Savio o. z.: Sprievodca pre aktívne šírenie dobra

od | jan 4, 2023 | Osobitný článok

 

Autor: SAVIO o. z. / Foto: archív SAVIO o. z.

Občianske združenie SAVIO o. z. vytvára v štýle saleziánskej spirituality priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách sveta. Už od roku 2005 stojí naša misia na 4 základných pilieroch, ktorými sú SOLIDARITA, SALEZIÁNSTVO, AKTIVITA a DOBROVOĽNÍCTVO.

Naše projekty doma i v zahraničí realizujeme ako súčasť širokého misijného poslania Saleziánov dona Bosca po celom svete. Jedným z našich cieľov tu na Slovensku je aj oboznamovanie verejnosti s problémami chudobnejších krajín a budovanie pocitu spolupatričnosti i spoluzodpovednosti s osudmi iných. Darí sa nám to prostredníctvom pravidelných newsletterov, sociálnych sietí či webových stránok združenia i jednotlivých projektov. Medzi najznámejšie na Slovensku patria pôstna zbierka Tehlička, program adopcií tried a detí či saleziánske misijné dobrovoľníctvo, vďaka ktorému vysielame desiatky mladých a zanietených dobrovoľníkov do rôznych kútov sveta.

Savio 01 2023 02

SAVIO o. z. sa v minulosti zapojilo aj do akcie s názvom Rozvojový deň, kde sa verejnosť mala možnosť dozvedieť o pozitívnych príkladoch rozvojovej spolupráce

Za založením nášho občianskeho združenia stojí salezián a misionár Jozef Daniel Pravda, ktorého entuziazmus a nadšenie pre misie namotivovali aj mnohých v jeho okolí. A zo zanietencov sa postupne stali prví zamestnanci združenia. Práve vďaka nim SAVIO rozbehlo množstvo prospešných aktivít, výstav a misijných besied, ktoré realizovali v spolupráci s dobrovoľníkmi. Ducha misií prinášali na stretká či do škôl, a dokonca spustili aj misijný krúžok, kde sa mladí učili o životných podmienkach v rozvojových krajinách. Popritom tím rozbehol spolupráce so saleziánmi v Sudáne, v Keni či v Angole, ktoré vďaka úspešným a kvalitným projektom pretrvávajú dodnes. Misie prinášali medzi ľudí aj cez šport, konkrétne prostredníctvom prezentačno-podporného športového podujatia Hraj s Afrikou. V spolupráci so saleziánskym misijným oddelením, s ktorým úzko spolupracujeme dodnes, odštartovali aj každoročné vydávanie saleziánskeho misijného kalendára. Ten tohtoročný, s fotografiami a príbehmi dobrovoľníkov, už visí v mnohých slovenských domácnostiach.

Savio 01 2023 03

Medzitým sa v kancelárii vystriedali desiatky zamestnancov, niekoľko riaditeľov i predsedov a každý z nich mal v združení nezastupiteľné miesto. Neoddeliteľnou podporou a pomocou vždy bola a dodnes je prítomnosť dobrovoľníkov, aj tých, ktorých vysielame na misiu. Prví dobrovoľníci vycestovali na svoju misiu už v roku 1992 a ich kroky smerovali do Jakutska, kde pomáhali v rozvoji novovznikajúcej saleziánskej misie. V tom čase ich vyslalo saleziánske misijné oddelenie a odvtedy už cez našu prípravu prešli desiatky dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Naše združenie sa od začiatku svojho fungovania aktívne zapája do činnosti Platformy mimovládnych rozvojových organizácií známej pod názvom Ambrela. Mnohé rozvojové projekty zas uskutočňujeme vďaka podpore Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Slovak Aid. Savio je tiež súčasťou medzinárodných saleziánskych štruktúr Don Bosco network, vďaka ktorým môžeme naše projekty robiť ešte efektívnejšie. A pri svojich domácich aktivitách a projektoch vďačíme za spoluprácu množstvu inštitúcií i združení, škôl, farností a ďalších, ktorým záleží na šírení dobra.

Savio 01 2023 01

Medzitým sa v kancelárii vystriedali desiatky zamestnancov, niekoľko riaditeľov i predsedov a každý z nich mal v združení nezastupiteľné miesto.

V ďalších číslach tohto ročníka Don Bosco dnes vám detailnejšie predstavíme naše aktivity, projekty, adopčné programy, zbierku Tehlička či dobrovoľnícky program. Budeme radi, ak navštívite aj našu stránku www.savio.sk, kde nájdete oveľa viac informácií o našej činnosti. Každý týždeň sa medzi aktualitami dočítate najčerstvejšie novinky zo života našich dobrovoľníkov, projektov či adopčných programov, nájdete tam dokonca aj odporúčania na zaujímavé a podnetné články či videá.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Košice-Tri hôrky

Vstúpili sme do Adventu, na ktorý sme sa pripravili adventnou vigíliou a podnetmi pre deti a mladých, na ktorých ešte ďalej pracujeme.

Veľký Biel

Vždy, keď sa blíži prvý piatok vieme, že nás čaká spovedanie na školách vo Vajnoroch a v Rači. Tentoraz sa k aktivitám na školách pridali aj prednášky pre žiakov vo Vrábľoch a Púchove.

Stopy v snehu

Pozvánka na spomienkové podujatie pri príležitosti 40. výročia zadržania troch slovenských občanov na poľsko-slovenskej štátnej hranici pri tajnej preprave náboženskej literatúry.

Mikuláš na Miletičovej

V nedeľu 3. decembra prišiel svätý Mikuláš aj ku saleziánom v Bratislave na Miletičovej.