Savio

od | okt 10, 2021 | Misie

Text a Foto: Savio

Adopcie tried na diaľku

Adopcie tried a detí v Keni a v Južnom Sudáne je program pravidelného mesačného darcovstva. Cieľom je prostredníctvom adopcie zabezpečiť nielen jedlo a strechu nad hlavou, ale aj dobrú výchovu a vzdelanie, oporu a nádej na lepšiu budúcnosť.

Tehlička

Tehlička je pravidelné celoslovenské podujatie, ktoré Savio o. z. organizuje od roku 2006 v období pred Veľkou nocou. Jeho cieľom je informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách a oblastiach sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti i k spoluzodpovednosti.

Savio o z 02

Projekty Savio o. z.

Aktuálne je v Tanzánii realizovaný projekt, ktorý buduje zručnosti miestnych farmárov v oblasti pestovania jabloní v tropickom podnebí. Predaj jabĺk zabezpečuje farmárom udržateľný príjem, vďaka čomu môžu uživiť seba i svoje rodiny. Projekt realizujeme v spolupráci so sociálnym podnikom Tamu Tamu Tanzania s finančnou podporou SlovakAid. V Keni máme projekt zameraný na budovanie kapacít v oblasti fundraisingu, ktorého cieľom je zlepšiť finančnú udržateľnosť saleziánskych diel v krajine. V rámci tohto projektu sme na pol roka vyslali do Kene slovenského experta na fundraising v online prostredí.

Saleziánske misijné dobrovoľníctvo

Saleziáni don Bosca už viac ako 20 rokov každoročne pripravujú a vysielajú mladých dobrovoľníkov do rôznych krajín. Sú to veľkodušní mladí ľudia, ktorí sú ochotní dať sa do služby práve tým najchudobnejším.

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Hudobná skupina Saleziáni Žalmy

Slávna Matka Spasiteľa

Žalm 62, Iba v Bohu spočiň duša moja

Ozeáš

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Život Keňana

Milý čitateľ, v tomto blogu by som Ti chcel trochu priblížiť Keňu, jej ľudí a zvyky ako ich vnímam ja.

Aldan

Veľkou radosťou pre nás je správa o spolubratovi z Južnej Kórey, ktorý je ochotný prísť na pomoc v našej misii v Jakutsku.

Jakutsk

Srdečne pozdravujeme z Jakutska vás drahí spolubratia, celú saleziánsku rodinu i našich dobrodincov!

Prvé mesiace

Saleziánska misijná dobrovoľníčka Majka Tichá sa s nami podelila o svoje prvé dojmy z Tanzánie. Táto africká krajina sa na nasledujúci rok stala jej domovom.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Hudobná skupina Saleziáni Žalmy

Slávna Matka Spasiteľa

Žalm 62, Iba v Bohu spočiň duša moja

Ozeáš