Salezián Martín Lasarte Topolansky bol menovaný za biskupa v Angole

od | júl 7, 2023 | Saleziáni, Svet

 

Text a Foto: ANS

Pápež František v sobotu 1. júla 2023 vymenoval za nového biskupa diecézy Lwena (Angola) saleziána Martína Lasarte Topolanského, bývalého predstaveného angolskej viceprovincie.

Páter Martín Lasarte Topolansky sa narodil 25. októbra 1962 v Montevideu (Uruguaj); do saleziánskeho noviciátu v Mange v Montevideu vstúpil 1. februára 1981, prvé rehoľné sľuby zložil 31. januára 1982 a večné sľuby 31. januára 1986.

Následne žil v komunite Talleres Don Bosco (1985 – 1986) v Montevideu; potom v teologáte v Montevideu (1986 – 1988), neskôr sa presťahoval do Lapa, San Paolo v Brazílii, potom do Gerini v Ríme až do 3. augusta 1990, keď sa presťahoval do Lweny v Angole. Za kňaza bol vysvätený 17. augusta 1991 v Montevideu.

Martín Topolansky má za sebou viacero funkcií a ďalších štúdií: špecializáciu na Sväté písmo na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme (1991-1995), bol formátorom v saleziánskom seminári a lektorom vo Veľkom seminári v Luande (1995-2001), farárom vo farnosti São Pedro a São Paulo v Lwene a členom Rady viceprovincie Mamã Muxima v Angole (2001-2008). Bol delegátom saleziánskej patorácie mládeže pre Angolu, prednášal v Hlavnom seminári v Luande, na Katolíckej univerzite v Angole a na Vyššom inštitúte Dom Bosco v Luande. Bol riaditeľom katedry na Katolíckej univerzite v Angole (2009 – 2015); vicerektorom viceprovincie Mamã Muxima v Angole (2013 – 2015); spolupracovníkom oddelenia misií v Generálnom dome saleziánov dona Bosca (2015 – 2020).

ANS 07 2023 02

Dňa 19. decembra 2019 páter Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený, so súhlasom generálnej rady vymenoval pátra Martína Lasarteho Topolanského za predstaveného angolskej viceprovincie na šesťročné obdobie 2020 – 2026. Vzhľadom na panedémiu Covid-19 sa páter Martín Lasarte ujal tohto úradu 21. októbra 2020 a vystriedal tak pátra Victora Luiza Gutierreza Sequeiru.

Páter Martín Lasarte Topolansky bude piatym biskupom diecézy Lwena, ktorý vystrieda biskupa Tirsa Jesusa Blanca (2008 – 2022). Zvolenému biskupovi Martínovi Lasarteovi želáme veľa požehnania a plodnú pastoračnú prácu v diecéze Lwena.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Námestovo

Naši spolupracovníci ASC sa zúčastnili na duchovných cvičeniach v krásnom prostredí Oravskej priehrady v penzióne Kormorán.

Banská Bystrica

Pozývame čitateľov pozrieť sa na nedávne udalosti v našom stredisku s pohľadom na zmŕtvychvstalého Krista.

Trnava-Kopánka

Pozdravujeme všetkých a prichádzame za naše stredisko v Trnave na Kopánke so správami za posledné dva mesiace.

Šachový turnaj

Druhý ročník šachového turnaja sa konal v priestoroch nového oratória u saleziánov v Bratislave na Miletičovej v sobotu 6. 4. 2024.