Salezián v digitálnych papučiach

od | jan 27, 2022 | Osobitný článok

 

Tak sa volalo online stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 27. januára. Stretli sa na ňom saleziáni, ktorí mali záujem porozprávať sa o digitálnom svete, saleziánoch a mladých v ňom.

Na stretnutí sa zúčastnilo 14 záujemcov. Bol to priestor, kde sme sa snažili preskúmať naše najnovšie pastoračné skúsenosti v oblasti digitálnych médií – čo sme skúsili, s čím sa stretávame a ako na to zatiaľ reagujeme.

Na stretnutí zazneli aj tieto myšlienky:

Téma evanjelizácie v digitálnom prostredí silne rezonuje v Cirkvi a v saleziánskej kongregácii na európskej a svetovej úrovni.

Covid 19 a lockdowny nám všetkým priniesli nové skúsenosti v digitálnom svete.

Digitálne médiá sú priestorom kde sú mladí stále viac prítomní.

Toto prostredie má na mladých aj na nás samých veľmi silný vplyv – bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie.

Spoločná diskusia na stretnutí sa zaoberala aj otázkami:

K čomu pozitívnemu nás saleziánov doviedla pandémia? Čomu sme sa priučili v digitálnej oblasti?

Čo sme zistili a naučili sa pri projektoch typu Oratko online, podcasty…?

Aké charakteristiky má nový „digitálny“ jazyk mladých?

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Svätá omša za zosnulých členov

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska si dovoľuje zdvorilo Vás pozvať na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov

Don Jozef Hrdý má 101 rokov

10. apríl 2024 je v živote slovenskej saleziánskej provincie výnimočný deň. Don Jozef Hrdý sa ako prvý slovenský salezián dožíva 101. roku svojho života.

Výmenná burza

V sobotu 6. apríla 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnila v starom oratku výmenná burza, swap detského, ženského a mužského oblečenia a potrieb. Je to už tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy počas jesene a na jar.

Dvadsiata piata hodina

Nebeskí anjeli oznámili Stvoriteľovi sveta veľmi znepokojení, že ľudia na zemi sa takmer prestali modliť. Rada anjelov sa preto rozhodla poveriť skupinu serafínov, aby zleteli na zem a zistili príčinu tohto smutného javu.