Rorátne sväté omše v Novej Dubnici

od | dec 6, 2023 | Saleziáni

 

Počas adventu sa, okrem nedieľ a Slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, slávia v Novej Dubnici každé ráno rorátne sväté omše. Vo farskom kostole sa slávia denne o 6:45 a na Spojenej škole sv. Jána Bosca v stredu o 7:20. Príhovor a aktivita pre deti budú bývať vždy v utorok a štvrtok v kostole a v stredu v školskej kaplnke.

 

 

Označenie roráty pochádza z adventnej votívnej omše o Panne Márii, ktorá začína slovami: Rorate coeli desuper – Roste, nebesia, z výsosti. Majú pripomínať Izaiášovo proroctvo o mesiášovi, započaté zvestovaním archanjela Gabriela Panne Márii.

Ide o bohoslužbu slávenú najmä pred východom Slnka, len za svetla sviečok. Roráty symbolizujú, že kým Kristus neprišiel na túto Zem, ľudstvo kráčalo v tmách. On priniesol svetlo vykúpenia. V tomto má svoju úlohu aj Panna Mária, skrze ktorú Kristus prišiel na Zem. Postavu Panny Márie tu Cirkev velebí ako radosť Izraela a vznešenú dcéru Siona.

Príchod Krista, ktorý túžobne očakávame, má tri podoby. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Druhý príchod Krista sa deje v našich srdciach najmä prijímaním Eucharistie a cez túto prípravu našich sŕdc sa máme pripraviť aj na našu večnú vlasť a na príchod Krista ako Ženícha a Sudcu po našej smrti a pri Poslednom súde.

Advent teda hlása príchod Krista včera, dnes a zajtra. Včera ako Dieťaťa v jasliach, dnes skrytého v chlebe a zajtra v naplnení ako nášho Ženícha a Sudcu.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.