Sen z deviatich rokov – skutočné povolanie

od | jan 4, 2024 | Časopis 1/2024, Saleziáni

 

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: ANS

V predchádzajúcom čísle sme videli záznam dona Lemoyna o tom, ako don Bosco v závere svojho života prežíval svoj sen z deviatich rokov. Dnes si priblížime slová tohto istého autora, ako komentuje sen dona Bosca v prvom zväzku svojich Memorie biografiche.

Tento sen nebol len milosťou, ale aj skutočným poslaním, prísnou povinnosťou, ktorú mu Boh prikázal poslúchať. A prirovnal by som to k videniu mladého proroka Jeremiáša. Tiež povedal: „,Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som.‘ Ale Pán mi riekol: „Nehovor: ,Mladučký som,‘ lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil!“ (Jer 1, 6 – 8).

„A aké malo byť poslanie Jána Bosca? Založiť nové rehoľné spoločnosti, Kongregáciu svätého Františka Saleského a Inštitút dcér Márie Pomocnice kresťanov, ktoré sa zaoberajú spásou mladých ľudí na celom svete cez sviatočné oratóriá, internáty a remeselnícke dielne, gymnáziá, poľnohospodárske školy. Dať sa do aktívnej práce pre duchovné povolania nielen pre seba, ale aj pre diecézy a iné rehole, založiť jedinečné dielo Máriiných synov pre neskoré povolania. Založiť nespočetné množstvo katolíckych škôl, ktoré sú ako protijed oproti húfu bezbožných učiteľov, ktorí sedia na katedrách omylu a neresti. Zabezpečiť propagáciu dobrej tlače pomocou tlačiarenských strojov a šíriť milióny a milióny kníh, náboženských, historických, ľudových, obhajujúcich katolícke pravdy, vydávať školské učebnice očistené od mravnej špiny, ktorá ohrozuje nevinnosť mládeže. Vydávať saleziánsky bulletin, ktorý v mesačnom náklade 200 000 v rôznych jazykoch oznamuje, čo robí Pán a Panna Mária. Založiť Združenie saleziánskych spolupracovníkov, ktoré má už vyše 200 000 členov a ktorí mu pomáhajú almužnou, modlitbami a morálnou podporou vo všetkých jeho aktivitách a zároveň sú putom jednoty medzi biskupom a diecézami, medzi farárom a farníkmi v každom diele duchovnej alebo hmotnej lásky. Založiť evanjeliové misie v rôznych častiach sveta, v Amerike, Ázii, Afrike. Brániť pápežstvo na rôznych slávnostiach a príležitostiach. Takto sa o Jánovi Boscovi môže povedať: Ustanovil som ťa nad národmi a kráľovstvami… Tu je plný význam tohto sna. Takto sa naplnil.“

Táto vízia obrovského poľa pôsobnosti svätého Jána Bosca nám dáva otázku, akým spôsobom chceme my rozvíjať saleziánsku charizmu dona Bosca na Slovensku, aby sme videli obrovské potreby súčasnosti a tvorivo na ne odpovedali.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

40 rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka

V tomto roku slávime defilé sto rokov Saleziánov na Slovensku. A v rámci osláv storočnice si 2. júna 2024 v popoludňajších hodinách rodáci z obce Čaňa pri Košiciach pripomenuli 40. rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka.

Bardejov

Aj v mesiaci máj sa konalo viacero víkendoviek na našej Brezovke. 5. – 6. mája sa stretli stredoškoláčky, ktoré prežili spolu obohacujúci a požehnaný čas.

Nová Dubnica

Májovou akciou číslo jedna bol deň farnosti. Doobeda sa slávila svätá omša zo sviatku sv. Jozefa Robotníka. Spestrením, ale i veľkým lákadlom, nielen pre najmenších, boli nafukovacie hrady.