Saleziáni dona Bosca sa pripravujú na éru umelej inteligencie: vznikla nová komisia

od | máj 19, 2024 | Svet

 

V nadväznosti na mandát 28. generálnej kapituly tvorivo, odvážne a výchovne reagovať na digitálnu kultúru a v súlade s nedávnou výzvou pápeža Františka o význame umelej inteligencie pre Cirkev vytvoril Sektor pre sociálnu komunikáciu Saleziánskej kongregácie Medzinárodnú saleziánsku komisiu pre umelú inteligenciu (ISCAI, v angličtine).

ISCAI vznikla v snahe držať krok so znameniami doby, využívať výhody rýchlo sa rozvíjajúcej technológie umelej inteligencie (AI) a tiež s cieľom posilniť saleziánsku rodinu a jej prijímateľov prostredníctvom poznania nástrojov a etických a morálnych dôsledkov, ktoré sú s AI spojené.

V utorok 7. mája 2024 sa uskutočnilo úvodné online zasadnutie ISCAI. Páter Gildasio Mendes SDB, generálny radca pre sociálnu komunikáciu a predseda ISCAI, vo svojom úvodnom príhovore povedal, že „hlavným cieľom tejto komisie je uvažovať o umelej inteligencii z interdisciplinárnej perspektívy a poskytnúť usmernenia pre saleziánov a vychovávateľov, ktorí úzko spolupracujú s mladými ľuďmi“. Dodal, že „členovia komisie boli starostlivo vybraní s ohľadom na širšiu víziu tohto orgánu. Každý zo siedmich regiónov saleziánskeho sveta je zastúpený aspoň jedným členom. Pôvodný tím je živou zmesou saleziánov a laikov oboch pohlaví, pochádzajúcich z rôznych častí sveta a špecializovaných na rôzne aspekty súvisiace s AI. Sú v ňom profesori, výskumníci, filozofi, kreatívni odborníci, počítačoví a priemyselní experti“. Potom pokračoval v hlavnom príhovore, v ktorom vyzdvihol aj podstatné prvky posolstva pápeža Františka k 57. svetovému dňu pokoja s názvom „Umelá inteligencia a pokoj“.

ISCAI 05 2024 01

Po privítaní a úvodnom príhovore sa členovia výboru stručne predstavili a načrtli svoje odborné oblasti a tvorivé aktivity v tejto oblasti. Odvaha pri prijímaní a využívaní tejto neustále sa vyvíjajúcej technológie, ktorou je umelá inteligencia, bola spoločnou témou, ktorá spájala myšlienky všetkých.

Výbor teraz preskúma:
– potenciál umelej inteligencie na zlepšenie komunikácie a vzdelávacích aktivít;
– etické dôsledky vývoja a používania umelej inteligencie;
– využitie AI na podporu sociálnej spravodlivosti a pomoci marginalizovaným skupinám.

Členmi komisie sú:
– Gildasio Mendes SDB, generálny radca pre sociálnu komunikáciu;
– Páter Ricardo Campoli SDB, člen sektora pre sociálnu komunikáciu;
– Ernest Rosario SDB, koordinátor ISCAI;
– Hemerson Pistori (Brazília)
– Charo Fernandez (Španielsko – Madrid)
– Cristina del Aquila (Španielsko – Barcelona)
– Brendan Chua (USA)
– Esteban Inga Ortega (Ekvádor)
– Páter Paul Dungca SDB (Filipíny)
– Páter Arockia Selvakumar SDB (India)
– Páter Felix Olamide SDB (Nigéria)
– Páter John Paul Swaminathan SDB (Francúzsko)

Ako môžeme interpretovať AI zo saleziánskej perspektívy? To bude jedna z ústredných otázok, ktoré budú viesť túto pracovnú skupinu k výskumu, inováciám, porovnávaniu, úvahám, prípadovým štúdiám a tvorbe politiky.

ISCAI 05 2024 02

V kontexte rýchlo sa zrýchľujúcej integrácie umelej inteligencie do každej oblasti, niektorí autori argumentujú v prospech novej etiky prispôsobenej umelej inteligencii. Diskutujú tiež o tom, ako sa ľudia, príroda a technológie vzájomne ovplyvňujú v globálnom meradle. A to ukazuje, ako sú digitálne otázky úzko prepojené s ľudským pokrokom a environmentálnymi problémami.

Namiesto toho, aby sme jednoducho prijali novú éru, v ktorej technológia vyrieši všetky problémy, mali by sme sa zamerať na humanizáciu vzťahu medzi ľuďmi a technológiou: to znamená starostlivosť o životné prostredie, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a práv, oživenie hospodárstva a politiky, podporu globálnej spolupráce a zodpovednú integráciu technológií, ako k tomu vyzval pápež František v Laudato Si‘ a v Globálnom pakte pre vzdelávanie.

Na záver stretnutia páter Gildasio Mendes už oznámil termíny ďalších dvoch stretnutí, a to 5. septembra a 4. decembra 2024. Stretnutie sa skončilo výzvou, aby sme sa stali kreatívnymi veľvyslancami, ktorí podporujú pozitívne využívanie rozvíjajúcich sa technológií, ako je umelá inteligencia, pre zlepšenie celého ľudstva a planéty Zem, spoločného domova.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Veľkonočné udalosti

Vo farskom kostole v Chieri v Taliansku sa nachádza takéto sympatické vyobrazenie udalostí Veľkej noci. Pomocou malých sošiek a scenérií sú tu znázornené posledné chvíle Ježišovho života na tejto zemi.