Rodina sa stretla a celý deň sa počúvala

od | feb 17, 2022 | Saleziáni

 

Text: Marián Peciar SDB / Foto: Daniel Holúbek a Marián Peciar

„Dnes vás vítam na provinciálnej kapitule. Nejde nám o formálne stretnutie a pozdravné zdravice, ale o skutočné počúvanie.“ týmito slovami privítal provinciál Peter Timko štrnástich nových členov kapitulného zhromaždenia.

K prácam kapituly sa v stredu hneď od rána pripojili sestry Monika a Mirka FMA, zástupkyne inštitútu VDB a zástupcovia saleziánskej rodiny a mladých: Martina z Bardejova, Jano z Ivanky pri Dunaji, Danka z Trnávky, Andrej z Banskej Bystrice, Lucka z Košíc, Barbora z Liskovej, Filip z Prešova, Peťo z Bardejova, Annamária z Košíc a Peťo zo Zvolena.

Kapitula 06 2022 01

Dopoludnie vyplnili svojimi vstupmi slovenskí bratia pôsobiaci v akademickom prostredí talianskych saleziánskych univerzít. Cez zoom sa pripojili Michal Vojtáš z Ríma a Peter Štellmach a Vlado Peregrim z Turína. Pred svätou omšou, ktorej predsedal Peter Bučány sa podelil svojim čítaním dokumentu 28 Generálnej kapituly jej priamy účastník, bývalý provinciál Ukrajiny, Karol Maník.

Kapitula 06 2022 06

Cieľom tejto série prednášok bolo stráviť dopoludnie v počúvaní a premýšľaní nad identitou zasvätených osôb, ako tomu dnes rozumieť.

Kapitula 06 2022 03

Kapitula 06 2022 04

Veľkonočná identita zasvätených – Peter Štellmach a Vlado Peregrim

Priblížili zvláštnu identitu zasvätených v rámci Cirkvi z pohľadu dokumentu Lumen gentium. Veľmi plasticky a s citlivosťou na liturgiu poukázali na symboliku vrytú do paškálu. V druhej časti ponúkli zamyslenie nad udalosťou z evanjelia od Lukáša, kde sa opisuje dynamická udalosť stretnutia emauzských učeníkov so Vzkrieseným Kristom.

Zopár myšlienok:

  • Môže Cirkev existovať bez zasväteného života? Môže. Svätosť svieti. Je to svedectvo komunity.
  • Vzkriesenie mladých. Saleziáni pripomínajú túto črtu Krista. V duchu don Bosca pomáhajú vzkriesiť mladých. Okrem Lazára Ježiš vzkriesil jedného chlapca a jedno dievča. My ich po vzkriesení vraciame rodičom a spoločnosti.
  • Saleziánska charizma je veľkonočná. Zo života don Bosca a zo saleziánskych miest všade kričí veľkonočná nádej.

Kapitula 06 2022 07

Identita saleziána žijúceho na Slovensku – Michal Vojtáš

Michal ponúkol jednu zo svojich syntéz, ktorá našla silný ohlas medzi počúvajúcimi. Opísal životný priestor a vnímanie času cez dva dvojčleny – kontemplácia a rodinnosť a druhý nostalgia a prítomnosť. Okrem toho to ilustroval na viacerých príkladom aj priamo zo Slovenska, ale aj z jeho 13 ročnej skúsenosti v Ríme. Ocenil prežívanie saleziánskeho poslania na Slovensku, kde sa pomerne úspešne, v porovnaní so skúsenosťami zo saleziánskeho sveta darí harmonizovať výchovu s vierou. V závere ponúkol návrh ako prežívať každodennú saleziánsku prácu – cez pravidelnosť a náročnosť.

Karol Maník poukázal na momenty ako presvitá identita saleziána z dokumentu 28 GK. On sám podčiarkol tému chudobnej a opustenej mládeže, pokušenie klerikalizmu a pohľad na spoluprácu s laikmi.

Kapitula 06 2022 05

Popoludní čakala účastníkov úplne prerobená miestnosť, kde sa ocitli v kruhu okolo Biblie a Stanov pozerajúc sa jeden na druhého. Zadanie pre prácu v skupinách znelo jednoducho: „Hľadáme novú iskru pre náš saleziánsky život.“

Či účastníci provinciálnej kapituly našli spomínanú iskru, to nevedia v tejto chvíli ani oni sami. Preto vás pozývam prísť si prečítať aj zajtrajší sumár.

Kapitula 06 2022 08

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Bardejov

Je tu pomerne silná a zapálená saleziánska rodina, ktorá stále hľadá spôsoby, ako upevňovať rodinnosť, rozširovať saleziánsku charizmu a odpovedať na potreby nášho okolia.

Zomrel salezián don Ján Tocký

S tichou bázňou pred Pánom a s nádejou na slávne vzkriesenie vám oznamujeme, že náš spolubrat salezián kňaz don Ján Tocký zosnul v Pánovi 21. februára 2024 vo veku 93 rokov.

Stretnutie miništrantov v Žiline

Uskutočnilo sa počas víkendu 16. – 18. februára 2024 v saleziánskom dome v Žiline. Prišlo asi 20 saleziánov z 20-tich stredísk a 200 chlapcov-miništrantov.