Rezbársky krúžok v Námestove

od | okt 26, 2021 | Saleziáni

Text a Foto: TV Lux

Myšlienka vytvoriť rezbársky krúžok vznikla pred dvomi rokmi. Krúžok sa pomaly rozrastá, navštevuje ho už 15 detí. Salezián Pavol Kalata učí deti v miestnom oratóriu základy drevorezby. Spoločne tak vyrábajú rôzne drevené výrobky.

Rezbarsky kruzok 02

Pavol Kalata hovorí: „Pre mňa osobne je v drevorezbe také pozvanie zo strany Pána Boha. Ja len potom odpovedám, keď tvorím. Práve práca s drevom, ktorá postupne odkrýva veci, nás sčasti presahuje. Aj moje limity, ktoré mám. A myslím, že toto deti tak pomaličky objavujú. Každý týždeň tu prídu do dielne, stále tam je niečo nové. Je to dynamizmus aj odkrývanie niečoho, čo nevieme čo bude. Ale prichádza to pomaličky postupne, po malých krokoch.“

Rezbarsky kruzok 03

Okrem zlepšovania manuálnej zručnosti, deti objavujú aj čnosti, ktoré sú pri práci potrebné.

Rezbarsky kruzok 04

„Na začiatku musí byť zápal. Keď je zápal pre niečo, tak potom človek je schopný na sebe pracovať a posúvať sa ďalej.“

Rezbarsky kruzok 05

V miestnom oratóriu pripravujú saleziáni počas celého roka pre mladých ľudí a deti aj ďalšie tvorivé, zážitkové, športové či duchovné aktivity.

Zdroj: TV Lux

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Hudobná skupina Saleziáni Žalmy

Slávna Matka Spasiteľa

Žalm 62, Iba v Bohu spočiň duša moja

Ozeáš

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Koniec 80 ročného provizória v Trnave

Vianoce v roku 2021 sa významným spôsobom zapíšu do dejín saleziánskeho diela v Trnave na Kopánke. Po viac ako jeden a polročnom prerušení sa 24. 12. 2021 ráno začali slúžiť sväté omše v zrekonštruovanom priestore saleziánskeho kostola.

Žilina – ponoviciát

Pozdravujeme vás z veľkých ául a poloprázdnych vykurovaných priestorov žilinského ponoviciátu.

Trnava

V tomto príspevku by sme chceli zhrnúť náš život v Trnave na Kopánke za celú jeseň.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Hudobná skupina Saleziáni Žalmy

Slávna Matka Spasiteľa

Žalm 62, Iba v Bohu spočiň duša moja

Ozeáš