S Máriou byť „prítomnosťou“, ktorá dáva život

od | apr 28, 2022 | Saleziánska rodina, Časopis 3/2022

 

Autor: Chiara Cazzuola, generálna predstavená Inštitútu FMA / Spracovala: Iveta Sojková FMA / Foto: archív

V dňoch 12. 9. 2021 – 24. 10. 2021 sa v Ríme konala 24. generálna kapitula sestier saleziánok. Téma 24. GK: „Urobte všetko, čo vám on povie (Jn 2, 5). Komunity, ktoré dávajú život v srdci súčasného sveta“, sprevádzala skúsenosť tejto generálnej kapituly.

Syntézou reflexie, modlitby, počúvania a konfrontácie členiek kapituly je kapitulný dokument s názvom „S Máriou byť ,prítomnosťou‘, ktorá dáva život“. Sestry saleziánky na všetkých piatich kontinentoch ho v definitívnej verzii už majú v rukách a budú sa intenzívne venovať jeho štúdiu a predovšetkým realizácii jeho výziev pretransformovaných do svojej miestnej reality.

Chceme sa s vami podeliť o slová generálnej matky Chiary Cazzuolovej. Predstavuje tento dôležitý dokument, ktorý bude viesť sestry a výchovné komunity najbližších šesť rokov. Inšpirácie v ňom môžu nájsť nielen sestry saleziánky, ale aj ostatné zložky saleziánskej rodiny.

Slová generálnej matky Chiary Cazzuolovej

Najdrahšie sestry,

s radosťou vám predkladám Dokumenty 24. generálnej kapituly, ktoré vyjadrujú plodnosť a krásu skúsenosti kapituly prežívanej ako čas milosti v učenlivom načúvaní Ducha Svätého a reality chlapcov a dievčat na piatich kontinentoch.

Pri čítaní textu budete môcť vidieť, ako boli jednotlivé FMA a všetky výchovné komunity prítomné na kapitule od začiatku až do konca. Ďakujeme vám za priazeň a modlitby, s ktorými ste sledovali priebeh kapituly, a chceme sa s vami podeliť o úžas z toho, že sme spoločne – 172 členiek kapituly – prežili „zázrak“, pretože skúsenosť 24. generálnej kapituly uprostred toľkých neistôt a dlhých čakaní sa nám zdala ako zázrak.

Počas uvažovaní nás sprevádzala ikona Márie v Káne. Jej slovo: „Urobte všetko, čo vám povie“ (Jn 2, 5) neustále zaznievalo v kapitulnej sieni i v našom živote. Ako zdôraznila matka Yvonne v úvodnom príhovore: „Kapitula nesie silný mariánsky odtlačok už v samom čísle (dvadsiata štvrtá)“.My sme skutočne cítili Máriu blízko, prítomnú v modlitbe, v rozlišovaní, v zanietenom, aj keď niekedy únavnom hľadaní Božej vôle s naším Inštitútom.

S mariou 03

Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime pri slávení Eucharistie počas generálnej kapituly

V horizonte synodality a v kontexte súčasnosti sme sa snažili načúvať výchovným výzvam, ktoré vychádzajú zo života chlapcov a dievčat, rodín, rôznych národov, do ktorých sme začlenené.

Naše uvažovanie sa zameralo na čítanie komplexnej reality, ktorá nás obklopuje a stále sa mení, a v dlhom procese rozlišovania sme dospeli k prioritným rozhodnutiam, ktoré sa môžu uplatniť v rôznych prostrediach: stála formácia, prijatie synodálneho štýlu, načúvanie plaču chudobných a Zeme v optike integrálnej ekológie.

V konfrontácii s donom Boscom a matkou Mazzarellovou sme sa zamerali na proroctvo prítomnosti, ktoré oni sami naplno prežívali so všetkými odtieňmi saleziánskej charizmy interpretovanej v Mornese geniálnym a typicky ženským spôsobom. Sme presvedčené, že ak chceme realizovať významnú prítomnosť v tomto historickom momente, je nevyhnutné investovať do formácie, od ktorej závisí kvalita života Inštitútu a plodnosť jeho poslania. Vernosť prorockej dynamike charizmy si vyžaduje prezieravú víziu a mentalitu plánovania, ktorá sa má prejaviť v kultúre povolania. To umožní, aby naše komunity boli skutočne plodné v Cirkvi a v rôznych prostrediach, do ktorých nás Boh dnes volá priniesť bohatstvo saleziánskej charizmy v spojení s toľkými ľuďmi, ktorí sú odhodlaní pripravovať budúcnosť nových generácií.

S mariou 02

Návšteva pápeža Františka počas 24. generálnej kapituly v generálnom dome Inštitútu FMA v Ríme

Prekvapivá návšteva pápeža Františka v generálnom dome 22. októbra 2021 bola vyvrcholením nášho zhromaždenia a – ako keby si vypočul prácu v komisiách a podkomisiách – odporučil nám, aby sme sa ponorili do zložitého scenára dnešného sveta zakorenené v Kristovi, bez toho, aby sme podľahli pokušeniam „duchovnej svetskosti“ v jej rôznych podobách. To od nás vyžaduje tvorivú vernosť charizme, ktorá „je živou realitou, nie zabalzamovanou relikviou“. „Charizma je život, ktorý je tvorivý a napreduje, a nie nejaký exponát v múzeu. Veľkou zodpovednosťou je teda spolupracovať s tvorivosťou Ducha Svätého, znovu sa vracať k charizme a konať tak, aby aj dnes vyjadrila svoju vitalitu. Je to dobré víno, ktoré silou Ducha pomáha nachádzať nové vyjadrenia daru (charizmy), ktorý je pre všetky ten istý, no zároveň pre všetky odlišný.“ Pre to, aby sa výchovné poslanie medzi chlapcami a dievčatami stalo plodnejším, pápež František zdôraznil potrebu budovania komunít pretkaných medzigeneračnými, medzikultúrnymi, sesterskými a srdečnými vzťahmi. „Vy k tomu môžete čerpať zo svojho rodinného ducha, ktorý charakterizoval prvú komunitu v Mornese a ktorý vám pomôže vidieť v rozmanitosti príležitosť cvičiť sa v prijímaní a v počúvaní, ceniť si rozdiely ako bohatstvo.“ Jeho výzva: „Buďte plodnými komunitami“, „ženami nádeje“, obnovila vo všetkých účastníčkach radosť a nadšenie byť „misijnými komunitami, vychádzajúcimi, aby ohlasovali evanjelium na perifériách so zanietením prvých dcér Márie Pomocnice“.

S mariou 04

Členky novozvolenej generálnej rady Inštitútu FMA

24. generálna kapitula sa neskončila. Pokračuje v dejinách každej FMA, všetkých výchovných komunít, na miestach, kde prežívame život a poslanie spolu s dievčatami a chlapcami, laičkami a laikmi. Naozaj sa uskutoční a prinesie ovocie, ak budeme učenlivo počúvať Boha, jeho Slovo, realitu, ľudí, pripravené urobiť „všetko, čo nám povie“. Len tak bude môcť Ježiš naďalej premieňať vodu nášho života na nové a dobré víno a dá nám odvahu byť ženami a komunitami, ktoré prebúdzajú život, čelia výzvam, s ktorými sa stretnú a uskutočňujú rozhodnutia, ku ktorým sme dospeli.

Zverujeme sa Márii, ktorú prijímame ako Matku, vychovávateľku a inšpirátorku nášho povolania. Ona, ktorá vedie našu rodinu už 150 rokov, je aj naďalej prítomná na pokapitulnej ceste a „prechádza našimi domami“, prebúdza pôvodnú sviežosť plodnosti povolania Inštitútu v súčasnej spoločnosti.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Prší, neprší…? Oslavovať sa musí…!

Oslava sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov 2024. U saleziánov v Bratislave na Miletičovej prišiel dážď… a tak aspoň najdôležitejšie veci sa museli presunúť pod strechu…

Chodili k Saleziánom ešte pred príchodom komunizmu

Združenie Exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku má medzi svojimi členmi aj seniorov. Sú to starší exallievi-odchovanci, ktorí chodili do saleziánskych stredísk ešte pred príchodom komunizmu v Československu.