Pustiť do svojho života mladých – to môže aj zásadne premeniť život

od | júl 24, 2023 | Svet

 

 Text a Foto: Milan Urbančok SDB

Známy vychovávateľ don Bosco bol veľkým praktikom s vnímavým srdcom. Vo svojej dobe, ktorá bola podobne ako aj iné doby tiež poznačená veľkými zmenami a neistotami, často sa prihováral mladým ľuďom, počúval ich príbehy a nechával sa vtiahnuť do ich sveta.  

V tejto súvislosti by som rád spomenul jeden zaujímavý reálny príbeh. Ide o Nina Baglieriho, ktorý ako mnohí z jeho rovesníkov chodieval do saleziánskeho oratória v sicílskom mestečku Modica. Odohral sa síce pred 60 rokmi, ale vnímam ho ešte aj dnes nielen ako povzbudenie a inšpiráciu, ale aj ako istú paradigmu – formu pomoci, ktorá často vedie k oslobodeniu od blokov a k osobnému rastu.

Jeho príbeh sa odohráva v mestečku, ktoré má dnes asi 54 000 obyvateľov a mnohí návštevníci ho považujú za najromantickejšie zo sicílskych miest. Ale to je len jeden pohľad na toto miesto.

Nino 07 2023 02

Pohľad na historickú časť mesta Modica

Nino bol športový typ, učil sa za murára a ako 15-ročný utrpel úraz, po ktorom ochrnul a dokázal čiastočne hýbať iba hlavou. Zrazu všetky jeho sny o živote ba aj sám svet a všetky hviezdy stratili svoj jas. Na veľa rokov sa uzavrel pred ľuďmi aj Bohom. Nevidel žiadne východisko. Lekár ponúkol matke jednoduché riešenie – injekcia, ktorá by ukončilo jeho utrpenie. Matka to však nevzdala a s vierou prijala aj túto situáciu a povedala, že sa o neho bude starať tak, ako to robila aj doteraz. Pre Nina to bolo ťažké obdobie. Nevedel zniesť tie súcitné pohľady okolia, uzavrel sa, nechcel vychádzať von medzi ľudí. Zlorečil Bohu… Trvalo to dlhých sedem rokov. Obrat prišiel, keď ho mama uprosila, aby k nim domov mohol prísť kňaz a spoločenstvo, do ktorého chodila a s ktorým sa modlila každý deň za Nina. Nino súhlasil, ale s istou dávkou irónie žiadal, aby mu pripravila tenisky a tepláky, lebo po uzdravení na základe ich modlitby by chcel hneď vybehnúť von… Kňaz i spoločenstvo prišli a  modlili sa…. Ninov stav sa ale nezmenil. Zostal ochrnutý naďalej. Zmenilo sa však niečo iné. Do jeho srdca sa vrátil pokoj, ktorý odohnal smútok a hnev…. A potom sa odohrala takáto zdanlivo malá udalosť. Susedka, ktorá mala dvoch malých školákov, občas poslala týchto živáňov, aby robili Ninovi spoločnosť. Raz mu predostreli so smútkom v očiach takúto prosbu:

„Dostali sme úlohu v škole čosi nakresliť a nevieme čo s tým, pomôžeš nám?

„Ako?“

Ninovi ich bolo ľúto a napadlo ho, že by sa azda dalo niečo skúsiť.

„Podaj mi ceruzku a daj mi ju do zubov, prilož zošit a skúsime niečo….“

Kresba nebola vôbec dokonalá, ale zaujala a rozosmiala chalanov a mala úspech aj v škole pred učiteľkou a kamarátmi. Táto učiteľka – neskôr navštívila Nina a keďže nebývala ďaleko, začala prichádzať častejšie a učiť Nina písať s ceruzkou v ústach. Zvládol základné veci za dva týždne a … začala sa nová kapitola. Nino začal písať svoje spomienky v podobe meditácií a básní a neskôr, keď ho začali navštevovať aj viacerí mladí ľudia, zrodil sa iný nápad. Ceruzkou ovládať telefón a spojiť sa s miestnym rádiom a rozprávať sa s ľuďmi v meste. Neskôr … aj s celým svetom i vďaka miestnemu rádiu a jeho kontaktom.

Nino 07 2023 03

Izbička v ktorej žil Nino a jeho rodina. Vľavo od don Chaveza je jeho otec…vpravo od don Chaveza je jeho sestra

Odohral sa tu zvláštny úkaz. Ten, ktorého predtým prichádzali tešiť, teraz povzbudzoval nielen tých, čo k nemu prichádzali, ale aj mnohých v rôznych mestách na rôznych kontinentoch.  A bol to človek, ktorý stratil skoro všetky možnosti …

Treba tiež povedať, že o Ninovi je známe, že pomohol mnohým mladým ľuďom, ktorí sa nachádzali v ťažkých depresiách a boli pripravení ukončiť svoj život samovraždou. Obľúbeným miestom kde končili svoj život títo ľudia bol most spájajúci starú a novú časť mesta Modica. Spája tieto časti ponad údolie vo výške asi 30 metrov.

Nino 07 2023 01

Nino Baglieri

Obrat v živote človeka, ktorý „stratil všetky možnosti, ktoré mali jeho spoločníci“ sa odohral, keď sa Nino  odvážil darovať svoj čas dvom chalanom… a vďaka nim sa otvoril svojmu okoliu, svetu a objavil nové možnosti. Nino Baglieri neskôr vstúpil aj do sekulárneho inštitútu Dobrovoľníkov dona Bosca. Zomrel 3. marca 2007. Dnes je už sluha Boží a pripravuje sa proces jeho blahorečenia.

Nino 07 2023 04

Ninov hrob, vľavo je hrob jeho mamy

Spomenuté podelenie sa o čas sa ukázalo ako obojstranné obdarovanie. Venovať mladým ľuďom svoj čas – počúvať ich, spoločne prežívať radosti i starosti, niesť aspoň na chvíľu ich problémy, hľadať spolu riešenia a tiež objavovať dary a bohatstvá, ktoré možno rozvíjať – je vždy aktuálne.

Nino 07 2023 05

Katedrála v Noto, kde sa konala slávnosť a ukončenie diecézneho procesu

Je krásne vstúpiť do života  mladých ľudí a priblížiť sa k nim je často veľmi obohacujúca skúsenosť. Svojou prítomnosťou a záujmom im dávame odkaz: „Som s tebou, nie si sám, zaujímam sa o tvoj svet, si pre mňa dôležitý a vzácny; čas, ktorý ti venujem, nie je pre mňa stratou času“ . Tento postoj je osobitne aktuálny v dnešnom svete, keď sme čoraz viac pokúšaní uzavrieť sa  stenami svojho vlastného sveta a pred blikavou obrazovkou „virtuálneho sveta“.

Nino 07 2023 01

Festa – oslavné a modlitbové stretnutie mladých na športovom štadióne na záver diecézneho procesu. Napravo od don Chaveza je vtedajší biskup /Ninovej/ diecézy Noto Antonio Staglianò, od roku 2022 je presidente della Pontificia accademia di teologia

A výzva, ktorú kedysi adresoval don Bosco mladým,  aby nestrácali čas, ale aby ho využívali naozaj múdro, s láskou, môže dnes znamenať ponúknuť čas a ochotu počúvať  mladých ľudí a načúvať tomu, čím žijú. Môže znamenať tiež odvahu otvoriť svoj svet, svoj život pre druhých, aby sme znovu ocenili dôležitosť vzájomných vzťahov v živote, rozlišovali podstatné, budovali spoločenstvo a pomáhali si v prežívaní daru života a jeho možností.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Veľkonočné udalosti

Vo farskom kostole v Chieri v Taliansku sa nachádza takéto sympatické vyobrazenie udalostí Veľkej noci. Pomocou malých sošiek a scenérií sú tu znázornené posledné chvíle Ježišovho života na tejto zemi.

Želania pápeža Františka

Mojim želaním, pre Vás mladých je, „aby prostredníctvom bratského prijatia a úcty, počúvania a zdieľania ste boli proroctvom lásky na chválu a slávu Pána a semienkom jednoty pre dobro všetkých kresťanov vo svete i samotného sveta.“