Rozvojové a humanitárne projekty SAVIO o. z.

od | sep 11, 2023 | Osobitný článok

 

Autor: Savio / Foto: archív Savio

Občianske združenie SAVIO pomáha mladým aj vďaka podpore zo strany štátnych organizácií a zahraničných donorov. V krátkosti spomenieme niektoré z našich aktuálnych projektov.

V Sýrii podávame pomocnú ruku mladým vďaka podpore SlovakAid

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, známa aj ako SlovakAid, v rámci humanitárnej pomoci schválila SAVIO projekt ,,Budovanie zručností zraniteľných skupín obyvateľstva v Sýrii pre trh práce“. Prebieha v saleziánskom školiacom centre v hlavnom meste Sýrie Damasku. Mladým, ktorí museli utiecť pred občianskou vojnou v krajine, saleziáni ponúkajú rôzne kurzy, napríklad angličtinu, IT kurzy, účtovníctvo, elektronické obchodovanie, rekonštrukcie budov.

Misie 09 2023 02

Mladí z Damasku v Sýrii

Kurzy pomôžu mladým nájsť si prácu a uživiť tak svoje rodiny. Vysoká miera zdražovania sa ich každodenne dotýka pri nákupoch základných potravín a potrieb pre život.

Účastníci kurzov sú vnútorne vysídlené osoby, ktoré pred vojnou utiekli do hlavného mesta, na druhej strane sa na kurzoch zúčastňujú aj členovia hostiteľskej komunity, ktorá ich prijala. Ich pohostinnosť a štedrosť podeliť sa aj s tým málom, čo majú, môže byť pre nás povzbudením. Projekt prebieha od septembra 2022 do augusta 2024.

Misie 09 2023 03

 

Nový projekt v Kakume v Keni

SAVIO o. z. bolo aj tento rok úspešné v rámci rozvojových SlovakAid projektov. Bol nám schválený projekt „Program učňovského vzdelávania a ekonomickej integrácie kenskej komunity a utečencov v kraji Turkanav Kakume v hodnote 200-tisíc eur. Jeho cieľom je vybudovanie dielní krajčírstva a módneho dizajnu, vyškolenie mladých, najmä žien, a pomôcť im naštartovať podnikanie, aby tak uživili svoje rodiny. Dvojročný projekt začíname realizovať od augusta 2023.

Ukrajinskí mladíci ukončili prvý školský rok na Slovensku

Jedenásti mladí z Ukrajiny z detského domova v Ľvove, ktorí našli na Slovensku útočisko v saleziánskych komunitách, ukončili svoj prvý školský rok na Slovensku. Ich pobyt podporila švajčiarska organizácia Jugendhilfe Weltweit. Po prvotných ťažkostiach s jazykom a novým prostredím sa postupne zapojili do života na Slovensku. Spoznali nových kamarátov v škole, v oratóriu aj v saleziánskych domoch. Starší z nich bývajú v saleziánskom dome v Žiline pod otcovskou starostlivosťou saleziána Pavla Dzivého. Mladší prežívajú svoj život so saleziánmi v Hodoch pod vedením saleziána Pavla Degra.

Život prinesie vždy prekvapivé situácie

V rámci projektu podporeného švajčiarskou organizáciou Jugendhilfe Weltweit sa uskutočnilo záverečné školenie, ktoré bolo zamerané na osobnostný rozvoj vedúcich rómskych pastoračných diel. Spoločné chvíle začali výletom na Lomnický štít, kde načerpali nové sily a inšpiráciu pre svoju prácu.

Misie 09 2023 01

Záverečné školenie rómskych pastoračných pracovníkov, Dolný Smokovec 13. – 14. jún 2023. Ďalšie informácie o projektoch nájdete na www.savio.sk.

Na stretnutí sa otvorila téma pracovno-právnych vzťahov, s ktorou sa účastníci stretávajú v dielach pastorácie Rómov. V programe bola osobná aj skupinová reflexia o správnej motivácii dobrovoľníkov a zamestnancov. Pridaná hodnota pastoračných pracovníkov je najmä pri doučovaní, podpore vzdelávania, príprave na život v manželstve a v rodine, učení vzťahom a zručnostiam.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Svätá omša za zosnulých členov

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska si dovoľuje zdvorilo Vás pozvať na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov

Don Jozef Hrdý má 101 rokov

10. apríl 2024 je v živote slovenskej saleziánskej provincie výnimočný deň. Don Jozef Hrdý sa ako prvý slovenský salezián dožíva 101. roku svojho života.

Výmenná burza

V sobotu 6. apríla 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnila v starom oratku výmenná burza, swap detského, ženského a mužského oblečenia a potrieb. Je to už tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy počas jesene a na jar.

Dvadsiata piata hodina

Nebeskí anjeli oznámili Stvoriteľovi sveta veľmi znepokojení, že ľudia na zemi sa takmer prestali modliť. Rada anjelov sa preto rozhodla poveriť skupinu serafínov, aby zleteli na zem a zistili príčinu tohto smutného javu.