modlitba premieňa srdce a priťahuje zázraky. Mnohí veriaci, ktorí sa s dôverou modlia ruženec, vidia v realite svojho života naplnenie prisľúbení Panny Márie.

Túžba človeka po pokoji a nadprirodzenom

V dnešnej uponáhľanej dobe sme svedkami veľkej obľube meditačných techník, filozofických, náboženských a, žiaľ, i okultných smerov. Snažia sa u nás zaujať miesto v myslení, spôsobe životného štýlu, nazerania na Boha, praktizovaní náboženského života. Človek prirodzene túži po nadprirodzenom a často sa otvára v dôvere či zvedavosti voči novému.

Možno len málo z nás si uvedomuje, že veriaci človek nemusí hľadať alternatívy meditácie inde než v kresťanstve, pretože my sami máme spôsoby, ako sa zastaviť a priniesť pokoj sebe i druhým. Tu oprávnene vstupuje modlitba svätého ruženca ako jedna z najznámejších modlitieb Katolíckej cirkvi, pretože má sama meditatívny charakter.

Tíši myseľ, utešuje srdce

Ako už povedali mnohí svätí a pápeži, nijaké srdce nemôže zostať chladné a ľahostajné, keď rozjíma nad spásonosnými tajomstvami Ježiša Krista. Modlitba svätého ruženca tíši úzkostnú myseľ, utešuje preťažené srdce a do nepokojnej duše vlieva pokoj. Pri meditovaní nad tajomstvami ruženca každého kresťana napĺňa odvaha kráčať vpred. Ruženec dokáže zmeniť svet. Keď sa modlíme ruženec, vydávame sa na duchovnú púť na sväté miesta nášho vykúpenia. Modlitba svätých tajomstiev Ježiša Krista nás otvára k obráteniu, ku sviatosti zmierenia a svätému prijímaniu.

Rosario 09 2022 02

Prečo sa v ňom modlíme k Panne Márii?

Ak chceme pochopiť podstatu, prečo sa vlastne modlíme k Panne Márii, je potrebné vedieť, aké postavenie má Panna Mária  v živote veriaceho. „V Židovsko-kresťanskej tradícii je úcta k matke jedným z Desatora Božích prikázaní. V Novom zákone zas Ježiš svojim učeníkom dáva jeden z najkrajších darov, dar vlastnej matky. Keď Kristus visel na kríži a povedal: „Žena, hľa, tvoj syn!“ (Jn 19, 26), Mária sa vtedy nestala matkou len prítomného učeníka, ale nás všetkých. Teda táto láska všetko vysvetľuje. Podstatou celého ruženca je láska.

Čo o tejto modlitbe hovoria svätí?

Mnohí z nich svoj ruženec nepustili z rúk, lebo vedeli, aká veľká sila sa v ňom skrýva. Neutešuje len našu myseľ a srdce, ale práve cez modlitbu svätého ruženca boli v kresťanskej histórii prítomné mnohé zázraky, uzdravenia a obrátenia. Svätí mali skúsenosť, že touto modlitbou sa „otvára nebo a zatvára peklo“.

Svätý Páter Pio nazýval ruženec svojou duchovnou zbraňou. Bežne sa ho modlil niekoľkokrát za deň a zvykol druhým hovoriť, že táto duchovná zbraň zvíťazí v každom duchovnom boji.

Svätý Maximilián Kolbe, zakladateľ Militia Immaculatae (Rytierstvo Nepoškvrnenej), odporúčal všetkým jeho členom, aby vládli duchovným mečom ruženca.

Svätý Ján Pavol II.: „Pre človeka dneška je modlitba ruženca veľkou pomocou. Prináša pokoj a sústredenosť. Náš život vovádza do Božích tajomstiev a Boha prináša do nášho života.“

Prisľúbenia Panny Márie

 1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
 2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
 3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
 4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
 5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
 6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
 7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
 8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.
 9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
 10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
 11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.
 12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
 13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
 14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
 15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

Citované myšlienky pochádzajú z knihy 10 zázrakov ruženca (Donald H. Calloway MIC)

Ruženec je modlitba, ktorej pôvod presahuje hranice zeme. Je zbraňou, kyticou, nástrojom odpustenia, nádejou budúcnosti a hýbateľom dejín. Milovaný svätými, odporúčaný pápežmi, darovaný ľuďom samotnou Pannou Máriou. Ruženec je zázrakom pre každého z nás.

Spracované podľa časopisu Slovo, október 2021

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Boží služobník, kňaz Alfonz Paulen

Jedného dňa Alfonz obdržal žiadosť, či by prijal k sebe na faru saleziána Titusa Zemana, nakoľko iní farári kvôli obavám z prenasledovania to odmietli. Otec Alfonz videl aj v Titusovi trpiaceho Krista v núdzi a rozhodol sa prijať ho za kaplána.

Pôvod mena „Pomocnica kresťanov“

Meno môže byť veľavravné. Vyjadruje už od pradávna podstatu osoby. Nie je možné historicky zistiť, kedy sa po prvýkrát v živote Cirkvi objavilo oslovenie „Pomocnica kresťanov“.

Pozerať sa na svet očami múdrosti

Pápež František venuje 241. odsek encykliky Laudato Sì vzťahu medzi Pannou Máriou a jej starostlivosťou o stvorenstvo. Vyzdvihuje najmä Máriino chápanie a stráženie pravého zmyslu všetkých vecí.

Anka inšpiruje aj po 80-tich rokoch

Vysoká nad Uhom. Malebná dedinka na juhu Dolného Zemplína. Možno niektorí ´západniari´ by povedali, že je na konci sveta. No napriek svojej polohe dokáže ponúknuť nezabudnuteľné zážitky.