Saleziánska evanjeliová mariánska úcta

od | júl 9, 2022 | Časopis 4/2022, Duchovnosť

 

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: Barbora Kullačová

Mariánska úcta dona Bosca sa zrodila z mamy Margity. Malý Janko sa v náručí svojej matky naučil milovať nebeskú matku.

Saleziánska rodina, citlivá na niektoré pasáže z evanjelia, má aj svoje mariánske evanjeliové state. Naša pozornosť sa zameriava na momenty, ako sú Navštívenie a spev Magnifikat, nájdenie Ježiša v chráme, Mária prítomná na svadbe v Káne a pod krížom na Kalvárii.

Navštívenie a chválospev

Tajomstvo Navštívenia, v ktorom Mária opúšťa miesto, kde sa rozprávala s Bohom, a odchádza na návštevu k svojej príbuznej, je veľmi inšpiratívne a blízke saleziánskemu štýlu života. Navonok sa nedeje nič zvláštne, ale v skutočnosti Mária nesie v sebe Božieho Syna a po stretnutí s Bohom sa ide stretnúť so svojou príbuznou, o ktorej počula. Saleziánsky duch, to je prvenstvo lásky Boha, ktoré sa dynamicky premieňa na lásku k človeku. Mária vychádza a kráča, je iniciatívna, presne ako salezián, ktorý vie urobiť prvý krok. Tak ako Mária, aj salezián plný Krista prináša jeho prítomnosť iným a prostredníctvom nás, tak ako prostredníctvom Márie, Ježiš nadväzuje komunikáciu s Alžbetou a jej dieťaťom. A napokon Máriina návšteva sa premenila na službu.

Máriin chválospev, inšpirovaný chválospevom starozákonnej Anny, matky Samuela. Mária chváli Boha za spásu, za stvorenie, za to, čo v nej urobil. Vyjadruje aj vieru, že Boh môže obrátiť naruby situáciu vo svete, mocnárov a boháčov prepustiť naprázdno a chudobných obdarovať bohatstvom. Toto je hlboká citlivosť a presvedčenie saleziánskeho zmýšľania, ktoré vníma prvenstvo chudobných a teší sa, že práve im môže rozdávať poklady Božej lásky.

Nájdenie Ježiša v chráme

V tejto pasáži vidíme Ježiša, ktorý spolu s celou veľkou rodinou absolvuje púť do Jeruzalema. Spoločne putujú, spoločne spievajú žalmy. Ježiš sa však stratí z lona rodiny a Mária s Jozefom na to prídu až veľmi neskoro. Nie je nám ťažké vžiť sa do ich úzkosti a strachu. Vrátia sa do Jeruzalema, aby tam po ňom pátrali. Vo vtedajšom svete nebolo veľa možností vypátrať stratené alebo unesené dieťa. Vojdú, samozrejme, aj do chrámu a tu ho nájdu ponoreného do diskusie s kňazmi a staršími Izraela.

Táto scéna pred našimi saleziánskymi očami otvára mnohoraké témy počnúc drámou rodičov, ktorí strácajú svoje deti. Deje sa to viacerými spôsobmi, či už v zmysle duchovnom, alebo aj v tom prirodzenom, keď musia prijať odchod svojich detí do sveta. Úzkostlivé hľadanie mladíka Ježiša nám pripomína saleziánsku ustarostenosť o mladých, ktorí sa strácajú z našich očí, ktorým nerozumieme, o ktorých máme obavy. Spolu s Máriou prežívame tieto starosti. Mária vie, čo znamená milovať svoje dieťa, strácať ho, hľadať ho. Vie o tom, aký ťažký je dialóg medzi životom dieťaťa a naším životom, a že jediným oporným bodom v tejto oblasti je Otcova láska, ktorá nám pomáha prekonať aj tie situácie, ktorým vôbec nerozumieme.

Mária prítomná na svadbe v Káne

Táto evanjeliová scéna bola vybratá ako liturgické čítanie na slávnosť Márie Pomocnice, ktorý je hlavným mariánskym sviatkom našej saleziánskej rodiny. Je to scéna plná symbolov. Veľmi dôležité na tejto svadbe je to, že podľa Jánovho evanjelia sa začína Ježišovo poslanie.

Mária sa tu prejavuje ako pozorná osoba, vidí situáciu núdze, ktorá hrozí. Ak by nebolo vína, ako sa budú cítiť novomanželia? Mária aj napriek tajomnej Ježišovej odpovedi vytrvalo, plná viery, organizuje sluhov a učí ich, čo majú robiť. Mária nás tu učí viacerým veciam. Predovšetkým vnímavosti na veci, skutočnosti a situácie nezávisle od toho, či nás niekto prosí, alebo nie. Don Bosco to často žiadal od svojich saleziánov vo vzťahu k mladým ľuďom. Naša pomoc má byť iniciatívna, veľkodušná, kreatívna.

Podľa M. T. Winstanley: Salesian Gospel Spirituality. Bolton 2020.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Naše nádeje

Život Panny Márie zahŕňal RÔZNE ŽIVOTNÉ CESTY, ktoré sa v živote ľudí obyčajne navzájom vylučujú. Ona spája v sebe panenstvo a manželstvo, zasvätenie Bohu a materstvo.

História bratislavskej lurdskej jaskynky

Necelý kilometer od jednej z najrušnejších ulíc Bratislavy sa nachádza azda najpokojnejší kút nášho hlavného mesta. Toto tiché miesto bolo vystavané v opustenom kameňolome, z ktorého sa ťažilo na výstavbu neďalekej Kaplnky Panny Márie Snežnej.

Petrova veľkonočná cesta

Poďme spolu s Petrom do jeho loďky, nachádzame sa v kontexte prvého zázračného rybolovu. Siete sa trhajú od množstva rýb a Peter prežíva, napriek veľkej horúčave dňa, mrazenie na chrbte.