Rekonštrukcia kostola v Bratislave-Trnávke

Nový kostol. Miesto, ktoré spája. Začína sa rekonštrukcia kostola. Práce sú naplánované na roky 2023 – 2028.

 

Myšlienky na rekonštrukciu kostola sa objavujú v Bratislave na Trnávke už dlhšie. Chrám, v ktorom sa prvá svätá omša slúžila v roku 1939, nikdy nedokončili podľa pôvodného zámeru. Saleziáni a miestni veriaci dnes hľadajú spôsoby, ako dielo dokončiť a vytvoriť moderný liturgický priestor otvorený pre každého. Tým by kostol naštartoval svoju novú éru.

Trnavka 11 2023 02

Projekt obnovy kostola sv. Jána Bosca na Trnávke koordinuje Rada pre rekonštrukciu. Radu tvoria saleziáni aj veriaci, ktorí pravidelne navštevujú kostol a pracujú v oblasti stavebníctva, architektúry alebo kultúry. Na základe série stretnutí vzniklo na Rade zadanie, ktoré sa stalo podkladom pre architektonickú štúdiu. Rada oslovila viacerých renomovaných slovenských architektov, ktorí majú skúsenosti s úpravou liturgického priestoru. Rekonštrukcia kostola na Trnávke sa bude realizovať podľa návrhu ateliéru Ing. arch. Klementa Trizuljaka.

Trnavka 11 2023 03

Plánovaná rekonštrukcia zohľadňuje požiadavky rozličných skupín veriacich: rodičov s malými deťmi, mladých, seniorov, modlitbových spoločenstiev aj hudobníkov. Dôležitou súčasťou sú liturgické otázky. Kostol má za roky používania viaceré nedostatky a interiér kostola treba liturgicky zjednotiť a zladiť. Samostatnou kapitolou je riešenie vstupu, ktorý v dnešnej podobe predstavuje pre mnohých ľudí náročnú výškovú bariéru. Dôležitým aspektom je zlepšenie energetickej bilancie budovy, aby bola úspornejšia a komfortnejšia v interiéri počas leta aj zimy. Objekt má tiež značný technologický dlh, keďže mnohé technológie sú už zastaralé a vyžadujú si výraznejšiu obnovu.

Nový rozsiahly projekt rekonštrukcie počíta s úpravou interiéru, prebudovaním priestoru pred kostolom, s vybudovaním veže a bezbariérového prístupu. Okrem iného tiež pribudnú bezbariérové sociálne zariadenia pod vstupom do kostola.

Počet miest na sedenie v kostole bude zachovaný. Rekonštrukcia neprinesie žiadne zásadné zmeny z pohľadu zaťaženosti okolitých ulíc alebo požiadaviek na parkovanie. Plánovaná veža sa harmonicky začlení do koloritu okolitých rodinných domov. Priestor pred kostolom sa zároveň prepojí s farskou záhradou a poskytne lepšie vizuálne spojenie s okolím.

Trnavka 11 2023 04

Trnavka 11 2023 05

Počas Dňa farnosti v júni 2023 už bol farskému spoločenstvu predstavený celkový zámer rekonštrukcie kostola. Uzavrel sa tak niekoľkomesačný proces uvažovala, diskusií a projektových príprav.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku venovanú rekonštrukcii.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár