Putovná socha Panny Márie Fatimskej na južnom Kaukaze

od | okt 20, 2022 | Misie, Saleziáni

 

Autor: Vladimír Fekete SDB / Foto: SDB Baku

Apoštolská prefektúra katolíckej Cirkvi v Azerbajdžane, ktorá bola v roku 2000 zverená starostlivosti slovenskej provincie SDB, prijala s veľkou radosťou v sobotu 15. októbra 2022 v katedrálnom chráme Panny Márie Nepoškvrnenej v Baku, pod vedením prvého katolíckeho biskupa v Azerbajdžane Mons. Vladimíra Fekete SDB, putujúcu sochu Panny Márie Fatimskej.

Baku 10 2022 02

V priebehu jej týždenného pobytu v Azerbjadžane bola milostivá socha Panny Márie Fatimskej postupne prijatá veriacimi dvoch farností apoštolskej prefektúry ako aj v kaplnkách troch rehoľných komunít, ktoré sú zapojené do misie v tejto prevažne moslimskej krajine.

Baku 10 2022 03

Posledný deň pred prevozom tejto vzácnej ikony Matky Božej do Tbilisi, sa veriaci v hojnom počte zúčastnili v katedrálnom chráme v Baku na celodennej modlitbe za mier na Ukrajine, za mier v našom regióne i na celom svete a za obrátenie hriešnikov.

Apoštolský nuncius v Tbilisi Mons. Jose Avelino Betencourt pripravoval túto návštevu putujúcej sochy už v roku 2019, avšak pandémia Covidu tieto plány prekazila.

Baku 10 2022 04

K veľkej radosti málo početných komunít katolíkov v Azerbajdžane, Gruzínsku a Arménsku sa však táto iniciatíva mohla uskutočniť v mesiaci október 2022.

Baku 10 2022 05

Baku 10 2022 06

Katolícke komunity na Kaukaze pri tejto príležitosti spolu s putovnou sochou dostali i pozdravný list so špeciálnym požehnaním od Svätého Otca pápeža Františka.

Baku 10 2022 07

Veríme, že požehnanie, ktoré sme počas tohto týždňa intenzívnejšie vyprosovali pre nás na Kaukaze i pre celý svet, prispeje k nastoleniu pokoja i k prehĺbeniu duchovného života kresťanských komunít v tomto post-pandemickom období.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Slávnosť Márie Pomocnice kresťanov

V stredu 24. mája oslávili veriaci zo saleziánskej farnosti v Bratislave-Miletičovej titul svojho chrámu – Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov.

Stretnutie saleziánov koadjútorov

Saleziánska charizma je veľmi bohatá a pestrá. Jej jadro tvoria saleziáni, ktorí svoje povolanie prežívajú v dvoch navzájom sa dopĺňajúcich formách – ako saleziáni kňazi a ako saleziáni koadjútori, tiež nazývaní saleziáni laici.

Savio o. z.: Dar vzdelania, ktorý ostáva navždy

Občianske združenie SAVIO úzko spolupracuje so saleziánskym misijným oddelením a podporuje saleziánske misijné dielo v rozvojových krajinách. V tomto roku oslávi už 14. výročie PROGRAMOV ADOPCIÍ.