Proces s hrdinami

od | feb 21, 2022 | Titus Zeman

 

Text a Foto: Jozef Luscoň SDB

Vo februári 2022 ubehlo 70 rokov od procesu Titus Zeman a spol. O čo vlastne v ňom išlo?

Salezián Titus Zeman sa rozhodol prevádzať saleziánskych bohoslovcov za hranice Československa, ktoré sa dostalo pod vládu komunistov a bolo im bránené stať sa kňazmi. Prvé dve výpravy sa mu podarili, avšak tretia bola neúspešná. Don Titus Zeman, ako aj iní účastníci úteku boli v apríli 1951 pochytaní, kruto vypočúvaní a mučení.

Súd s nimi bol v Justičnom paláci v Bratislave, v dňoch 20. – 22. februára 1952. Senát tvorili dvaja sudcovia z povolania, dvaja sudcovia z ľudu a predsedal mu Pavol Korbuly. Prokurátorom bol Michal Krajčo a celá skupina dostala štyroch obhajcov. Titusa Zemana a ďalších šiestich obhajoval Ján Steiner. V začiatku súdneho procesu bola pojednávacia miestnosť plná ľudí, najmä rodinných príslušníkov obžalovaných. Súdny senát však rozhodol, že pojednávanie bude neverejné a tak po vypočutí obžaloby všetkých vykázali von.

Zizus zeman 02 2022 02

Z dvadsaťjeden obžalovaných bolo šesť kňazov-saleziánov, päť saleziánskych bohoslovcov, šiesti diecézni kňazi a štyria laici. Súdili sa aj tí, ktorí nejakým spôsobom súviseli s útekom. Titus mal v tom čase 36 rokov.

Obžaloba sa opierala o vymyslené udalosti – špionáž pre západné mocnosti a velezradu Československa. Vyšetrovatelia si vo vyšetrovacej väzbe vynútili priznania obžalovaných, takže všetko bolo zinscenované. Prokurátor sústavne útočil na Vatikán, Cirkev a veriacich. Don Titus bol v obžalobe opísaný ako zarytý nepriateľ štátu, špión v službách Vatikánskej spravodajskej služby a americkej tajnej služby CIC. Bol predstavený ako vlastizradca, ktorý ilegálne odvádzal z republiky ďalších nepriateľov štátu.

Zizus zeman 02 2022 03

Ako prvý sa k obžalobe vyjadril Titus Zeman. Po ňom postupne privádzali ďalších, aby nevedeli, čo pred nimi hovorili spoluobvinení. Don Titus vyhlásil: „Obžalobe som porozumel, vinným sa cítim v tom, že som previedol dve skupiny do zahraničia a to do Talianska, inak sa necítim vinným. Môj úmysel bol čiste ten, aby títo klerici, ktorých som prevádzal mohli žiť kňazským životom a tiež dokončiť svoje teologické štúdiá v Taliansku.“ Dôrazne poprel niektoré body z obžaloby a v závere sa ešte vrátil k úmyslu svojej činnosti: „K tomu ma viedli pohnútky náboženské… Ako malý chlapec som bol vychovávaný u saleziánov, ktorí sa starali o moju výchovu, z pohnútok vďačnosti som to všetko robil, keďže som chcel, aby aj títo chudobní chlapci mohli sa stať rehoľníkmi.“

Po vypočutí obvinených a dokazovaní ich viny, prokurátor žiadal uznať rozsah obžaloby v plnej miere. Pre dona Zemana žiadal trest smrti. Obhajcovia žiadali pri výmere trestov brať do úvahy predchádzajúcu bezúhonnosť, mladý vek, nízky sociálny pôvod, ľútosť…

Zizus zeman 02 2022 04

Rozsudok Štátneho súdu zaznel 22. februára a vypočuli si ho už aj príbuzní obžalovaných… Medzi nimi boli aj zamaskovaní saleziáni, ktorí svojich bratov chceli povzbudiť aspoň súcitným pohľadom. Tresty, ktoré zazneli boli tvrdé, nekompromisné… Predseda súdu vyriekol: „V mene republiky sa odsudzujú: Titus Zeman. Súd z príčin jemu známych odhliada od absolútneho trestu a odsudzuje sa na 25 rokov trestu odňatia slobody…“ K tomu mu ešte priložili stratu občianskych práv i zhabanie majetku…

Komunistický systém bol „štedrý“ a ostatným obvineným rozdelil skoro 290 rokov väzenia. Ušlo sa to týmto hrdinom: Viliam Mitošinka, kňaz, (20 rokov); Ferdinand Totka, (22); Štefan Koštiaľ, kňaz, (19); František Buzek, (18); Leonard Tikl, salezián kňaz, (15); Štefan Sandtner, salezián kňaz, (15); Jozef Paulík, salezián kňaz, (14); Andrej Dermek, salezián kňaz, (14); Emil Šafár, kňaz, (14); František Minarových, kňaz, (14); Justín Beňuška, kňaz, (12); Anton Semeš, salezián klerik, (14); Ján Brichta, salezián klerik, (15); Pavol Pobiecky, salezián kňaz, (13); Anton Kyselý, salezián klerik, (12); Anton Srholec, salezián klerik, (12); Jozef Bazala, salezián klerik, (12); Augustín Hercog, (14); Margita Luptáková, (12); Ladislav Burián, kňaz, (2). Postupne ich prijali bachari v Ilave, Leopoldove, Mírove, Valdiciach, v Prahe, Jachymove…

Zizus zeman 02 2022 01

 

Ale ešte niečo: O 65 rokov – 21. februára 2017 nad donom Titusom vyriekol súd iný rozhodovací senát. Komisia kardinálov a biskupov, členov Kongregácie pre kauzy svätých prerokovala kauzu mučeníctva saleziána Titusa Zemana a vyjadrila pozitívnu mienku o jeho mučeníctve. A 27. februára 2017 Svätý Otec František schválil dekrét o mučeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana.

I komu je dnes lepšie? Tým čo trpeli, či tým, čo ich mučili? Mučitelia síce dostávali ešte 30 rokov zvýšené dôchodky… Ale ozaj o toto ide v tomto živote?

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Boží služobník, kňaz Alfonz Paulen

Jedného dňa Alfonz obdržal žiadosť, či by prijal k sebe na faru saleziána Titusa Zemana, nakoľko iní farári kvôli obavám z prenasledovania to odmietli. Otec Alfonz videl aj v Titusovi trpiaceho Krista v núdzi a rozhodol sa prijať ho za kaplána.

Fotografie blahoslaveného Titusa Zemana

Pri odovzdávaní relikvie dona Titusa na Základnej cirkevnej škole svätého Jána Krstiteľa v Sabinove ma oslovili učitelia: „A nenechali by ste nám obraz dona Titusa? Deťom to pomôže v úcte k nemu.“

Je dobré cítiť podporu od blahoslaveného

Kostol Sedembolestnej vo Vajnoroch, kde sú uložené relikvie blahoslaveného Titusa Zemana, je miestom, kam prichádzajú mnohí pútnici. Chcú nadviazať kontakt s mučeníkom a cítiť za sebou niekoho, kto ich pochopí i podporí.

TITUSDAY tentokrát bude v Novej Dubnici

Ôsmy deň v mesiaci si pripomíname blahoslaveného Titusa Zemana, mučeníka za povolania. S dôverou sa k nemu obraciame a prosíme na jeho príhovor o dar nových povolaní.

Titus Zeman – náš brat (druhá časť)

Keď sa Titus po 13 rokoch väzenia vracia k svojej pokrvnej rodine, svojmu mladému neodbytne zvedavému synovcovi, ktorý sa ho pýtal na podrobnosti o jeho mučení odpovie: Chcem na to zabudnúť, preto o tom odmietam hovoriť … Chcem na to zabudnúť a odpustiť.