Sestra Chiara Cazzuola je novou generálnou matkou dcér Márie Pomocnice

od | okt 5, 2021 | Osobitný článok

Text a Foto: ANS

Dcéry Márie Pomocnice (FMA) zhromaždené v Ríme na XXIV. Generálnej kapitule FMA, zvolili za generálnu matku inštitútu sestru Chiaru Cazzuola, v súčasnosti generálnu vikárku. Matka Cazzuola nastúpi po matke Yvonne Reungoat, ktorá viedla inštitút od roku 2008. Otec Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený saleziánov, prítomný pri tejto príležitosti, novozvolenej hneď zablahoželal.

Sestra Chiara Cazzuola 02

Sestra Chiara sa narodila v Campiglia Marittima, provincia Livorno, Taliansko, v roku 1955. Požiadala o vstup do inštitútu FMA a vstúpila do vtedajšej toskánskej provincie „Santo Spirito“. Prvé roky formácie prežila v Castelgandolfe, neďaleko Ríma, a tu 5. augusta 1975 zložila prvé sľuby.

Sestra Chiara Cazzuola 03

Vyštudovala literárne predmety a niekoľko rokov bola učiteľkou a následne dekankou Inštitútu stredných škôl. Niekoľko rokov bola miestnou a provinciálnou delegátkou pre saleziánske športové hry (PGS) a ďalej získavala pastoračné skúsenosti ako provinciálna koordinátorka pastorácie mládeže. Bola animátorkou v komunite a neskôr provinciálnou radkyňou. Po zjednotení troch provincií Emiliana, Ligure a Toscana sa stala členkou provinciálnej rady ako radkyňa pre formáciu a v tejto funkcii poskytuje svoj účinný prínos. Uprednostňuje cesty spoločenstva a spirituality v štýle jednoduchosti a úcty k ľuďom. Svoju prácu vykonáva s vnútornou hĺbkou.

V roku 2007 bola vymenovaná za provinciálku svojej provincie Emiliano-Ligure-Toscana „Madonna del Cenacolo“ so sídlom v La Spezia (ILS). XXII. GK (2008) ju volí za radkyňu vizitátorku a sestra Cazzuola sa dáva k dispozícii so slovami: „V duchu odovzdanosti Božej vôli a v dôvere v pomoc Pána hovorím áno“.

Sestra Chiara Cazzuola 04

Nasledujúcich šesť rokov navštevuje rôzne provincie Ameriky a Európy a dozrieva v skúsenostiach bohatých na salezianitu a interkulturalitu. Každej zo svojich sestier venuje pozornosť a oddanosť, úsmev a optimizmus, schopnosť uchopiť zárodky života a nádej v každého a vo všetkých udalostiach. Je osobou „jasnou“ a nadšenou zo svojho povolania FMA. Má v srdci veľkú vášeň pre mladých ľudí, prejavuje schopnosť mať úprimné a pokojné vzťahy otvorené pre spoluprácu.

Generálna matka Yvonne Reungoat, si ju vybrala za regulátorku XXIII. Generálnej kapituly (2014) a na tej istej kapitule je zvolená za generálnu vikárku, ktorá sa týmto spôsobom úzko podieľa na animácii a riadení s generálnou predstavenou. Na otázku matky po hlasovaní: „Prijímaš?“ Sestra Chiara s veľkým dojatím odpovedala: „Dôverujem Pánovi a zverujem sa Márii Pomocnici. Preto hovorím Áno! “.

Sestra Chiara Cazzuola 05

Na súčasnej XXIV. Generálnej kapitule, ktorá práve prebieha v Ríme, vykonáva funkciu regulátorky. Vrelý potlesk privítal oficiálne vyhlásenie, že bola zvolená za generálnu matku a X. nástupkyňu svätej Márie Dominiky Mazzarellovej.

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Petícia – Neberte nám 2%!

Občianske združenia a neziskové organizácie spustili podpisovú akciu, v ktorej vyzývajú vládu, aby ponechala asignáciu 2% z daní v aktuálnom stave.

Parkovanie na Troch hôrkach

Saleziáni v Košiciach na Troch hôrkach ukončili stavbu parkoviska pri svojom dome a začali s jeho prevádzkou.

Chcete od filmu viac?

Na internete vzniká nová streamovacia platforma Filmana s kresťanskými filmami, ktoré budú ponúkané v slovenskom a českom jazyku.

Darujme úsmev

Adventný sociálny projekt „Darujme úsmev“ je projekt na pomoc rodinám v núdzi. Začal 11. novembra a bližšie informácie sa nachádzajú v článku.