September s pápežom na Slovensku musí pokračovať v ďalších mesiacoch aj rokoch

od | aug 18, 2021 | Časopis 5/2021, Duchovnosť

Autor: Marián Valábek SDB / Foto: © Servizio Fotografico – Vatican Media

Posolstvo pápeža o rodine

Vo video posolstve pre Fórum o Roku Rodina Amoris laetitia pápež František naznačil: „Ako ďaleko sme s amoris laetitia –pri uvažovaní nad cieľom pastorácie rodín v perspektíve novej evanjelizácie sme rozlíšili, že je potrebné odložiť bokom všetky iba teoretické hlásania. Každý pokrstený je aktívnym predmetom evanjelizácie. Spoluzodpovednosť za poslanie Cirkvi teda pobáda manželov a ordinovaných služobníkov, najmä biskupov, k plodnej spolupráci pri starostlivosti o život domácich cirkví. Je potrebné, aby sme sa dávali osvietiť Duchom a v rámci tohto ohlasovania spásy si uvedomili, aké miesto majú manželské páry, ktoré tu často sú k dispozícii, ale nie sú povolávané… Komplementárnosť muža a ženy spriada akýsi rodinný gobelín, ktorý dovoľuje analogicky ho aplikovať na vzťah medzi kňazstvom a manželstvom, pretože sú rovnako potrebné na to, aby sa Cirkev utvárala ako ,rodina rodín‘. K niektorým z týchto výziev sa doteraz pristupovalo len nesmelo a zaslúžia si teda nový pastoračný dôraz. Mám na mysli prípravu na manželstvo, sprevádzanie mladých zosobášených párov, výchovu a vzdelanie, pozornosť k starým ľuďom, blízkosť zraneným rodinám či takým, ktoré túžia po prežívaní plnej kresťanskej skúsenosti v novom zväzku.“

Pridajme sa k iniciatíve pápeža Františka

Je potrebné, aby sme si konečne začali všímať a sledovať Projekt Rok „Rodiny Amoris laetitia“. Trvá od 19. marca 2021 do 26. júna 2022. Cieľom je osloviť každú rodinu na celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov. Viac nájdete na stránke https://rodina.kbs.sk.

A beží už aj avizovaný Projekt „10 videí Amoris laetitia“. Obsahuje desať videí, ktoré sú zverejňované v mesačných intervaloch. Ku každému videu je pripravený sprievodný manuál so štyrmi katechézy, ktoré bude Rada KBS pre rodinu zverejňovať v týždenných intervaloch, vždy v piatok. Materiál sa tak môže stať pastoračnou príručkou pre duchovnú obnovu rodín, spoločenstiev a farností. Už sú k dispozícii tieto témy: 1. video: Kráčať s rodinami; 2. video: Rodina vo svetle Božieho slova; 3. video: Povolanie rodiny; 4. video: Láska v manželstve a v priebehu najbližších mesiacov budú postupne pribúdať ďalšie.

Sila lásky podopieraná sviatosťou manželstva

Sila sviatosti manželstva umožňuje manželom vytrvať, lebo milovať znamená radovať sa s druhým a spolu s ním všetko znášať. V raste takejto lásky pomáha manželom milosť sviatosti manželstva.

Dňa 25. júla sme dostali ďalší podnet cez prvý Svetový deň starých rodičov a starých ľudí. Podnetom na vyhlásenie tohto svetového dňa bola pandémia, ktorá „prišla ako nečakaná a zúrivá búrka“ a dopadla najtvrdším spôsobom práve na starých ľudí, či už v podobe choroby a isto aj odchodu na „druhý breh“ najbližších, alebo formou dlhej izolácie a osamelosti. „Ale aj vtedy, keď sa všetko zdá byť temné, ako v týchto mesiacoch pandémie, Pán nám neprestáva posielať anjelov, aby nás tešili v našej osamelosti a opakovali nám: ,Ja som s tebou po všetky dni.‘ Hovorí to tebe, hovorí to mne, nám všetkým.“

Pán je večný a nikdy neodchádza do penzie

Pápež nám pripomenul zaujímavú vec: „V každej dobe Pán posiela svojich poslov aj prostredníctvom Božieho slova. Veľmi odporúčam každodenné čítanie evanjelia, modlitbu žalmov a čítanie slová starozákonných prorokov. Ja sám môžem dosvedčiť, že som získal povolanie stať sa rímskym biskupom vo chvíli, keď som bol takpovediac v dôchodkovom veku a nepredstavoval som si, že by som mohol podnikať veľa nových vecí. Však viete, že Pán je večný a nikdy neodchádza do penzie, nikdy.“

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Dojatí naplnením sna

G. B. Lemoyne, blízky spolupracovník dona Bosca, vo svojom diele Život svätého Jána Bosca (II. zv., s. 629) opisuje dona Bosca, ktorý v závere svojho života videl naplnenie svojho sna z deviatich rokov.

Godzone Tour 2023

Bude tento rok znovu v štyroch slovenských a v dvoch českých mestách. Odštartuje 23. októbra v Prešove, pokračovať bude cez Žilinu, Zlín, Brno, Bratislavu a skončí 28. októbra v Banskej Bystrici.

Milión detí sa modlí ruženec 2023

Na celom svete sa budú deti 18. októbra 2023 modliť ruženec za mier a jednotu vo svete. Iniciatívu organizuje Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Cesta rozlišovania povolania

Cesta rozlišovania povolania je saleziánsky projekt s viac ako 25 ročnou tradíciou. Ročný program je určený pre mladých mužov maturantov, vysokoškolákov alebo už pracujúcich, ktorí hľadajú svoje životné povolanie.