Saleziánsky misijný deň 2023

od | feb 12, 2023 | Osobitný článok

 

Starostlivosť o stvorenie – naša misia

Aj tento rok, na sviatok svätého Františka Saleského, vyhlásilo Saleziánske misijné oddelenie generálneho domu v Ríme misijný deň s témou „Starostlivosť o stvorenie – naša misia“. V súlade s aktuálnymi udalosťami sa starostlivosť o náš spoločný domov a všetky aspekty s ním spojené dostávajú do centra priorít dnešného človeka, a najmä dnešného kresťana. Táto práca je výsledkom spolupráce medzi oddelením pre misie a oddelením pre pastoráciu mládeže, čo je znakom toho, že táto téma je dôležitá pre všetkých, nikto nie je vylúčený.

K dispozícii je jaj brožúrka, ktorá obsahuje mnoho zaujímavých myšlienok, ktoré umožňujú zachytiť rozsiahlu tému integrálnej ekológie z rôznych uhlov pohľadu, pričom vychádza práve zo saleziánskej reflexie, ktorá celú cestu ilustruje. Každému z príspevkov, ktoré sú jasným príkladom bohatstva Cirkvi, predchádza citát z Laudato si‘ pápeža Františka. Od hlavného predstaveného po pátra Joshtrooma Kureethadama, koordinátora sektora ekológie a stvorenia Svätej stolice, cez Emanuelu Chiang, referentku sektora pastorácie mládeže pre oblasť integrálnej ekológie. Mnohí autori sú živými svedkami, ktorí nám pomáhajú odpovedať na evanjeliový mandát bezpodmienečnej lásky. Niektoré vedecké, sociologické a charizmatické články ešte viac obohacujú poznatky v texte. Postavy mučeníkov Rodolfa Lunkenbeina a Simão Bororo spolu so svätou Hildegardou z Bingenu nás nabádajú k úplnej oddanosti a ukazujú, že motorom všetkého je Boh Stvoriteľ. Na záver je ponúknutých niekoľko konkrétnych návrhov: prispieť na poľnohospodársky projekt v Indii a urobiť niekoľko významných gest vo vlastných saleziánskych dielach, aby sme sa starali o zelené plochy a znížili používanie plastov. Záverečná modlitba sprevádza a spečaťuje vykonanú prácu a proces obrátenia sŕdc a myslí a prosí o inšpiráciu, aby sme sa ako verní správcovia s nadšením starali o náš spoločný dom.

Smd 02 2023 02

Plagát, ktorý vydal argentínsky saleziánsky bulletin, je zhrnutím integrálnej ekológie: strom života v strede, kresťanské spoločenstvo zhromaždené v jeho tieni s Božím slovom, domorodé národy, ktoré chcú zbierať plody zeme, spojenectvo mladých a starých, ktorí sa starajú o životné prostredie, poľnohospodári, ktorí pracujú spoločne s jednoduchosťou, a migranti, ktorí sú nútení emigrovať z klimatických dôvodov.

Oslavu a animáciu Saleziánskeho misijného dňa 2023 sprevádzajú dve videá: jedno pre najmladších a druhé pre vychovávateľov, ktoré sú ďalšou výzvou, aby výzvu k ekologickej konverzii brali vážne všetci. Budú k dispozícii na kanáli YouTube sektora misií.

Všetky animačné materiály sú k dispozícii na webovej stránke sdb.org, alebo naskenovaním QR kódu nižšie.

Smd 02 2023 03

Na Slovensku nie je určený žiaden konkrétny termín, kedy sa má konať Saleziánsky misijný deň. Zorganizovanie tohto dňa je ponechané na individuálnu aktivitu každého strediska.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Košice-Tri hôrky

Vstúpili sme do Adventu, na ktorý sme sa pripravili adventnou vigíliou a podnetmi pre deti a mladých, na ktorých ešte ďalej pracujeme.

Veľký Biel

Vždy, keď sa blíži prvý piatok vieme, že nás čaká spovedanie na školách vo Vajnoroch a v Rači. Tentoraz sa k aktivitám na školách pridali aj prednášky pre žiakov vo Vrábľoch a Púchove.

Stopy v snehu

Pozvánka na spomienkové podujatie pri príležitosti 40. výročia zadržania troch slovenských občanov na poľsko-slovenskej štátnej hranici pri tajnej preprave náboženskej literatúry.

Mikuláš na Miletičovej

V nedeľu 3. decembra prišiel svätý Mikuláš aj ku saleziánom v Bratislave na Miletičovej.