Saleziáni spolupracovníci sa stretli na výročnej konferencii

od | jan 16, 2023 | Osobitný článok

 

Autor: Lucia Fojtíková ASC

V nedeľu 4. decembra 2022 usporiadali saleziáni spolupracovníci v Bratislave na Miletičovej svoju každoročnú výročnú konferenciu.

Neprítomného delegáta ASC, dona Jožka Krušaca zastúpil direktor domu don Karol Maník, ktorý celebroval spolupracovníkom svätú omšu o 15.00 hodine. Po svätej omši sa spolupracovníci premiestnili do sály pod kostolom, kde ich už čakalo agapé s mnohými dobrotami a družnými debatami. Program konferencie následne pokračoval príhovorom zástupcu provinciálnej rady ASC Petra Kertysa, ktorý okrem iného predstavil aj heslo na rok 2023 byť „Ako kvas v dnešnej ľudskej rodine – laický rozmer rodiny dona Bosca“, byť autentickým, pôsobiť ako kvas tam, kde nás laikov Boh zasadil. Je potrebné hľadať to, ako sa pozerá Boh, premýšľať, v čom sa spôsob konania každého z nás podobá/približuje tomu Božiemu. Direktor Karol Maník vyjadril pekné prianie užšej spolupráce s rozmanitými skupinami laikov v stredisku Miletičova. Nasledovali prezentácie členov miestnej rady strediska, manželia Baginovci informovali o činnosti Family Garden a napokon manželia Kosmeľovci obohatili spoločenstvo zážitkami z ich misie v Afrike. Po blahoželaní jubilantom a v príjemnej atmosfére don Maník požehnal všetkých prítomných a zakončil tak konferenciu.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Svätá omša za zosnulých členov

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska si dovoľuje zdvorilo Vás pozvať na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov

Don Jozef Hrdý má 101 rokov

10. apríl 2024 je v živote slovenskej saleziánskej provincie výnimočný deň. Don Jozef Hrdý sa ako prvý slovenský salezián dožíva 101. roku svojho života.

Výmenná burza

V sobotu 6. apríla 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnila v starom oratku výmenná burza, swap detského, ženského a mužského oblečenia a potrieb. Je to už tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy počas jesene a na jar.

Dvadsiata piata hodina

Nebeskí anjeli oznámili Stvoriteľovi sveta veľmi znepokojení, že ľudia na zemi sa takmer prestali modliť. Rada anjelov sa preto rozhodla poveriť skupinu serafínov, aby zleteli na zem a zistili príčinu tohto smutného javu.