Saleziánska synoda mládeže 2024, z príležitosti sna z deviatich rokov

od | nov 17, 2023 | Saleziáni, Svet

 

Pri príležitosti dvojstého výročia sna dona Bosca z deviatich rokov, oddelenie pastorácie mládeže pripravuje na 11. až 16. augusta 2024 na Colle Don Bosco Saleziánsku synodu mládeže.

Don Bosco sníval s otvorenými očami a tak ako všetci proroci, videl ďaleko do budúcnosti a hľadel na ňu s nádejou. Začínalo to snom z deviatich rokoch, v ktorom sníval o svojom budúcom poslaní kňaza a vychovávateľa. Boli to sny, ktoré sa zázračne naplnili, s pomocou Božej Prozreteľnosti, s pomocou jeho saleziánov a mnohých dobrodincov, ktorí vždy podporovali a podporujú jeho dielo.

Saleziánska synoda mládeže si kladie za cieľ byť pre mladých zo saleziánskych provincií cestou, ako doceniť a prehĺbiť sen z deviatich rokov a znovu objaviť jeho význam pre spiritualitu, rozlišovanie a realizáciu vlastného povolania. Predpokladá zapojenie a priamu účasť mladých ľudí.

Z každej provincie Saleziánov dona Bosca a Dcér Márie Pomocnice sú pozvaní maximálne dvaja mladí ľudia (vo veku od 18 do 30 rokov), ktorí sú zapojení do pastoračnej animácie na miestnej a provinciálnej úrovni a do aktivít Saleziánskeho mládežníckeho hnutia a spolu s nimi dvaja saleziáni a dve dcéry Márie Pomocnice za každý región.

Toto podujatie bude mať tri fázy. Prvá, prípravná fáza počúvania a dialógu sa uskutoční v každej provincii. Pri príprave na synodu sa aktívna účasť všetkých mladých ľudí zabezpečí prostredníctvom konzultácií, ktoré umožnia zhromaždiť všetky hlasy z celého sveta. Na tento účel bol pre každú provinciu pripravený dotazník s cieľom zostaviť Instrumentum laboris (pracovný dokument). Druhá fáza sa uskutoční na Colle Don Bosco. Bude sa diať synodálnym spôsobom, v duchovnej atmosfére, v malých (jazykových) skupinách, čo zabezpečí väčšiu spoluúčasť ľudí aj na spoločných stretnutiach. A napokon, posledná fáza bude zahŕňať prácu na finálnom dokumente.

V pláne je aj vydanie knihy „Coffee Table Book“ obsahujúcej 200 snov mladých ľudí z celého sveta. Bol zriadený aj Core team alebo Centrálna komisia, ktorú tvorí 12 mladých ľudí z celého sveta a predsynodálna skupina rôznych ľudí na vypracovanie Instrumentum Laboris.

Počas týchto dní synodálnych stretnutí bude možné vidieť rozmanitosť kultúr, realitu mladých i Cirkvi, ale aj jednotu, ktorú saleziánska charizma prináša. Bude zdrojom veľkej radosti vidieť spoluúčasť, pochopenie a porozumenie, schopnosť pracovať a rozlišovať a zdieľať spolu mnohé momenty zamyslenia, modlitby a návrhov.

Synoda 11 2023 02

Logo Saleziánskej synody mládeže predstavuje: lúku zo sna dona Bosca z deviatich rokov, na zelenom pozadí; návrh kráčať spolu a vytvárať siete; symboly, ktoré pripomínajú dialóg, reflexiu a spoluúčasť; a kríž, ktorý poukazuje na  duchovné hľadanie vo viere, v starostlivosti o svoj vzťah so vzkrieseným Ježišom.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.